УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

31 - 35

Розділ: Економіка промисловості
УДК 658.012
Деренська Я. М.
Процес планування проекту в умовах фармацевтичного виробництва (c. 126 - 130)

У статті запропоновано модель процесу планування проекту в умовах фармацевтичного виробництва, яка враховує виконання двадцяти двох підпроцесів планування проекту (із зазначенням вхідних і вихідних документів і виконавців підпроцесів).
Ключові слова: управління проектами, процеси управління проектами, процес планування проекту
Рис.: 1. Бібл.: 6.

Деренська Яна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління та економіки підприємства, Національний фармацевтичний університет (вул. Пушкінська, 53, Харків, 61002, Україна)
Email: Derenski@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 310

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Деренська Я. М. Процес планування проекту в умовах фармацевтичного виробництва // Бізнес Інформ. – 2012. – №11. – C. 126–130.


Розділ: Економіка промисловості
УДК 658.439
Крупа О. М.
Аспекти визначення фінансового стану підприємств нафтогазового комплексу України (c. 131 - 134)

У статті розглянуто стан та особливості функціонування підприємств нафтогазового комплексу в умовах сучасних соціально-економічних перетворень в Україні. Визначено динаміку основних показників фінансового стану підприємств цієї галузі. Проаналізовано механізм державного регулювання діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Ключові слова: нафтогазова промисловість, фінансовий стан підприємств, конкурентоспроможність, соціально-економічний розвиток України, промислова політика
Табл.: 1. Бібл.: 5.

Крупа Олеся Миронівна – кандидат економічних наук, старший викладач, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: lyashenyk@mail.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 304

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Крупа О. М. Аспекти визначення фінансового стану підприємств нафтогазового комплексу України // Бізнес Інформ. – 2012. – №11. – C. 131–134.


Розділ: Економіка промисловості
УДК 338.45.01
Чебанов О. О.
Концептуальні основи структурної модернізації промисловості (c. 134 - 137)

У статті обґрунтовано актуальність структурної модернізації промисловості на сучасному етапі її розвитку та необхідність удосконалення для цього державної промислової політики. Уточнено зміст понять «структура промисловості», «оптимальна структура», «промислова політика». Запропоновано основні напрямки аналітичного удосконалення концепцій, стратегій та програм структурної перебудови української промисловості.
Ключові слова: ефективна структура, оптимальна структура, промислова політика, промисловість, структура, структура промисловості
Бібл.: 15.

Чебанов Олександр Олександрович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ економічних проблем розвитку промислового виробництв, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Желябова, 2, Київ, 03680, Україна)
Email: alexanderchebanov@gmail.com

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 376

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Чебанов О. О. Концептуальні основи структурної модернізації промисловості // Бізнес Інформ. – 2012. – №11. – C. 134–137.


Розділ: Економіка промисловості
УДК 330.341.1
Кулик І. М.
Практика формування дивідендної політики акціонерних компаній вітчизняного сектора чорної металургії (c. 137 - 144)

У статті досліджено особливості формування дивідендної політики і виявлено фактори, що її визначають, на прикладі акціонерних товариств сектора чорної металургії. Зроблено висновок, що формування корпоративної системи управління на металургійних підприємствах і розробка ефективної дивідендної політики є тими інструментами, які дозволили б максимізувати доходи власників.
Ключові слова: фінансовий результат, прибуток, нерозподілений прибуток, капіталізація, дивіденд, дивідендна політика, корпоративна система управління
Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 5.

Кулик Інна Миколаївна – асистент, кафедра фінансів і кредиту, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна)
Email: inna-nk@rambler.ru

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 471

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Кулик І. М. Практика формування дивідендної політики акціонерних компаній вітчизняного сектора чорної металургії // Бізнес Інформ. – 2012. – №11. – C. 137–144.


Розділ: Економіка промисловості
УДК 334.02
Тимофєєва К. О.
Державна підтримка інноваційної діяльності машинобудування України (c. 144 - 147)

У статті проаналізовано поточний стан інноваційної діяльності машинобудування, існуючі програми державної підтримки, які стимулюють інноваційний розвиток промисловості. Запропоновано визначення терміна «інноваційно сприйнятлива організаційно-управлінська структура». Обґрунтовано необхідність створення інноваційно сприйнятливого середовища, а також механізму надання державної допомоги суб'єктам машинобудування. Основним критерієм для їх відбору є інноваційно сприйнятлива структура. Виділено проблеми в розвитку машинобудування, такі як фізичний і моральний знос основних фондів підприємства, зниження фінансування інноваційного розвитку галузі з боку держави і т. д. Отже, суб'єкт машинобудування вимушений нести додаткові ризики і витрати, пов'язані з впровадженням інновацій у процес виробництва, що стає гальмом інноваційного розвитку як галузі, так і економіки в цілому.
Ключові слова: ержавна підтримка, інноваційно сприйнятливе середовище, інноваційна діяльність, машинобудування
Бібл.: 5.

Тимофєєва Катерина Олександрівна – аспірант, кафедра організації виробництва та управління персоналом, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: katka@ukr.net

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 384

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Тимофєєва К. О. Державна підтримка інноваційної діяльності машинобудування України // Бізнес Інформ. – 2012. – №11. – C. 144–147.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2018 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру