УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

51

Розділ: Менеджмент і маркетинг
УДК 005.941:330.132
Швиданенко Г. О., Куценко Є. К.
Категорія цінності в корпоративному управлінні (c. 325 - 329)

У статті розглянуто еволюцію категорії «цінність» та її наповнення економічною аргументацією з урахуванням доробку сучасної школи стратегічного менеджменту. Аналіз, систематизація та узагальнення наукових праць предметної сфери дослідження дозволили визначити певні проблемні аспекти, а саме: превалювання споживацьких потреб у розкритті сутності цінності та її оцінювання лише крізь призму вартісних показників, а також відсутність системного підходу, який враховує мультидисциплінарний характер цієї категорії. Ідентифіковано витоки формування дефініції «корпоративні цінності». У результаті наведено типологізацію видових проявів цінностей підприємства, розмежовано поняття «цінності» та «ціннісні орієнтації». Обґрунтовано, що цінність – це економічна категорія, яка має полісемантичний характер, і, відповідно, її онтологічна сутність може бути системно розкрита виключно на основі врахування інтересів усіх зацікавлених сторін бізнесу.
Ключові слова: цінність, корпоративні цінності, ціннісні орієнтації, стейкхолдери, корпоративне управління.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 14.

Швиданенко Генефа Олександрівна – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Куценко Євгенія Костянтинівна – аспірант, кафедра економіки підприємства, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Швиданенко Г. О., Куценко Є. К. Категорія цінності в корпоративному управлінні // Бізнес Інформ. – 2017. – №10. – C. 325–329.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру