УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Модель митного обслуговування державно-приватного партнерства
Комарницька Г. О.

Комарницька Г. О. Модель митного обслуговування державно-приватного партнерства. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 41–48.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-41-48

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.5

Анотація:
Статтю присвячено розробленню та обґрунтуванню уніфікованої моделі митного обслуговування державно-приватного партнерства за участі іноземного приватного партнера. Дослідження ґрунтувалося на вивченні чинних нормативно-правових засад і практики реалізації державно-приватного партнерства в Україні та митного обслуговування у цій сфері. У процесі дослідження було виявлено низку проблем щодо митного обслуговування державно-приватного партнерства в Україні, що відображають неуніфікованість нормативно-правового забезпечення в цій сфері. Одержані результати дослідження дали змогу систематизувати положення різних законодавчих документів, що регулюють особливості митного обслуговування державно-приватного партнерства, врахувати практику реалізації таких проектів в Україні та за кордоном і на цій основі сформувати уніфіковане комплексне й завершене бачення процесу митного обслуговування державно-приватного партнерства у формі науково-прикладної моделі. Встановлено, що ключовими операціями в межах митного обслуговування державно-приватного партнерства є підготовка та реалізація митного оформлення іноземних інвестицій зарубіжного приватного партнера, які вкладаються ним на договірній основі або як внесок до статутного капіталу в об’єкти державно-приватного партнерства. Ідентифіковано ключових суб’єктів митного обслуговування державно-приватного партнерства; їхні дії систематизовано, об’єднано та впорядковано в органічний механізм співпраці, сформовано логічну послідовність етапів, що деталізуються в конкретні операції, об’єднані спільною метою забезпечення правомірного перетину капіталом і товарами кордону країни.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, державний партнер, іноземний приватний партнер, митне обслуговування, іноземні інвестиції, модель.

Рис.: 1. Бібл.: 8.

Комарницька Ганна Омелянівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра економіки та менеджменту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 р. № 2404-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Редька Р. Як розвивається ДПП у будівництві українських доріг // Новини компанії «Juscutum Legal Engineering». URL: https://juscutum.com/ruslan-redka-yak-rozvivaietsya-dpp-u-bu/
Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
«Порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами» : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2015 р. № 552. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0807-15
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 08.09.1991 р. № 1560-ХІI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру