УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації
Севрук І. М., Тропиніна А. С.

Севрук І. М., Тропиніна А. С. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 20–28.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-20-28

Розділ: Глобалізаційні процеси в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.372

Анотація:
Мета статті полягає у дослідженні конкурентоспроможності національної економіки та чинників, що впливають на неї, визначенні позицій України в світових економічних рейтингах, моніторингу новітніх світових тенденцій та аналізі їх впливу на конкурентоспроможність України в умовах глобалізації. Визначено теоретичні засади поняття «конкурентоспроможність національної економіки», а також систематизовано фактори та закономірності становлення конкурентоспроможності країни в світовому просторі. Виявлено, що у сучасному світі рушійними силами конкуренції є інновації, технології та людський потенціал. Оцінка методичного інструментарію для визначення конкурентоздатності національної економіки дозволила дійти висновку, що в міжнародній практиці оптимальним є використання індексного методу, на основі якого формуються світові рейтинги конкурентоспроможності. Встановлено, що найбільш позитивна динаміка спостерігається за Індексом легкості ведення бізнесу. Водночас інші індекси мають відносно помірний тренд з невеликим позитивним чи негативним відхиленням. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є питання оптимізації національних конкурентних переваг під впливом глобальних викликів, постійний моніторинг новітніх тенденцій розвитку світового господарства та аналіз впливу глобалізаційних процесів на формування конкурентоспроможності країни.

Ключові слова: глобалізація, конкурентоспроможність національної економіки, просування експорту, міжнародні індекси, GCI.

Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 23.

Севрук Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]
Тропиніна Аліна Сергіївна – студент, факультет міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Porter M. E. The Competitive Advantage of Nations. New York : Free Press, 1990.
Sachs J. Macroeconomics in the Global Economy. Colorado : Wetview Press, 2003.
Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 273 с.
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / за заг. ред. Я. А. Жаліло. Київ : НІСД, 2005. 388 с.
Квасюк Б. Є. Конкурентоспроможність національної економіки. Київ : Фенікс, 2005. 582 с.
Мельник А. Ф., Васіна А. Ю., Желюк Т. Л., Попович Т. М. Національна економіка. Київ : Знання, 2011. 463 с.
Базилевич В. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції АПК на міжнародному рівні. Молодий вчений. 2015. № 2 (6). С. 919–922.
Радзієвська О. С. Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи України : монографія. Київ : Знання України, 2012. 344 с.
Ганчин. Б. Характеристика категорії «конкурентоспроможність» та взаємозв’язок між її рівнями. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2010. Вип. 5. С. 74–77.
What is competitiveness? URL: https://www.weforum.-org/agenda/2016/09/what-is-competitiveness
Чорнодід І. С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 7. С. 37–43.
Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення. Київ : НІСД, 2002. 132 с.
Синюченко М. І. Конкурентоспроможність національної економіки: дослідження ефективності факторів зростання. Бізнес Інформ. 2014. № 7. С. 14–17.
Брикова І. В. Ключові фактори формування інноваційних конкурентних переваг національних регіонів в умовах становлення економіки знань. URL: http://kiev.convdocs.org/docs/315/index-80675.html
Скрипник Н. Є., Хайрутдінов. Е. О. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність і сучасні підходи до тлумачення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2016. Вип. 16 (4). С. 34–38.
The Index of Economic Freedom: Country Rankings. URL: https://www.heritage.org/index/ranking
Місце України у глобальних рейтингах. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/18.pdf
The Global Innovation Index. Analysis. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
Doing Business. Measuring Business Regulations. URL: http://www.doingbusiness.org/rankings
Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2016 рік / за заг. ред. Оскольського. Київ : Спілка економістів України, 2017. 270 с.
The Global Competitiveness Report (2013–2019). URL: http://reports.weforum.org
Масове будівництво вітчизняних літаків стало вже українською мрією. URL: http://milnavigator.com.ua
Аналітика: чому таланти тікають з України? URL: http://forumkyiv.org/uk/analytics/chomu-talanti-vid'yizhdzhayut-z-ukrayini

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру