УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Емоційний інтелект в системі менеджменту
Чернобай Л. І., Широн Ю. О.

Чернобай Л. І., Широн Ю. О. Емоційний інтелект в системі менеджменту. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 227–232.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-227-232

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658; 316.6

Анотація:
Метою публікації є визначення сутності емоційного інтелекту, його місця у процесі прийняття рішень менеджерів різних рівнів управління та взаємозв’язку з процесами трудової діяльності. Досліджено сутність поняття емоційного інтелекту, опрацьовано підходи різних авторів і запропоновано власне визначення. Враховуючи фізичні процеси мозкової діяльності, уточнено алгоритм прийняття управлінських рішень і роль в ньому емоційного інтелекту. Визначено склад емоційного інтелекту та розкрито сутність понять його основних складових – емоцій та інтелекту. Досліджено позитивний і негативний вплив емоцій на процес трудової діяльності. Сформовано матрицю взаємозв’язків між суб’єктами емоційного інтелекту та процесами трудової діяльності. Виокремлено та розкрито сутність основних чотирьох напрямків емоційного інтелекту: саморозуміння, самоконтроль, емпатія та менеджмент. Наведено приклади впливу емоційного інтелекту на діяльність компаній.

Ключові слова: емоційний інтелект, менеджмент, алгоритм прийняття рішень, склад емоційного інтелекту, інтелект, емоції, управління.

Рис.: 4. Бібл.: 20.

Чернобай Ліана Іванівна – кандидат економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]
Широн Юлія Олегівна – аспірант, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Goleman D. Primal Leadership: Learning to Lead With Emotional Intelligence. Boston : Harvard Business School Press, 2008. 300 р.
Kidwell R. E., Valentine S. R. Positive Group Context, Work Attitudes and Organizational Misbehavior: The Case of Withholding Job Effort. Journal of Business Ethics. 2008. No. 4. Р. 15–28.
McClelland D. Identifying competencies with behavioral event interviews. Psychological Science. 1998. No. 9 (5). Р. 331–340.
Bradberry T., Greaves J. Emotional Intelligence 2.0. Talent Smart, 2009. 255 p.
Березюк Г. Емоційний інтелект як детермінанта внутрішньої свободи особистості. Психологічні студії Львівського університету. 2008. Вип. 2. С. 20–23.
Богданцева І. П. Рівень сформованості емоційної сфери молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Педагогіка. 2009. Т. 112. Вип. 99. С. 154–159.
Гоулмен Д. Эмоциональный интеллект на работе. М. : АСТ, 2009. 476 с.
Дерев'янко С. Актуалізація емоційного інтелекту в емоціогенних умовах. Соцiальна психологiя. 2008. № 1 (27). С. 96–104.
Дзюба Т. М. Демотиватори продуктивності праці: особливості впливу на професійне здоров’я вчителя. Наука і освіта. 2015. № 3. С. 21–27.
Дидяк І. Емоційний інтелект як невід’ємна складова управлінського потенціалу підприємства. Економічний аналіз. 2012. Вип. 11. Ч. 1. С. 51–53.
Дубовик С. Г., Драбчук Т. І. Розвиток емоційного інтелекту сучасних менеджерів як умова їх успішної діяльності. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2014. Вип. 5 (60). С. 1–7.
Короткий курс лекцій з дисципліни «Загальна психологія». URL: https://studme.com.ua/185810215140/psihologiya/intellekt.htm
Емоційний інтелект як ключовий фактор успіху // Medium. URL: https://medium.com/@univero/83-1d4b80c36737
Емоційний інтелект // Вікіпедія – вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Емоційний_інтелект
Емоційний Емоція // Вікіпедія – вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Емоційний_Емоція
Корман М. М. Емоційний інтелект персоналу як основа ефективного розвитку організації. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2013. Вип. 24. С. 88–94.
Костюк А. В. Емоційний інтелект та шляхи його розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. 2014. Вип. 2 (1). С. 85–89.
Мельничук О. Б. Емоційна складова професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери. ScienceRise. 2015. № 11/1 (16). С. 74–81.
Наконечна О. В. Cтруктура емоційного інтелекту соціальних педагогів та соціальних працівників. Молодий вчений. 2017. № 6 (46). С. 260–263.
Четверик-Бурчак А. Г. Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. Дніпропетровськ, 2015. 187 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру