УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Організаційно-методичні основи аудиторської перевірки зобов’язань і забезпечень підприємства
Назаренко І. М., Назаренко О. В., Соколенко Л. Ф.

Назаренко І. М., Назаренко О. В., Соколенко Л. Ф. Організаційно-методичні основи аудиторської перевірки зобов’язань і забезпечень підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №6. C. 194–201.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-194-201

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658:336.717.137.3:657.62

Анотація:
Метою статті є обґрунтування організаційно-методичних основ аудиторської перевірки зобов’язань і забезпечень підприємства. Параметри цих основ повинні комплексно обґрунтовувати шляхи виконання мети аудиторського дослідження, чітко ідентифікувати аудиторські процедури, імплементація яких на кожній стадії перевірки дозволить сформувати прийнятну та достатню доказову базу, яка знайде відображення в документальних файлах, важливі елементи яких будуть узагальнені у Звіті аудитора та презентовані тим, кого наділено відповідними повноваженнями. Аргументовано, що на фоні нестабільного фінансового становища підприємств України, підвищеної залежності суб’єктів господарювання від зовнішніх джерел фінансування актуалізується питання оцінки впливу фактичного розміру зобов’язань і забезпечень на безперервність функціонування бізнес-суб’єкта. Контекстний розгляд припущення про безперервність діяльності передбачає обов’язкове використання аудиторських процедур, які обумовлюють необхідність розрахунку та оцінки індикаторів, що характеризують платоспроможність та фінансову стійкість.

Ключові слова: аудит, аудиторські докази, забезпечення, зобов’язання, методика, твердження.

Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 11.

Назаренко Інна Миколаївна – доктор економічних наук, професор, кафедра економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет (вул. Г. Кондратьєва, 160, Суми, 40021, Україна)
Email: [email protected]
Назаренко Олександр Володимирович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет (вул. Г. Кондратьєва, 160, Суми, 40021, Україна)
Email: [email protected]
Соколенко Людмила Федорівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Сумський національний аграрний університет (вул. Г. Кондратьєва, 160, Суми, 40021, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016–2017 рр. / Міжнародна федерація бухгалтерів. Аудиторська палата України. Київ, 2018. Ч. 1. 1142 c.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» (поточна редакція від 01.01.2012. № 929_020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020
Міжнародний стандарт фінансової звітності 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» (поточна редакція від 01.01.2012. № 929_023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_023
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» (поточна редакція від 01.01.2012. № 929_051). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_051
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» : затв. Наказом Міністерства фінансів Україні від 31.01.2000 р. № 20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Проскуріна Н. М. Методологічні підходи формування аудиторських процедур. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія «Економіка». 2011. Вип. 17. С. 266–275.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру