УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Економічно-організаційний механізм інноваційного розвитку морських портів
Аляб’єва О. М.

Аляб’єва О. М. Економічно-організаційний механізм інноваційного розвитку морських портів. Бізнес Інформ. 2019. №8. C. 81–86.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-81-86

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.001.36

Анотація:
Прийняття обґрунтованих стратегічних рішень щодо інноваційного розвитку підприємств вимагає застосування найбільш ефективних методичних підходів до оцінювання його інноваційного потенціалу та формування механізму інноваційного розвитку підприємства. З метою визначення оптимальної стратегії інноваційного розвитку морських портів у статті запропоновано економічно-організаційний механізм, наведений у вигляді точної логіко-структурної схеми. Поряд зі встановленням об’єкта та суб’єкта інноваційної діяльності, цілей і завдань запропонований механізм включає принципи, функції, форми, методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку, критерії ефективності, напрямки, показники, інтегральну оцінку та шляхи реалізації. Формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності морських портів було здійснено на основі науково-методичного підходу, відповідно до якого діагностика стану розвитку морського порту відбувається поетапно з урахуванням ресурсного та кадрового потенціалу, інвестиційної привабливості підприємства, можливих ризиків, і включає комплексну систему оцінки інноваційного розвитку підприємств морської галузі. Даний підхід дозволяє поряд зі встановленням оцінки інноваційного розвитку компанії за визначеними показниками забезпечити прийняття оптимальних рішень щодо напрямів інвестиційної ефективності інновацій. Своєю чергою, стратегічне управління інноваційним розвитком забезпечує економічну прибутковість морських портів та підвищує конкурентоспроможність морської галузі держави.

Ключові слова: інноваційний розвиток, економічно-організаційний механізм, морський порт, діагностика, ефективність.

Рис.: 1. Бібл.: 15.

Аляб’єва Ольга Миколаївна – аспірант, Державний університет інфраструктури та технологій (вул. Кирилівська, 9, каб. 19, Київ, 04071, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Аляб’єва О. М. Методичний підхід до оцінки інноваційного розвитку морських портів. Бізнес Інформ. 2019. № 6. C. 163–168.
Бойко К. К. Теоретичні основи механізму інноваційного розвитку підприємств регіону. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. № 2. С. 14–18.
Войченко Т. Напрями інноваційної діяльності у водотранспортій галузі. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». 2015. Вип. 31. С. 139–148.
Волосюк М. В. Потенціал морегосподарського комплексу – резерв економічного розвитку України. Збірник наукових праць НУК. 2014. № 1. С.17–23.
Гадзевич О., Матвійчук І. Методика аналізу та оцінки інноваційної діяльності підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. № 3. С. 100–106.
Данилків Х. П., Горбова Х. В., Побурко О. Я. Інноваційний розвиток транспортної системи України. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. Т. 28. № 4. С. 31–36.
Єфімова С. А., Гринько Т. В. Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства сфери послуг. Вісник Дніпропетровського університету. 2015. Вип. 5. С. 30–37.
Іщейкін Т. Є. Методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку торговельних підприємств. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2011. № 5. С. 259–267.
Косенко Д. О. Роль інновацій у розвитку сучасних підприємств водного транспорту. Водний транспорт. 2015. Вип. 2. С. 199–204.
Кудрицька Н. В. Інноваційні технології як фактор розвитку морського транспорту України // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : збірник праць XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 15–16 березня 2018 р.). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. С. 50.
Мальцев М. М. Стратегічне управління інноваційним розвитком морських портів : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Маріуполь, 2019. 263 с.
П’ятницька Г. Т., Григоренко О. М., Найдюк В. С. Методичні та практичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу малих підприємств ресторанного господарства. Агросвіт. 2018. № 4. С. 53–63.
Рогоза М. Є., Вергал К. Ю. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 136 с.
Толстова А. В., Огненна Х. В. Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку промислового підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 21. С. 106–110.
Череп О. Г. Системний характер формування механізму інноваційного розвитку підприємства. Вісник Запорізького національного університету. 2019. № 1. С. 43–50.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру