УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні концепти формування системи економічної безпеки
Данілова Е. І.

Данілова Е. І. Теоретичні концепти формування системи економічної безпеки. Бізнес Інформ. 2019. №8. C. 8–14.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-8-14

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.242.2

Анотація:
Мета статті полягає в узагальненні теоретичних основ формування системи економічної безпеки, які визначають її атрибутивні характеристики. Теоретичним базисом формування системи економічної безпеки є синтез теорій економіки, теорії систем, теорії катастроф, теорії конфліктів, синергетичної та теорії ризиків. Кожна із означених теорій забезпечує формування властивостей економічної безпеки. Теорія економіки визначає фундаментальні засади організації економічної безпеки, якими є формування безпечних умов для реалізації системи внутрішніх та зовнішніх взаємовідносин підприємства. Теорія систем визначає структурну та функціональну організацію економічної безпеки. Теорія катастроф дозволяє ідентифікувати межі стійкості підприємства та визначити критичні значення показників. Теорія конфліктів визначає джерела загроз, небезпек і ризиків, які пов’язані з реалізацією соціально-біологічних властивостей персоналу підприємства. Синергетична теорія визначає поведінку підприємства в умовах впливу внутрішніх та зовнішніх небезпек і ризиків та механізми його розвитку в умовах нерівноваги. А теорія ризиків, своєю чергою, забезпечує систему економічної безпеки методичним інструментарієм їх діагностики та управління, що дозволяє реалізувати функціональність системи економічної безпеки як системи прогнозування, попередження та зниження негативного впливу ризиків на результати діяльності підприємства. Синтез основних концепт означених теорій дозволив сформувати основні атрибутивні характеристики системи економічної безпеки, які забезпечують її функціональність на основі реалізації означених завдань.

Ключові слова: економічна безпека, система, ризик, конфлікт, теорія катастроф, синергетична теорія.

Табл.: 2. Бібл.: 13.

Данілова Ельвіра Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посіб. Київ : КНЕУ, 2000. 292 с.
Теорія систем. URL: www.ea.donntu.org:8080/ (дата звернення: 03.07. 2019)
Мошенський С. З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2008. 432 с.
Нагаева Е. А. Применение теории катастроф в антикризисном управлении // Практические аспекты современного менеджмента : сб. ст. по матер. IA междунар. науч.-практ. конф. № 1А (г. Новосибирск, 01.02.2010). Новосибирск : СибАК, 2010.
Неделько Н. С. Использование теории катастроф к анализу поведения экономических систем. Вестник МГТУ. 2010. Т. 13. № 1. С. 223–227.
Орлянський В. С. Конфліктологія : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2007. 160 с.
Останкова Л. А., Шевченко Н. Ю. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2011. 256 с.
Парсонс Т. Система современных обществ. М. : Аспект Пресс, 1998. 270 с.
Arrow К. Essays in the theory of risk bearing. Chicago, 1971. 278 р.
Darendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford, Calif., 1959. 362 р.
Burton J., Dukes F. Conflict: Practices in Management, Settlement and Resolution. N. Y., 1990. 230 p.
Zeeman E. C. Catastrophe theory. N. Y.: Addison Wesley, 1997.
Laszlo E. The Age of Bifurcation. N. Y., L., 1991.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру