УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аспекти розвитку економічної безпеки України та її вплив на розвиток економіки
Громика Р. П.

Громика Р. П. Аспекти розвитку економічної безпеки України та її вплив на розвиток економіки. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 13–18.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-13-18

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.24

Анотація:
У сучасних глобальних умовах функціонування вітчизняна економіка супроводжується впливом внутрішніх і зовнішніх деструктивних чинників. Отже, актуалізуються питання підвищення рівня економічної безпеки як країни в цілому, так і бізнес-середовища та громадян зокрема. Досягнення належного рівня економічної безпеки дозволить створити сприятливі умови для стійкого функціонування держави. Метою статті є аналіз основних факторів впливу на економічну безпеку країни та їх ознаки на основі систематизації показників результатів економічної діяльності та визначення їх характерних ознак. Наведено схему ієрархічної структури економічної безпеки країни, з якої простежується, що кожен вищий рівень системи управління економічною безпекою держави має належним чином створювати сприятливі умови для розвитку економіки, формувати передумови забезпечення захищеності об’єкта економічної безпеки нижчого рівня. Розкрито тенденцію ризиків економічної безпеки країни на міжнародному та національному рівнях. Ураховуючи характер взаємозв’язку між рівнями економічної безпеки, доведено, що запорукою досягнення економічної безпеки на вищих рівнях ієрархії є її забезпечення саме на рівні бізнес-середовища. Виявлено, що економічна безпека країни полягає в забезпеченні умов для ефективного функціонування та стратегічного розвитку бізнесу в умовах впливу загроз різноманітного характеру. На підставі аналізу та систематизації статистичних даних авторського підходу проаналізовано фактори загроз економічній безпеці держави, до яких віднесено рівень зростання ВВП, податкових надходжень до бюджетів різних рівнів, динаміки державного боргу, конкурентоздатність, сталий економічний розвиток і гармонічну взаємодію на міжнародному рівні бізнес-середовища.

Ключові слова: економічна безпека, розвиток економіки, фактори загрози економічній безпеці, національний і міжнародний рівні.

Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 10.

Громика Роман Петрович

Список використаних у статті джерел

Ілляшенко О. В. Методологічні засади формування та функціонування механізмів системи економічної безпеки підприємства : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04. Київ, 2016. 606 с.
Каламбет С. В., Кириленко Б. О. Економічна безпека як багаторівнева система. Економіка і суспільство. 2016. № 5. С. 344–349.
Козаченко Г. В., Адаменко Т. М. Економічна безпека підприємства: аналіз наявних визначень. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2015. № 1. Ч. 1. С. 69–79.
Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія. 2-ге вид., перероб. Київ : НІСД, 2015. 348 с. URL: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/lyashenko_1_druk-43fc7.pdf
Мороз О. В., Карачина Н. П., Шиян А. А. Концепція економічної безпеки сучасного підприємства : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2010. 259 с. URL: http://omoroz.vk.vntu.edu.ua/file/c80b81005b35834fda604a8f657270a7.pdf
Сороківська О. А. Інноваційні напрями підвищення економічної безпеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій : дис. д-ра екон. наук: 08.00.04. Тернопіль, 2016. 488 с.
Указ Президента України про рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про Cтратегію національної безпеки України» від 06.05.2015 р. № 287/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: sfs.gov.ua/
Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру