УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Ризик-орієнтована система фінансового забезпечення в умовах глобалізаційних змін
Птащенко О. В.

Птащенко О. В. Ризик-орієнтована система фінансового забезпечення в умовах глобалізаційних змін. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 411–416.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-411-416

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336:339.9

Анотація:
У статті розглянуто основні особливості ризик-орієнтованої системи фінансового забезпечення, визначено групи ризиків, що виникають у бізнес-середовищі компанії, та зроблено акцент на можливості ризик-орієнтованої системи фінансового забезпечення в умовах глобалізаційних змін. Сучасні технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні позитивної динаміки соціальних процесів та спричиняють структурні зміни в соціальній сфері. Визнання високотехнологічності як основи соціально-економічного розвитку вимагає впровадження сучасних методів управління та інструментів, у тому числі шляхом розробки ефективних комунікаційних стратегій для високотехнологічних підприємств. Порядок організації внутрішнього контролю, включаючи обов’язки та повноваження підрозділів і працівників компанії, визначається характером і сферою діяльності компанії, особливостями системи управління. Основним принципом має бути такий: кожен повинен бути обережним і порівнювати витрати на працю з результатами під час здійснення контролю. Слід також зазначити, що організація та оцінка системи внутрішнього контролю може здійснюватися за участю самої компанії та/або зовнішнього консультанта. Контрольні процедури є невід’ємною частиною бізнес-процесів компанії, а їх мета – виключити (знизити) ймовірність ризиків, що потрапляють у сферу дії контрольних точок, і пов’язати фактори ризику бізнес-процесів зі стратегічними цілями компанії.

Ключові слова: глобальний простір, глобалізаційний процес, ризик-орієнтована система фінансового забезпечення.

Рис.: 2. Бібл.: 15.

Птащенко Олена Валеріївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Achkasova S. The governmental regulation of the insurance market in the European integration processes. Economic Annals-XXI. 2015. Vol. 7–8. No. 2. P. 49–52. URL: http://soskin.info/userfiles/file/2015/7-8_2_2015/Achkasova.pdf
Achkasova S. Developing the methodical approach to assessing the financial security of insurance market. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. Вип. 1. C. 70–78. URL: http://fkd.org.ua/article/view/109929/105388
Puka?a R., Vnukova N., Achkasova S. Identification of the priority of instruments of regulatory impact on the development of insurance in the framework for international requirements. Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection. 2017. Vol. 23. No. 1. P. 28–40. URL: https://rf.gov.pl/ru/wp-content/uploads/2017/06/RU23-3.pdf
Puka?a R., Vnukova N., Achkasova S., Smoliak V. Improvement of the methodology for assessing the capital adequacy to cover the reinsurance default risk. Economic Annals-XXI. 2017. Vol. 165. No. 5–6. P. 152–156. URL: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V165-30.pdf
Vnukova N. M., Andriichenko Zh. O., Hontar D. D. The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction. Проблеми економіки. 2018. № 4. C. 201–215. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-201-215
Внукова Н. М., Колодізєв О. М., Чмутова І. М. Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 610–617. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/126.pdf
Внукова Н. М. Ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листопада 2018 р.). Харків : Ексклюзив, 2018. С. 20–24.
Євтушенко Г. І., Куценко В. І., Птащенко О. В. Нова парадигма вдосконалення системи менеджменту в контексті забезпечення економічного розвитку та соціальної безпеки. Бізнес Інформ. 2017. № 4. C. 335–340. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-4_0-pages-335_340.pdf
Корж М. В. Особенности развития международного маркетинга в промышленной сфере в условиях глобализации. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1. С. 73–81.
Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер, А. Ф. Павленко та ін. : Київ : Хімджест, 2008. 720 с.
Птащенко О. В., Божкова В. В., Сагер Л. Ю., Сигина Л. О. Трансформації інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 73–82. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-05
Птащенко О. В. Особливості розвитку міжнародного маркетингу високих технологій в умовах глобалізації. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія «Економічні науки». 2018. № 2. С. 72–81. DOI: 10.30857/2413-0117.2018.2.7
Телишевська Л. І., Птащенко О. В., Колєдіна К. О. Інновації: сутність та правові засади їх реалізації. Бізнес Інформ. 2014. № 12. С. 142–146. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-12_0-pages-142_146.pdf
Резнікова Н. В., Рубцова М. Ю., Іващенко О. А. Перспективи розвитку стратегій міжнародного маркетингу в умовах глобальної конвергенції. Ефективна економіка. 2019. № 7. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.10
Резнікова Н. В., Рубцова М. Ю., Рилач Н. М. Інституційні важелі міжнародної конкурентоспроможності національної інноваційної системи: проблема вибору інструментів стимулювання інноваційних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 11. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.14

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру