УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Соціально-економічні перетворення в Естонії в пострадянський період: досвід модернізаційних змін
Онацький М. Ю.

Онацький М. Ю. Соціально-економічні перетворення в Естонії в пострадянський період: досвід модернізаційних змін. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 72–81.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-72-81

Розділ: Закордонний досвід

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.24.021.8+316.422](474.2)

Анотація:
У статті розглянуто особливості соціально-економічної трансформації в Естонії в пострадянський період. Висвітлено специфіку переходу до ринкової моделі економіки в країні. Зазначено, що першими кроками на шляху ринкових перетворень стали лібералізація цінової політики та господарської діяльності; запровадження особливого режиму кредитно-грошової політики – валютної ради, що передбачало вільний обмін національної валюти за чітко фіксованим курсом; реорганізація механізму управління банківською системою Естонії. З’ясовано, що характер ринкових перетворень, які відбувалися в Естонській Республіці, багато в чому визначався зовнішньополітичним курсом країни на євроатлантичну інтеграцію. Розкрито особливості здійснення процесу приватизації в Естонії, головною відмінністю якої стало її чітке законодавче регулювання, що дозволило уникнути численних фінансових пірамід і ваучерних аукціонів, як це було в інших країнах пострадянського простору. Показано специфіку соціально-економічного розвитку Естонської Республіки після вступу до Євросоюзу та НАТО. Проаналізовано податкову реформу як важливу складову формування сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату в країні. Досліджено процес модернізації енергетичної сфери Естонії з точки зору забезпечення енергетичної незалежності та підвищення енергоефективності економіки держави. Це відбулося завдяки реалізації програми модернізації енергетичної галузі, однією зі складових якої стало широке впровадження енергозберігаючих технологій, у тому числі й з використанням альтернативних джерел енергії. Доведено, що здійснення ринкових перетворень відповідно до європейських вимог прискорило процес інтеграції Естонії до ЄС та НАТО, а також сприяло зміцненню зв’язків країни з її західними партнерами.

Ключові слова: соціально-економічна трансформація, ринкові перетворення, приватизація, податкова реформа, модернізація.

Бібл.: 30.

Онацький Максим Юрійович – кандидат історичних наук, доцент, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Аносова Л., Шагалов Г. Валютный совет и рыночные преобразования в Эстонии / Соционет. Декабрь 2007. URL: http://www.ipr-ras.ru/articles/shagalov07-2.pdf
Вайнгорт В. Л. Факторы формирования и роста численности прекариата в Эстонии после ее вступления в Евросоюз : доклад на Санкт-Петербургском международном форуме труда (г. Санкт-Петербург, 15–17 марта 2017 г.). URL: http://www.kardis.ee/pub/vaingort-pub-ffrchpepve-2017.pdf
Ветрогенератроры Эстонии бьют рекорды производительности // Sputnik. Новости Эстонии. 13.03.2019. URL: https://ee.sputniknews.ru/estonian_news/20190313/15389182/Vetrogenerator-Estonia-rekord-proizvoditeljnostj.html
Ветрогенератроры Эстонии резко нарастили свою выработку // Sputnik. Новости Эстонии. 08.01.2018. URL: https://ee.sputniknews.ru/economy/20180108/8740402/vetrogeneratory-estonija-rezko-narastili-svoju-vyrabotku.html
Володькин А. А. Интеграция Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС и НАТО (1991–2014 гг.). Минск : Беларуская навука, 2016. 212 с.
Гаврилишин О., МакГеттиген Д. Приватизация в странах с переходной экономикой: выборочный обзор литературы. URL: http://www.research.by/webroot/delivery/files/ecowest/2000n3r07.pdf
Гайтан В. В. Структурна модернізація економічного та соціального потенціалу пострадянського простору. Актуальні проблеми політики. 2015. Вип. 54. С. 137–146. URL: http://app.nuoua.od.ua/archive/54_2015/17.pdf
Грабчак М. Эстонская модель налога на прибыль и её перспективы в Украине. 21.09.2017. URL: https://icf.ua/blog/view/estonskaya-model-naloga-na-pribyl-i-ee-perspektivy-v-ukraine
Гуринский Г. Л. Политические факторы модернизации социально-экономической сферы современной Эстонии. (Political Factors of Modernization of the Socio-Economic Sphere of Contemporay Estonia) Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. 2011. Вып. 140. С. 169–179. URL: https://lib.herzen.spb.ru/text/gurinsky_140_169_179.pdf
Добровольский О. Налог на выведенный капитал: за и против. Вестник МСФО. 2018. № 4. URL: https://msfz.ligazakon.ua/magazine_article/FZ001491
Зеленкевич М. Особенности денежно-кредитной политики в переходных экономиках. Банкаyскі веснік, красавік. 2002. С. 12–17. URL: https://www.nbrb.by/bv/articles/358.pdf
Иванов В. Энергия мусора, ветра и солнца. // Эксперт Северо-Запад. № 38. 23.09.2013. URL: https://expert.ru/northwest/2013/38/energiya-musora-vetra-i-solntsa
Марцинкевич Б. Энергетическая война: Эстония. Большой феномен маленького государства // Regnum. 10 октября 2018. URL: https://regnum.ru/news/economy/2498362.html
Мертсина Т. Влияние Европейского Союза на экономику Эстонии за 15 лет увеличилось // Kukkur. Блог Swedbank. 01.05.2019. URL: https://kukkur.swedbank.ee/ru/analizy/euroopa-liidu-moju-eesti-majandusele-on-15-aastaga-suurenenud
Мусор против сланца: стало известно, где самая дешевая теплоэнергия Эстонии // Sputnik. Новости Эстонии. 17.05.2018. URL: https://ee.sputniknews.ru/economy/20180517/10704730/musor-slanets-deshovaja-teploenergia-estonia.html
Налогообложение в Эстонии. URL: https://offshors.cliff.ru/list/est/nalogooblozhenie-v-estonii/
Пальм Т. Эстония: экономика на распутье. 19.03.2019. URL: https://www.luminor.ee/ru/novosti/estoniya-ekonomika-na-raspute
Радыгин А. Д. Российская приватизация: национальная трагедия или институциональная база постсоветских реформ? Мир России. Социология. Этнология. 1998. № 3. С. 3–32. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/01/31/1269085487/3-32.pdf
Самаева Ю. Киеву следует обратить внимание не только на эстонскую модель налогообложения // ZN,UA. 31.01.2018. URL: https://zn.ua/macrolevel/estonskiy-pryanik-273379_.html
Сидорук М. Особливості інтеграції держав Балтії до ЄС. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія «Міжнародні відносини». 2010. Вип. 2. С. 97–104. URL: https://eprints.oa.edu.ua/616/1/9.pdf
Теплов А. М. Особенности протекания кризиса в странах Балтии. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2009. Вып. 3. С. 1–3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-protekaniya-krizisa-v-stranah-baltii
Тооман А. В Эстонии произвели 17% электроэнергии из возобновляемых источников. 22.01.2019. URL: https://rus.err.ee/902732/v-jestonii-proizveli-17-jelektrojenergii-iz-vozobnovljaemyh-istochnikov
Трегуб Г. Естонський здоровий глузд: посол Естонії в Україні Лаурі Лепік про шлях своєї країни до Євросоюзу // Український тиждень. 2012. № 9. 23.03.2012. URL: https://tyzhden.ua/World/43799
Трохимчук Д. Особливості соціально-економічного розвитку країн Прибалтики після вступу до ЄС // Збалансування економічного розвитку країн-членів ЄС : матеріали студентського наукового диспуту (м. Львів, 27 листопада 2017 р.). Львів, 2017. С. 2–5.
Райт Х. Умные дома: новая жизнь эстонских хрущевок // Deutsche Welle. 31.07.2019. URL: https://www.dw.com/ru/умные-дома-новая-жизнь-эстонских-хрущевок/a-49789076
Цибулина А. Н. Эстония: неожиданно долгий путь в зону евро. Вестник МГИМО-Университета. 2011. № 1. С. 212–215. URL: https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2403/1944
Эльмурзаев А. Приватизация в России и за рубежом: сравнительный анализ : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01. М., 2004. 153 с. URL: http://www.mirkin.ru/_docs/_dumnaya/dis/disElmurzaev.pdf
Эстония: обзор рынка недвижимости за последние 10 лет. 25.11. 2009. URL: https://www.gdeetotdom.ru/articles/1815218-2009-11-25-estoniya-obzor-ryinka-nedvizhimosti-za-poslednie-let/
Юданов Ю. Балтийский регион: особенности формирования благоприятного климата для прямых иностранных инвестиций. Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 12. С. 58–67.
Юлегин Б. Эстония. Взгляд со стороны. Тверь : Рэд, 2008. 21 с. URL: https://authors.tverlib.ru/sites/default/files/text/julegin/estonia.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру