УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Урахування екологічних складових при оцінці ефективності інвестицій
Майданюк С. І., Привалова Н. В.

Майданюк С. І., Привалова Н. В. Урахування екологічних складових при оцінці ефективності інвестицій. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 101–107.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-101-107

Розділ: Інвестиційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.1:330.322.54

Анотація:
У статті зазначено, що оцінка ефективності інвестування – це фактор, що є визначальним для прийняття рішення про вкладення коштів. Проведення зазначеної операції є базовим при встановленні привабливості як на рівні країни, так і на рівні окремого об’єкта та, як наслідок, при позитивному результаті це приводить до активізації економічної діяльності. Визначено, що методики оцінки інвестиційної привабливості регіону, які знайшли своє застосування в різних країнах, можна об’єднати в дві групи: міжнародні та вітчизняні. При цьому істотним обмеженням для прямого застосування в Україні положень міжнародних методик є наявність значних відмінностей в умовах здійснення інвестиційної діяльності. Розглянуто врахування екологічних факторів на різних стадіях ухвалення інвестиційного рішення в методиці UNIDO. У результаті зроблено такі висновки: 1) два види аналізу (ОВОС, а також аналіз витрат і вигод) доцільно проводити послідовно та взаємопов’язано; 2) показники оцінки економічної ефективності інвестицій міжнародних методик не включають екстернальні ефекти (зокрема, вплив на екологічну обстановку в регіоні впровадження проекту) ні до складу витрат, ні до складу прибутків проекту; 3) проблема вітчизняних методик, так само як і міжнародних, полягає в існуванні паралельних процесів – проведення розрахунків економічної ефективності проекту й обґрунтування його екологічної допустимості; 4) обґрунтувати рішення про вкладення коштів інвестором і необхідність здійснення природоохоронних заходів можна тільки шляхом включення екологічних складових в економічні показники оцінки результативності інвестиції.

Ключові слова: інвестиції, ефективність інвестицій, оцінка ефективності інвестицій, екологічна складова.

Рис.: 2. Бібл.: 10.

Майданюк Сергій Ігорович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (вул. Генуезька, 22, Одеса, 65009, Україна)
Email: [email protected]
Привалова Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (вул. Генуезька, 22, Одеса, 65009, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Андел І. В. Економічний, фінансовий та екологічний аспекти інвестиційної привабливості регіону. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. № 19.10. С. 126–141.
Асаул А. Н. Систематизация факторов, характеризующих инвестиционную привлекательность регионов. Региональная экономика. 2014. № 2. С. 53–62.
Ветрова Н. М., Штофер Г. А. Особенности оценки инвестиционной привлекательности региона на примере АР Крым. Экономика и управление. 2010. № 1. С. 45–50. URL: http://kafmen.ru/library/compilations_vak/eiu/2010/1/p_45_50.pdf
Therivel R., Partidario M. R. The Practice of Strategic Environmental Assessment. London : Earthscan, 2016. 224 р.
Canter L.W. Environmental Impact Assessment. 2nd ed. New York : McGraw-hill Education, 1996. 660 р.
Glasson J., Therivel R., Chadwick A. Introduction to Environmental Impact Assessment. Principles and procedures, proces, practiceand procpects. 2nd ed. London : UCL Press, 1999. 477 p. URL: http://125.234.102.146:8080/dspace/bitstream/DNULIB_52011/5039/1/introduction_to_enviromental_impact_assessment.pdf
Семина Л. А. Инвестиционная привлекательность: теоретический аспект. Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Экономика». Вып. 27. С. 17–19.
Захожай В., Кіт М. Статистика інвестиційної діяльності. Персонал. 2007. № 8. С. 10–17. URL: http://personal.in.ua/article.php?ida=548
Поважний С. Ф., Севостьянова С. І., Ніколенко Г. О. Інвестиційний потенціал регіону: сутність та умови використання. Удосконалення механізмів державного управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки. 2011. Т. XII. С. 3–14.
Верещак В. С., Бень Т. Г. Эколого-экономическое обоснование инвестиционных проектов. Днепропетровск, 1998. 124 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру