УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Комплексний аналіз та оцінка впливу чинників на формування та розвиток туристичної галузі України
Головкова Л. С., Юхновська Ю. О.

Головкова Л. С., Юхновська Ю. О. Комплексний аналіз та оцінка впливу чинників на формування та розвиток туристичної галузі України. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 179–186.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-179-186

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.48

Анотація:
У статті визначено, що одним із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку є туристична галузь, тому формування та прогнозування туристських потоків, забезпечення їх якісного обслуговування потребують особливої уваги науковців і практиків туристичної галузі. Отже, це актуальна проблема сьогодення. Мета статті полягає в комплексному дослідженні та оцінці впливу чинників на формування та розвиток потенціалу туристичної галузі регіонів України регресійно-кореляційним методом. Запропоновано алгоритм прогнозування обсягу туристичних потоків за такими етапами: постановка проблеми (планування обсягу туристичних потоків); вибір математичної моделі; дослідження факторів впливу на предмет щільності зв’язку з результативною ознакою та вибір найбільш впливових факторів; перевірка моделі щодо адекватності; вибір ознак результативності динаміки туристичних потоків на регіональному рівні; пошук параметрів моделі, інтерпретація отриманих значень; оцінка якості та достовірності моделі; прогнозування туристичних потоків. Визначено, що формування та розвиток потенціалу туристичної галузі регіонів України залежить від багатьох чинників (соціально-економічний стан країни та регіонів, політичний стан, валовий національний та регіональний продукти, фінансова стійкість та заробітна плата населення тощо) та споріднених сфер, таких як готельне господарство, лікувально-оздоровча та санаторно-курортна сфери. А от наявність культурно-історичної спадщини набагато слабкіше впливає на туристичну привабливість країни та її окремих регіонів.

Ключові слова: туристична галузь, регресійно-кореляційний метод, прогнозування, потенціал туристичної галузі, оцінка чинників.

Рис.: 3. Табл.: 7. Бібл.: 8.

Головкова Людмила Степанівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів та економічної безпеки, Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (вул. Лазаряна, 2, Дніпро, 49010, Україна)
Email: [email protected]
Юхновська Юлія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра фінансів та економічної безпеки, Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (вул. Лазаряна, 2, Дніпро, 49010, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Єлейко В. І., Миронов Ю. Б., Демчишин М. Я., Боднар Р. Д. Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств : навч. посіб. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. 220 с.
Жукова М. А. Индустрия туризма: менеджмент организации. М. : Финансы и статистика, 2004. 200 с.
Культурна спадщина // Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Культурна_спадщина
Кіптенко В. К. Менеджмент туризму : підручник. Київ : Знання, 2010. 502 с.
Національна економіка : підручник / Круш П. В., Тульчинська С. О., Шашина М. В. та ін. Київ : Каравела, 2008. 428 с.
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Цьохла С. Ю. Систематизація факторів розвитку туристичної індустрії. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». 2009. Т. 22. № 2. С. 373–380.
Яновський П. О. Пасажирські перевезення: навч. посіб. Київ : НАУ, 2008. 469 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру