УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Економічна ситуація в Україні: очікування бізнесу
Данилевич Н. С., Рудакова С. Г., Щетініна Л. В., Ващенко Є. О.

Данилевич Н. С., Рудакова С. Г., Щетініна Л. В., Ващенко Є. О. Економічна ситуація в Україні: очікування бізнесу. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 203–209.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-203-209

Розділ: Проблеми підприємництва

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.5

Анотація:
На шляху до покращення економічної ситуації та зростання економіки за останні п’ять років були здійснені значні зусилля щодо спрощення умов для ведення бізнесу. Разом із тим, на даний час Україна сприймається як країна із надмірним регулюванням і високим рівнем корупції, що не є сприятливим для бізнес-середовища. Тому надзвичайно актуальні дослідження чинників, що впливають на очікування бізнесу на сучасному етапі. Метою статті є дослідження умов створення для бізнесу сприятливого середовища через запровадження дерегуляційних заходів, усунення надмірних адміністративних навантажень на бізнес і зменшення державного контролю. Використовується методологія аналізу статистичних даних і науковий підхід «прогнозування». Оцінено очікування бізнесу, які в основному складаються з позитивних оцінок і прогнозів щодо економічної ситуації в Україні. Проте бізнес-середовище наголошує, що в Україні досі існує проблеми в організації та здійсненні реформ. Визначено головні проблемні напрямки: нестабільне зростання виробництва, дефіцит кваліфікованого персоналу, малі темпи зростання, когерентність законодавчого середовища. Виявлено існування неформальних відносин різних гілок влади та бізнесу. Зростання загальних обсягів реалізації продукції та поліпшення фінансово-економічного стану прогнозують респонденти всіх видів економічної діяльності, крім підприємств енерго- та водопостачання. Найвищі очікування – у підприємств торгівлі та переробної промисловості. Дефіцит кваліфікованого персоналу може бути одним із факторів, що буде гальмувати економічну активність у майбутньому. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є питання розробки заходів для поліпшення очікувань бізнес-середовища. У практичному значенні існує диспропорція між регіонами України та масштабами бізнесу щодо економічних очікувань на 2020 р.

Ключові слова: бізнес-середовище, дерегуляторні заходи, діловий клімат, корупція.

Табл.: 1. Бібл.: 11.

Данилевич Наталія Станіславівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра соціоекономіки та управління персоналом, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Рудакова Світлана Григорівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра соціоекономіки та управління персоналом, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Щетініна Людмила Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра соціоекономіки та управління персоналом, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Ващенко Євгеній Олександрович – студент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)

Список використаних у статті джерел

Гетьман Л. Г. Бізнес-середовище міжнародної економічної діяльності на сучасному етапі. Ефективна економіка. 2017. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5397
Мельник М. І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2012. 568 с.
Біла І. С., Насікан Н. І. Бізнес-середовище в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 127–131. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/29.pdf
Швець Г. С. Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 34. С. 31–39. URL: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/16128/34_2017_p031-039.pdf?sequence=1
Мазур Е. В., Симоник Л. С. Состояние бизнес-среды малых и средних предприятий в Украине. Молодий вчений. 2018. № 5 (2). С. 726–729.
Інспекційний портал. URL: https://inspections.gov.ua/
Петрик О., Колесніченко Н. Опитування щодо ділових очікувань підприємств як інструмент прогнозування та комунікацій центрального банку. Вісник Національного банку України. 2012. № 11. С. 3–11.
Щоквартальна оцінка ділового клімату / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. URL: http://www.ier.com.ua/ua/publications/regular_products/business_idea_industry?pid=6232
Щоквартальна оцінка ділового клімату. Аналітичний звіт за результатами опитування керівників промислових підприємств в Україні. Вересень 2019. № 3. URL: http://www.ier.com.ua/files//Regular_products/BTS/Industry/QES_ukr_02_2019_FINAL.pdf
Кулицький С. Ділові очікування підприємців і населення та їх вірогідний вплив на динаміку української економіки у 2019 р. Україна: події, факти, коментарі. 2019. № 3. С. 50–62; № 4. С. 51–58. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/3.pdf; http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/4.pdf
Ділові очікування підприємств та регіонів, ІІІ квартал 2019 року / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/news/all/dilovi-ochikuvannya-pidpriyemstv-iii-kvartal-2019-roku

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру