УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації
Бутенко Н. В., Бердар М. М.

Бутенко Н. В., Бердар М. М. Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 218–224.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-218-224

Розділ: Проблеми підприємництва

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 334.012

Анотація:
У статті досліджено мережеві ознаки підприємництва та визначено засади забезпечення конкурентоспроможності національної економіки на основі мережевого підприємництва в умовах глобалізації. Проаналізовано сучасну стратегію соціально-економічного розвитку України в контексті глобалізаційних процесів. Зроблено висновок, що під впливом глобалізації актуалізується потреба формування мережевих структур підприємництва. Розглянуто чинники, які актуалізують необхідність урахування мережевих принципів організації підприємницьких структур: трансформацію рівня отримання конкурентних переваг від окремого суб’єкта до мережі; зміну організаційної моделі підприємницьких структур; інформаційну революцію та розвиток технологій; конкурентні переваги від формування мережевих синергетичних ефектів. Визначено основні тенденції функціонування мереж, серед яких: розвиток довгострокових партнерських відносин з постачальниками, покупцями та підрядниками з метою отримання конкурентних переваг партнерських відносин і зниження ризиків; децентралізація відповідальності, посилення координації на основі розвитку горизонтальних комунікацій. Зроблено висновок, що основою формування мереж є синергія, яка спроможна підвищити ефективність розвитку підприємництва в Україні шляхом формалізації оптимального співвідношення вертикальних і горизонтальних зв’язків і взаємодій. Наведено основні синергетичні ефекти в розрізі причин їхнього виникнення та форм прояву, серед яких: підвищення ефективності управління, усунення дублювання функцій, економія на масштабах виробництва, диверсифікація, інтеграція науково-дослідницької бази, оптимізація товарних потоків, скорочення платежів до бюджетів, монополізація ринку, покращення фінансових показників, ефект великої організації.

Ключові слова: підприємництво, мережа, мережеві ознаки, синергія, синергетичні ефекти.

Табл.: 1. Бібл.: 9.

Бутенко Наталія Василівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]
Бердар Маргарита Михайлівна – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Знакові події січня 2019. 49-й Всесвітній економічний форум в Давосі (22–25.01.2019 р.) URL: http://ivinas.gov.ua/uk/publikatsiji/znakovi-podii-sichnia2019-49i-vsesvitnii-ekonomichnyi-forum-v-davosi-2225012019-r.html
Iгнaтюк A. I., Iгнaтюк В. В. Мoдeлi мeрeжeвих eфeктiв тa їх прaктичнe зaстoсувaння. Вiсник Чeрнiвeцькoгo тoргoвeльнo-eкoнoмiчнoгo iнституту. Серія «Eкoнoмiчнi нaуки». 2012. Вип. I. С. 405–418. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald_en/content/download/archive/2012/v1/1-2012-65.pdf
Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке. М. : Вильямс, 2000. 272 с.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М. : ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.
Малий І. Й. Нова політична економія та розвиток національного господарства // Формування ринкової економіки. Спец. вип. Методологічні проблеми сучасної політичної економії. Київ : КНЕУ, 2011. С. 352–359.
Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін. Київ : Знання, 2008. 431 с.
Уманців Ю., Дуцька А. Конкурентна політика у системі чинників активізації економічного розвитку. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2014. № 1. С. 29–37.
Butenko N., Kot L. Methodological Approaches to the Evaluation of the Effectiveness of Partnership Relations. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. No. 4. Р. 42–49. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-42-49
Dikiy A., Butenko N., Valiavska N., Naumenko M., Saiensus M., Nikitiuk V. Formation of System of Logistic Service of the Enterprise in the Conditions of Market Relations. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2020. Vol. 8. Issue 5. URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i5/E4816018520.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру