УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Особливості управління науково-інноваційними системами в умовах економіки знань
Решетняк О. І., Сахненко О. І.

Решетняк О. І., Сахненко О. І. Особливості управління науково-інноваційними системами в умовах економіки знань. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 225–235.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-225-235

Розділ: Освіта і наука

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.24.01

Анотація:
Економічне зростання країн світу залежить від створення знань, здатності їх до примноження та використання в економічній діяльності. Метою статті є визначення особливостей управління науково-інноваційними системи в умовах економіки знань та напрямків його вдосконалення. Завданнями статті є: дослідження еволюції концептуальних моделей наукової політики та визначення місця економіки знань в управлінні науковою діяльністю; визначення особливостей управління науково-інноваційними системами в умовах трансформаційних перетворень під впливом виникнення та поширювання нових наукових знань; запровадження напрямків удосконалення процесів управління науково-інноваційними системами в умовах економіки знань. Методи дослідження: логічний аналіз, огляд літератури, порівняння. У статті були досліджені концептуальні моделі формування наукової політики. Визначено, що останнім часом набуває поширення модель наукової політики, яка базується на економіці, що заснована на знаннях. Доведено, що розвиток економіки знань характеризується ускладненням процесів управління науковою діяльністю, що визначає необхідність удосконалення існуючих технологій управління. Запропоновано модель національної науково-інноваційної системи з позицій системно-самоорганізаційного та інституційно-еволюційного підходів, що дозволяє визначити атрактори, які можливо використовувати на практиці в процесі управління науковою діяльністю країни в умовах економіки знань. Визначено, що в сучасних умовах перетворень доцільно впроваджувати квантове управління, яке розглядається як перспективний напрямок удосконалення розвитку науки в Україні.

Ключові слова: науково-інноваційна система, економіка знань, модель наукової політики, атрактор, квантове управління

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 20.

Решетняк Олена Іванівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач, сектор промислової політики та інноваційного розвитку відділу промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Сахненко Оксана Іванівна – старший викладач, кафедра менеджменту та військового господарства, Національна академія Національної гвардії України (майдан Захисників України, 3, Харків, 61001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1962. 436 p.
Romer P. M. Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94. No. 5. P. 1002–1037.
Brynjolfsson E., Hitt L. M. Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance. Journal of Economic Perspective. 2000. Vol. 14. No. 4. P. 23–48. URL: http://ebusiness.mit.edu/erik/Beyond%20Computation%20-%20JEP.pdf
Amidon D. M. Knowledge Economics: Emergine Principles, Practices and Policies / Formica P., Mercier-Laurent E. (eds.). Tartu University Press, 2005. 900 p.
Karlsson C., Johansson B., Norman T. Innovation, Technology and Knowledge. The Royal Institute of technology. Centre of Excellence for Science and Innovation Studies. 2011. URL: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:485022/fULLTExT01.pdf
Wolfe D. A. Knowledge and Innovation: A Discussion Paper. University of Toronto. 2006. 37 p. URL: http://sites.utoronto.ca/onris/research_review/WorkingPapers/WorkingDOCS/Working06/Wolfe06_Discussion.pdf
Powell W. W., Snellman K. The Knowledge Economy. Annual Review of Sociology. 2004. Vol. 30. Issue 1. P. 199–220. DOI: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100037
Skyrme D. J. The Global Knowledge Economy: and its implication for markets. 1997. URL: http://www.skyrme.com/insights/21gke.htm.
Chen D. Н. С., Dahlman C. J. The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations. World Bank Institute. Washington, D. C., 2006. 42 p. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/695211468153873436/pdf/358670WBI0The11dge1Economy01PUBLIC1.pdf
Vinnychuk O., Vinnychuk I., Skrashchuk L. Research of Economic Growth in the Context of Knowledge Economy. Intellectual Economics. 2014. Vol. 8. No. 1. P. 116–127. DOI: 10.13165/IE-14-8-1-08
Дєгтяр А. О., Календжян Я. В. Економіка знань як теоретична база формування державної економічної політики. Теорія та практика державного управління. 2011. № 3. С. 146–155. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-3/doc/2/02.pdf
Амоша О. І., Гріневська С. М. Перспективні напрямки державної політики щодо капіталізації науки в сучасних умовах розвитку // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. 2012. Ч. 1. С. 9–14. URL: https://studfile.net/preview/5014932/
Геєць В. Інститути у розширенні технологічної модернізації економіки України. Журнал європейської економіки. 2016. Т. 15. № 3. С. 255–265. URL: http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/876/860
Kyzym M., Reshetniak O., Lelyuk O. Simulating Development of Science in a Country with the Use of the Cognitive Approach // Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT). 2019. Vol. 67. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196701008
Лозовий В. С. Реформування наукової сфери як чинник переведення економіки України на інноваційну модель розвитку : аналітична записка. Політологічні студії. 2016. Вип. 5. С. 147–154.
Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Основні тенденції та проблеми розвитку науки в Україні. Проблеми економіки. 2019. № 2. C. 62–72. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-62-72
Godin B. The making of science, technology and innovation policy: conceptual frameworks as narratives, 1945–2005. Montreal, 2016. 399 p. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/The-making-of-science%2C-technology-and-innovation-as-Godin/6a81a6d47092ea348ef757ac6c041c9522d4b48f
Годэн Б. Концептуальные основы научной, технологической и инновационной политики. Форсайт. 2010. Т. 4. № 2. С. 34–43. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/07/26/1267425491/34-43.pdf
Кондратьева Т. В. Точки бифуркации на траектории развития социально-экономических систем. Економічний вісник Донбасу. 2015. № 2. С. 39–44. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/87852/5-Kondratieva.pdf?sequence=1
Щербаков Д. С. Потенциал квантового управления в решении проблем трансформации наукоемких производственных систем. Современные технологии управления. 2013. № 12. URL: https://sovman.ru/article/3607/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру