УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Удосконалення системи показників оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств – виробників лікарських засобів з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансового аналізу
Посилкіна О. В., Гладкова О. В.

Посилкіна О. В., Гладкова О. В. Удосконалення системи показників оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств – виробників лікарських засобів з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансового аналізу. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 236–244.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-236-244

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.15

Анотація:
Стаття присвячена проблемам імплементації вимог міжнародних стандартів у національну практику проведення оцінки фінансового стану підприємств-виробників лікарських засобів (ЛЗ). Зазначено, що метою фінансового аналізу підприємств – виробників ЛЗ є отримання об’єктивної оцінки щодо фінансових результатів їх діяльності, визначення фінансового стану на основі системи ключових показників, а також поточної фінансової стійкості та перспектив її зміни. Встановлено, що існуюча в національній практиці фінансового аналізу система показників за деякими напрямками значно відрізняється від тієї, що використовується іноземними фінансовими аналітиками та інвесторами. Так, найбільш суттєвою розбіжністю є відсутність в національній практиці оцінки ринкової вартості компанії, а також наявність великої кількості показників, що використовуються під час оцінки фінансової сталості та ділової активності фармацевтичних підприємств (ФП). З метою уніфікації використовуваної системи фінансових показників та наближення національної практики фінансового аналізу ФП до світового досвіду і МСФЗ за допомогою контент-аналізу визначено та рекомендовано для подальшого використання відповідну сукупність фінансових показників, яка дозволяє оцінювати ліквідність вітчизняних виробничих ФП (Liquidity ratios), їх фінансову сталість (Leverage ratios), рентабельність (Profitability ratios), ділову активність (Efficiency ratios) та ринкову вартість (Market Value Ratios). Встановлено, що за показниками ліквідності та ділової активності вітчизняні ФП знаходяться на рівні зарубіжних, а за показниками ринкової вартості – на значно нижчому рівні, що свідчить про їх невисокі ринкові позиції порівняно із зарубіжними фармкомпаніями, а відповідно, і про суттєво нижчий потенціал розвитку. Впровадження запропонованих підходів у практику фінансового аналізу вітчизняних підприємств – виробників ЛЗ сприятиме підвищенню прозорості їх діяльності та інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів, а також дозволить більш об’єктивно оцінювати їх конкурентоспроможність та потенціал ринкового розвитку.

Ключові слова: підприємство – виробник лікарських засобів, фінансовий стан, фінансові показники, міжнародні стандарти фінансової звітності.

Табл.: 2. Бібл.: 22.

Посилкіна Ольга Вікторівна – доктор фармацевтичних наук, професор, професор, кафедра управління, економіки та забезпечення якості в фармації, Національний фармацевтичний університет (вул. Пушкінська, 53, Харків, 61002, Україна)
Гладкова Ольга В’ячеславівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління, економіки та забезпечення якості у фармації, Національний фармацевтичний університет (вул. Пушкінська, 53, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Греченюк А. В., Греченюк О. Н. Сравнительный анализ российских и зарубежных подходов к анализу финансового состояния организации. Аудит и финансовый анализ. 2015. № 1. С. 217–223. URL: http://www.auditfin.com/fin/2015/1/fin_2015_11_rus_05_02.pdf
Князь С. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. Львів : Вид-во Нац. ун-та «Львівська політехніка», 2017. 184 с.
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: https://interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131
Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010
Посилкіна О. В. Фінансовий аналіз і діагностика діяльності хіміко-фармацевтичних підприємств : методичні рекомендації. Харків : НФаУ, 2002. 38 с.
Посилкіна, О. В. Фінансовий менеджмент / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, О. В. Гладкова. Харків : НФаУ, 2018. 198 с.
Посилкіна О. В. Шляхи удосконалення фінансового аналізу на фармацевтичних підприємствах. Вісник фармації. 2002. № 3. С. 67–73. URL: http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/1546/1/67-73%281%29.pdf
Сорока Й. Й. Зарубіжний досвід оцінювання фінансового стану підприємств у сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 2. С. 363–367. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10847/1/ЗАРУБІЖНИЙ%20ДОСВІД%20ОЦІНЮВАННЯ%20ФІНАНСОВОГО%20СТАНУ%20ПІДПРИЄМСТВ.pdf
Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, О. М. Віленчук та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 320 с.
Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник. Київ : ЦУЛ, 2008. 566 с.
Fridson M. S., Alvarez F. Financial Statement Analysis: A Practitioner's Guide. 4th ed. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2011. 400 р.
Brigham E. F., Houston J. F. Fundamentals of Financial Management. 12th ed. 2009. URL: https://hostnezt.com/cssfiles/businessadmin/Fundamentals%20of%20Financial%20Management%20%2012th%20edition%20%20-%20Brigham%20Houston.pdf
Ehrhardt, M. Corporate Finance: A Focused Approach. / M. Ehrhardt, E. Brigham. New Jersey, 2013. 805 р.
Fink S. Crisis Management: Planning for the Inevitable. New Jersey : Universe, Inc., 2000. 245 р.
White G. I., Sondhi A. C., Dov F. The Analysis and Use of Financial Statements. 3rd ed. New Jersey : John Wiley & Sons, 2002. 777 p.
Gildersleeve R. Winning Business: How to Use Financial Analysis and Benchmarks to Outscore Your Competition. Gulf Professional Publishing, 1999. 330 p.
Helfert E. A. Techniques of Financial Analysis: A Practical Guide to Measuring Business Performance. 9th ed. McGraw-Hill, 1996. 600 p.
Higgins R. C. Analysis for Financial Management. 11th ed. New York : McGraw-Hill Education, 2015. 464 p.
Ittelson T. R. Financial Statements: A Step-by-Step Guide to Understanding and Creating Financial Reports. 2nd ed. New Jersey : The Career Press, Inc., 2009. 288 р.
Shim K. J., Siegel J. G., Dauber N., Levine M. H. Corporate Controllers. Handbook of Financial Management. 2nd ed. New York : Prentice Hall, 2008. 1648 p.
McClure B. How To Analyze A Company's Financial Position. URL: http://www.investopedia.com/articles/fundamental/04/063004.asp
Steven R. Entrepreneurial Finance: Finance and Business Strategies for the Serious Entrepreneur. 3rd ed. New York : McGraw-Hill Education, 2014. 380 p.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру