УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Обліково-аналітичні аспекти внутрішнього аудиту комунальних підприємств
Гончарук С. М., Приймак С. В., Шот А. П.

Гончарук С. М., Приймак С. В., Шот А. П. Обліково-аналітичні аспекти внутрішнього аудиту комунальних підприємств. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 307–313.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-307-313

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.633:332.8

Анотація:
У статті обґрунтовується необхідність посилення ролі внутрішнього аудиту в діяльності комунальних підприємств. Мета їх діяльності – якісне обслуговування споживачів комунальних послуг. За сучасних умов господарювання та через вплив кризових явищ підприємства комунального господарства є здебільшого збитковими. Для комунальних підприємств є характерним цілий ряд таких негативних тенденцій, як погіршення технічного та фінансово-економічного стану, зростання втрат енергетичних, водних та інших ресурсів, а також зниження якості наданих послуг. Ці фактори свідчать про необхідність впровадження системи внутрішнього контролю в діяльність таких підприємств. Проаналізовано витрати міського бюджету з погашення та обслуговування місцевого боргу в розрізі комунальних підприємств; динаміку кількості житлово-комунальних підприємств Львова; структуру видатків загального фонду міського бюджету на 2020 р. Запропоновано алгоритм проведення внутрішнього аудиту комунального підприємства, форму робочого документа аудитора з формування інформації про строки та шляхи виникнення кредиторської (дебіторської) заборгованості суб’єкта господарської діяльності. Процес внутрішнього аудиту полягає в ретельному вивченні здійснення операцій і являє собою не тільки дослідження фактів минулого, але і попередження негативних явищ у майбутньому. Внутрішній аудитор повинен розуміти та вміти виявляти і виправляти недоліки, які містять окремі елементи облікової політики комунального підприємства, викривлення в облікових реєстрах і звітності, отримувати докази цих недоліків і викривлень та доносити цю інформацію керівництву. Його рекомендації мають сприяти скороченню витрат і підвищенню ефективності діяльності комунального підприємства, створюючи умови для реалізації його генеральної стратегії.

Ключові слова: комунальне підприємство, внутрішній аудит, борги, контроль, оцінка ризиків, аудиторські процедури, реформи, територіальні громади.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 16.

Гончарук Світлана Марківна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аналізу і контролю, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Приймак Світлана Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аналізу і контролю, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Шот Анна Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аналізу і контролю, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р. № 2189-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19
Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 183-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
Баранова А. О., Наумова Т. А., Кашперська А. І. Аудит : навч. посіб. Харків : ХДУХТ, 2017. 246 с.
Мамонова В. В. Державна регіональна політика: проблеми формування правової бази. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-1/doc/2/03.pdf
Маруняк І. Комунальна терапія у Львові: процес реформування ЖКГ // 032.ua. 15.10.2019. URL: https://www.032.ua/news/2542652/komunalna-terapia-u-lvovi-prodovzuut-reformu-zkg-spisok
Мельник А. Ф., Монастирський Т. Л., Дудкіна О. П. Муніципальний менеджмент : підручник. Київ : Знання, 2006. 420 с.
Пшенична А. Ж. Аудит: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2018. 320 с.
Сльозко Т. М. Організація обліку житлово-комунальних установ. Київ : ЦУЛ, 2008. 224 с.
Теорія фінансів : підручник / Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. ; за заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. Київ : Центр навчальної літератури, 2010. 576 с.
Проект міського бюджету м. Львова на 2020 рік // Портал Львівської міської ради. URL: https://city-adm.lviv.ua/lmrdownloads/2020%20-%20БЮДЖЕТ%20-%20ПРЕЗЕНТАЦІЯ.pdf
Єдиний веб-портал використання публічних коштів. URL: https://spending.gov.ua
Звіт про виконання міського бюджету Львова за 2017 рік. // Портал Львівської міської ради. 15.02.2018. URL: https://city-adm.lviv.ua/news/economy/246173-na-sesii-zatverdyly-zvit-pro-vykonannia-miskoho-biudzhetu-lvova-za-2017-rik
Бабак C. Комунальні підприємства працюють у збиток. 22.02.2017. URL: https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_12_zbytkovyh_pidpryiemstv__ponad_800_mlngrn_252836.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру