УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аутсорсинг як механізм облікових інновацій на українських підприємствах
Лобода Н. О., Чабанюк О. М., Сенишин Б. Б.

Лобода Н. О., Чабанюк О. М., Сенишин Б. Б. Аутсорсинг як механізм облікових інновацій на українських підприємствах. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 329–336.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-329-336

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.41.014

Анотація:
Оскільки більшість підприємств мають на меті вести бухгалтерський облік за міжнародними стандартами, то постає питання пошуку висококваліфікованих працівників, які б забезпечили належне ведення обліку та складання звітності відповідно до сучасних вимог. Тому впровадження аутсорсингу бухгалтерських послуг набуває неабиякого поширення. Метою статті є аналіз проблем сучасного стану послуг бухгалтерського аутсорсингу та пошук нових підходів та інструментів для мінімізації ризиків аутсорсингових послуг. Проаналізовано проблеми впровадження аутсорсингу на вітчизняних підприємствах з метою підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності діяльності в сучасних умовах. Розглянуто сутність поняття «аутсорсинг» та його види. Висвітлено питання щодо передачі ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності аутсорсинговим компаніям як ефективного способу досягнення економічних переваг і мінімізації витрат, а також зменшення податкових ризиків. Проаналізовано особливості використання бухгалтерського аутсорсингу та виконання поставлених перед ним завдань. Обґрунтовано основні негативні та позитивні риси використання бухгалтерського аутсорсингу на вітчизняних підприємствах. Визначено умови та структуру договору між замовником і провайдером. Запропоновано заходи та напрямки щодо впровадження аутсорсингу бухгалтерських послуг у бізнес-структури нашої країни. Зокрема, першочерговим заходом становлення бухгалтерського аутсорсингу в Україні є вдосконалення законодавчо-нормативної бази, яка б стимулювала підприємців застосувати даний вид аутсорсингу, а також ураховувала б інтереси підприємців, а не лише держави. Тому становлення аутсорсингу є невід’ємною частиною соціально-економічного розвитку нашої країни.

Ключові слова: аутсорсинг, бухгалтерський аутсорсинг, аутсорсинг бізнес-процесів, види аутсорсингу, консалтинг.

Рис.: 4. Бібл.: 13.

Лобода Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку, аналізу і контролю, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Чабанюк Одарка Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, контролю, аналізу та оподаткування, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Сенишин Богдана Богданівна – бакалавр, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

The Global Outsourcing 100 And World`s Best Outsourcing Advisors. 2018. URL: https://www.iaop.org/Content/23/196/4973
Global Outsourcing market 2019. URL: https://www.statista.com/statistics/190150/industrywide-contract-value-business-process-outsourcing/
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Бачо Р. Й., Макарович В. К. Компаративний аналіз моделей організації надання послуг з бухгалтерського обліку: аутсорсинг, інсорсинг, косорсинг. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. Вип. 2. С. 11–16. DOI: http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2019-2(43)-11-16
Загородній А. Г., Партин Г. О. Аутсоринг та його вплив на витрати підприємства. Фінанси України. 2009. № 9. С. 87–97.
Гарасим П. М., Лобода Н. О. Логістика інвестиційних процесів як фактор економічного аналізу. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. 2018. Т. 28. № 4. С. 20–25. DOI: 10.15421/40280403
Воскресенська Т. І. Аутсорсинг бухгалтерського обліку: сутність та особливості поширення в Україні. Бізнес Інформ. 2018. № 1. С. 254–259. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-1_0-pages-254_259.pdf
Безручук С. Л., Лайчук С. М. Переваги та недоліки надання послуг з бухгалтерського обліку. Вісник ЖДТУ. Серія «Економічні науки». 2009. № 1. С. 14–18. URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/93815/90201
Назаренко О. В., Суровицька А. В. Аутсорсинг бухгалтерського обліку: переваги, недоліки та особливості запровадження. Економiка та держава. 2018. № 12. С. 50–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.50
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Пилипенко О. І. Аутсорсинг бухгалтерських послуг: розгляд договірних аспектів. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2019. № 3. С. 30–39. DOI: 10.31767/nasoa.3.2019.03
Білоус О. Г., Гаврилюк О. В. Глобальний конкурентний аутсорсинг : монографія. Київ : КНЕУ, 2014. 349 с.
Коблянська О. І., Кондратов Є. О. Сучасний стан i перспективи розвитку аутсорсингу бухгалтерського обліку. Вісник Університету банківської справи. 2015. № 3. С. 80–85. URL: http://visnuk-archiv.ubs.edu.ua/article/view/97627/93138

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру