УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз сучасних домінант кількісного виміру розвитку фінансової архітектури економіки України в розрізі публічних фінансів
Мельник В. М., Сосновська О. О., Житар М. О.

Мельник В. М., Сосновська О. О., Житар М. О. Аналіз сучасних домінант кількісного виміру розвитку фінансової архітектури економіки України в розрізі публічних фінансів. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 358–370.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-358-370

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.763

Анотація:
Метою статті є дослідження аналізу сучасних домінант кількісного виміру розвитку фінансової архітектури економіки України в розрізі публічних фінансів. Визначено, що розвиток фінансової архітектури економіки України фактично неможливий без практичної перевірки теоретичних напрацювань; оцінки загального стану та окремих тенденцій; аналізу структури та динаміки доходів і видатків як у цілому по системі, так і в розрізі її окремих складових; розробки стратегії розвитку тощо. Обґрунтовано, що макроекономічне дослідження стану фінансової архітектури як єдиного цілого доцільно проводити на основі показників, що відображають загальні обсяги, розподіл і використання фінансових ресурсів країни в розрізі її складових. У найбільш узагальненому вигляді такими складовими фінансової архітектури є підсистеми, що являють собою згрупування однорідних за певними ознаками економічних суб’єктів, та сектори економіки, які на дещо нижчому рівні системи їх деталізують, конкретизують і доповнюють. Доведено, що сформована на сьогодні фінансова архітектура економіки України може розглядатись як підґрунтя для розробки та впровадження більш ефективної фінансової системи, яка буде надійною основою економіки та забезпечить життя населення на належному рівні. А функції фінансової системи нашої держави ще раз підтверджують важливість запровадження ефективної фінансової архітектури, яка зможе керувати та забезпечувати нормальну діяльність усіх органів та інститутів, а також забезпечить здійснення необхідних фінансових процесів та операцій.

Ключові слова: фінансова архітектура, національна економіка, фінансова система, публічні фінанси, державний бюджет, місцевий бюджет.

Рис.: 10. Табл.: 6. Бібл.: 9.

Мельник Віктор Миколайович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Сосновська Ольга Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка (вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, Київ, 04053, Україна)
Email: [email protected]
Житар Максим Олегович – доктор економічних наук, доцент, заступник директора, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, корп. В, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Lukianenko I., Oliskevych M. The Effects of Shocks on the Ukrainian Labour Market: SVEC Modeling. Procedia Economics and Finance. 2015. Vol. 27. P. 311–322. URL; https://core.ac.uk/download/pdf/81947105.pdf
Samorodov B., Maslova A., Mysienko O. Evaluation of investment projects effectiveness in a bank’s activity. Economic Annals-XXI. 2014. № 9-10 (1). P. 98–101. URL: http://soskin.info/userfiles/file/2014/9-10_2014/1/Samorodov,Maslova,Mysienko.pdf
Євдокимов В., Грицищен Д., Грищенко О., Баришнікова О. Міжнародні моделі регулювання звітності сталого розвитку: аналіз сучасного стану : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2013. 200 с.
Лук’яненко І. Г., Семко Р. Б. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги. Актуальні проблеми економіки. 2012 . № 1. С. 303–319.
Мельник В. М., Житар М. О. Роль, особливості та напрямки фінансової архітектури національної економіки. Бізнес Інформ. 2019. № 8. C. 175–181. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-175-181
Житар М. О. Фінансова архітектура національної економіки: конфігурація та структурні компоненти. Проблеми економіки. 2019. № 3. C. 194–201. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-3-194-201
Сосновська О. О., Житар М. О. Аналіз методів оцінки рівня економічної безпеки підприємств. Бізнес Інформ. 2019. № 1. C. 21–26. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-1_0-pages-21_26.pdf
Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру