УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Регулювання краудфандингу як об’єкта кредитно-інвестиційної політики держави
Уголькова О. З., Гончар С. Й.

Уголькова О. З., Гончар С. Й. Регулювання краудфандингу як об’єкта кредитно-інвестиційної політики держави. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 407–412.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-407-412

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.322.14.025

Анотація:
Метою статті є дослідження можливості врахування краудфандингу як фінансового інструменту при здійсненні кредитно-інвестиційної політики держави. Проаналізовано поняття, особливості та основні суб’єкти кредитно-інвестиційної політики держави. Крім цього, у роботі вивчено поняття «краудфандинг», його суб’єкти та особливості здійснення. Проаналізовано відмінності у здійсненні краудфандингової діяльності в розвинених країнах та у країнах, що розвиваються. Систематизовано рекомендації щодо провадження краудфандингової діяльності на основі досліджень стану краудфандингу у країнах, що розвиваються, серед яких: урахування особливостей і складностей процесу здійснення краудфандингу; вибір краудфандингової платформи; вибір типу кампанії та її тривалості; аналіз вартості розміщення проєкту на краудфандинговій платформі, а також суми банківської комісії та комісій платіжних систем; постійне та якісне забезпечення контенту (відео, статті, активність у соціальних мережах, ведення блогу тощо) з метою збільшення кількості прихильників проєкту; співпраця із представниками краудфандингової платформи, бізнес-інкубаторами, бізнес-акселераторами та наставниками (тьюторами); максимальне використання нефінансових переваг краудфандингу (збільшення довіри від населення та інвесторів, збільшення нових партнерських стосунків, збільшення продажів, зростання інвестиційної привабливості). З’ясовано вплив інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів тощо) на розвиток краудфандингу. Проаналізовано динаміку зовнішнього боргу України та його частку у структурі внутрішнього валового продукту. Розроблено та рекомендовано ряд дій, що мають взяти на себе органи державної та місцевої влади з метою здійснення державного управління у сфері краудфандингової діяльності. Зроблено висновок, що врахування краудфандингової діяльності при розробленні та провадженні кредитно-інвестиційної політики держави дає змогу суб’єктам банківського сектора та інвестиційним посередникам збільшити свої обсяги як кредитної, так і інвестиційної діяльності.

Ключові слова: краудфандинг, кредитно-інвестиційна політика, інноваційна інфраструктура, державне управління.

Рис.: 2. Бібл.: 8.

Уголькова Олена Зіновіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]
Гончар Світлана Йосипівна – аспірант, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Циганов С. С. Особливості кредитно-інвестиційної політики банків в умовах нестабільності фінансових ринків. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Вип. 99. Ч. ІІ. С. 213–220. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/1613/1527
Воробйова О. І. Концептуальні засади регіональної кредитно-інвестиційної політики банків України. Світ фінансів. 2010. Вип. 3. С. 49–59. URL: http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/view/446/454
Авраменко О. О. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики та їх роль у забезпеченні економічної безпеки держави. Наукові праці НДФІ. 2014. № 3. С. 104–110.
Баєва О. І. Теоретичні засади формування та реалізації державної грошово-кредитної політики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 26. Ч. 1. С. 7–10.
Уголькова О. З. Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03. Львів, 2019. 227 с.
База даних Міністерства фінансів. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/
Kuzmin O., Skybinskyi O., Ugolkova O. Crowdfunding: Essence, Value and Typology. Маркетинг и менеджмент инноваций. 2016. № 2. С. 170–180. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2016_2_170_180.pdf
Crowdfunding’s Potential for the Developing World, 2013 / The World Bank. Finance and Private Sector Development Department. URL: https://www.infodev.org/infodev-files/wb_crowdfundingreport-v12.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру