УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Фінансові показники як індикатори виявлення фінансових ризиків промислових підприємств
Ільчук В. П., Шишкіна О. В.

Ільчук В. П., Шишкіна О. В. Фінансові показники як індикатори виявлення фінансових ризиків промислових підприємств. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 413–421.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-413-421

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 10

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 005.334-047.44:658.29

Анотація:
Метою статті є дослідження можливостей використання показників оцінки фінансового стану промислових підприємств як індикаторів виявлення ймовірності виникнення фінансових ризиків для своєчасного усунення загроз фінансових втрат і банкрутства. У результаті дослідження обґрунтована необхідність використання фінансових показників як індикаторів виявлення фінансових ризиків промислових підприємств, для чого розроблено поетапний процес використання означених показників. Доведено, що управління фінансовими ризиками промислових підприємств найбільш ефективно за умов визначення першопричин їх виникнення, що потребує попереднього аналізу фінансових показників, характеру або механізму впливу на них певних факторів, оцінки динаміки відхилень їх значень від нормативних або планових. Установлено, що для усунення ризиків, що спричиняють значні фінансові втрати, здатні зумовити втрату капіталу та призвести до банкрутства промислового підприємства, необхідно здійснювати постійний моніторинг відхилень фінансових показників і своєчасно розробляти та запроваджувати превентивні заходи протидії їх виникненню. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка антиризикових заходів, спрямованих на протидію негативному впливу фінансових ризиків та визначення їх впливу на вартість промислового підприємства, що дозволить забезпечити прикладний характер наукового дослідження.

Ключові слова: фінансові ризики, промислові підприємства, протидія ризикам, моніторинг ризиків, фінансові показники, індикатори фінансового стану.

Рис.: 5. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 9.

Ільчук Валерій Петрович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: [email protected]
Шишкіна Олена Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

AIRMIC, ALARM, IRM: Стандарты управления рисками. URL: http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-russian-version.pdf
International risk management standards / Institute of Risk Management. URL: https://www.theirm.org/what-we-say/thought-leadership/international-risk-management-standards/
Бадалова А. Г. Пантелеев А. В. Промышленный риск-менеджмент. М. : Доброе слово, 2018. 288 с.
Бланк И. А. Управление финансовыми рисками. Киев : НИКА-Центр, 2005. 600 с.
Кальченко О. М., Шишкіна О. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Чернігів : Видавець Брагинець О. В., 2018. 524 с.
Козенков Д. Є. Життєвий цикл організацій та етапи життєвого циклу виробничих систем. Проблеми економіки транспорту. 2011. Вип. 2. С. 74–78.
Семенова К. Д., Тарасова К. І. Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання : монографія. Одеса : ФОП Гуляєва В. М., 2017. 234 с.
Цвігун Т. В. Механізм управління ризиками в системі управління підприємством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2017. Вип. 23. Ч. 2. С. 9–13. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-2-2017/4.pdf
Шишкіна О. В. Ідентифікація та експрес-оцінка фінансових ризиків промислових підприємств. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2014. № 4. С. 238–246. URL: https://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=1397

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру