УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Визначення рівня організаційної культури підприємства за допомогою методу опитування
Лепейко Т. І., Баркова К. О.

Лепейко Т. І., Баркова К. О. Визначення рівня організаційної культури підприємства за допомогою методу опитування. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 473–479.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-473-479

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 005.73:005.311.11:303.62

Анотація:
Метою статті є дослідження питання визначення рівня організаційної культури за допомогою методу опитування. Насамперед було розглянуто й обґрунтовано актуальність даного питання. Це дозволило визначити важливість подальшого дослідження та підтвердити необхідність у даній інформації. Окрім того, було описано попередні дослідження, які надали необхідну базу для предмета вивчення. Розглянуто та детально описано різні методики оцінки організаційної культури, які були запропоновані в різні часи згідно із тогочасними потребами. Дана інформація, однозначно, є дуже цінною для майбутніх досліджень, адже вона ілюструє послідовність дій, якими керувалися в той чи інший час. Наведені методики підходять під різний бюджет і розмір підприємства, проте не позбавлені недоліків, які детально описані. Разом із тим, було наведено існуючу анкету щодо виявлення рівня організаційної культури, яка підходить для невитратного та достатньо швидкого використання, сформовано та детально описано недоліки даного методу. Після цього автори запропонували вдосконалену анкету, яка включає економічно та соціально покращені питання, а також перебудовану систему підрахунку результатів. Зрештою зроблено висновки, що проведена робота має високе практичне значення, адже в умовах нестабільно функціонуючих ринків та розширення середовища, що конкурує, вкрай необхідно контролювати та зберігати упорядкований рівень організаційної культури. Щодо подальших досліджень даного питання, запропоновано розглянути більш детально систему опитування для різних галузей економіки, що дозволить даній методиці набрати популярність і отримати практичне значення в більш розширеному сенсі.

Ключові слова: організаційна культура, підприємство, персонал, мотивація, ринок, діагностика, анкетування.

Табл.: 3. Бібл.: 12.

Лепейко Тетяна Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Баркова Катерина Олександрівна – аспірант, кафедра менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Аналіз рівня організаційної культури. URL: https://pidruchniki.com/15841210/menedzhment/analiz_rivnya_organizatsiynoyi_kulturi
Андросова Л. А. Социология управления : учеб.-метод. реком. Пенза : Пензенский государственный университет, 2002. 56 с.
Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / пер. с англ. ; под ред. И. В. Андреевой. СПб. : Питер, 2001. 320 с.
Колыванов В. Ю., Шихалиева Д. С., Баснукаева З. З. Методы анализа и оценки уровня организационной культуры в системе управления строительным предприятием. Транспортное дело России. 2006. С. 61–63. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-analiza-i-otsenki-urovnya-organizatsionnoy-kultury-v-sisteme-upravleniya-stroitelnym-predpriyatiem/viewer
Наумов А. И. Хофстидово измерение России (влияние национальной культуры на управление бизнесом). Менеджмент. 1996. № 3. С. 70–103.
Овчаренко М. І. Корпоративна культура організації як економічна категорія: її сутність і зміст. Економічний простір. 2011. № 52/2. С. 250–259.
Овчаренко М. І., Червякова С. В. Методичне забезпечення оцінки стану корпоративної культури підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 2. С. 130–141. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_2_130_141.pdf
Подлесных В. И. Комплексная оценка уровня организационной культуры. URL: https://studfile.net/preview/1100036/page:49/
Слабко Я. Я. Соціальне дослідження рівня організаційної культури промислових підприємств Придніпровського регіону. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2010. № 44. С. 256–262. URL: http://masters.donntu.org/2011/iem/yavorskaya/library/article3.htm
Соломанидина Т. О. Организационная культура компании. М. : ИНФРА-М, 2011. 624 c.
Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство / пер. с англ. ; под ред. В. А. Спивака. СПб. : Питер, 2002. 336 с.
Юхнева Е. А. Оценка организационной культуры и моделей коллективного поведения в системе стратегического планирования. Российское предпринимательство. 2014. Т. 15. № 19. С. 62–73.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру