УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Наукові основи методології дослідження економічних явищ і процесів інноваційного менеджменту
Журавель О. В., Мамонтенко Н. С.

Журавель О. В., Мамонтенко Н. С. Наукові основи методології дослідження економічних явищ і процесів інноваційного менеджменту. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 486–491.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-486-491

Розділ: Методологія наукових досліджень в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 01.891(076.6)

Анотація:
У статті розглянуто сутність методології як науки, особливості використання наукових методів і прийомів у дослідженні економічних явищ і процесів інноваційного менеджменту. Зазначено, що вивчення економічних процесів та явищ в інноваційному менеджменті доцільно здійснювати таким чином: обґрунтувати актуальність проблеми дослідження; висвітлити методологію проведення дослідження; підібрати необхідний методичний інструментарій; виявити закономірності розвитку того чи іншого явища; виконати поставлені завдання; досягнути мети дослідження. Конкретизовано використання діалектичного та системного підходів, визначено рівні наукового пізнання. Запропоновано виділення окремої групи наукових методів – багаторівневого пізнання економічних процесів в інноваційному менеджменті. Аналіз показав, що одного-двох методів для проведення комплексного економічного дослідження в інноваційному менеджменті того чи іншого явища недостатньо, оскільки проблема має багатоваріантний аспект вирішення. Тому при розгляді економічних явищ і процесів в інноваційному менеджменті доцільним є застосування системного підходу до виявлення й аналізу існуючих закономірностей і ймовірних процесів, які мають кількісне та якісне вираження.

Ключові слова: методологія, діалектичний підхід, системний підхід, економічні явища, інноваційний менеджмент.

Бібл.: 9.

Журавель Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (вул. Генуезька, 22, Одеса, 65009, Україна)
Email: [email protected]
Мамонтенко Наталія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту зовнішньої економічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Философский словарь / под. ред. И. Т. Флорова. М.: Политиздат, 1987. 590 с.
Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. Київ : Кондор, 2013. 192 с.
Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження. Львів : Світ, 2017. 415 с.
Борисов Е. Ф. Экономическая теория : учебник. М. : Юрайт, 2005. 400 с.
Кохановский В. П. Философия и методология наук. Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. 576 с.
Абрамов В. І., Арутюнов В. Х. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі) : навч.-метод. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 178 с.
Актуальні питання методології та практики науково-технічної політики / за ред. Б. А. Малицького. Київ : УкрІНТЕІ, 2001. 201 с.
Стадник В. В., Йохна М. А. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2006. 464 с.
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру