УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Ендогенізація економічного розвитку через розбудову високотехнологічних фармацевтичних виробництв: досвід Європи, уроки для України
Саліхова О. Б., Гончаренко Д. О.

Саліхова О. Б., Гончаренко Д. О. Ендогенізація економічного розвитку через розбудову високотехнологічних фармацевтичних виробництв: досвід Європи, уроки для України. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 49–56.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-49-56

Розділ: Закордонний досвід

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 25

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341:336.5:338.45

Анотація:
Розбудова національних фармацевтичних виробництв – це не лише вирішення питання здоров’я нації, зниження навантаження на пенсійні системи та системи медичного обслуговування, а й збереження існуючої зайнятості та започаткування нових робочих місць, науковий та інноваційний розвиток, зменшення залежності від імпорту, створення високої доданої вартості та прискорення економічного зростання. Метою статті є узагальнення особливостей форм та інструментів державної допомоги компаніям фармацевтичній індустрії в Європі, обґрунтування можливості імплементації кращих практик в Україні та визначення ключових орієнтирів державної політики щодо інноваційного розвитку національних виробників фармацевтичної продукції та зменшення впливу екзогенних факторів на економічне зростання. Встановлено, що виробники фармацевтичної продукції в країнах ЄС отримують фінансову допомогу здебільшого через регіональні та горизонтальні механізми, які уряди країн застосовують у контексті визначених на національному рівні технологічних, інноваційних і промислових пріоритетів. Обґрунтовано, що одним із найбільш розповсюджених горизонтальних механізмів сприяння розбудові фармацевтичних виробництв в ЄС є допомога господарюючим суб’єктам на дослідження, розробки та інновації. Розглянуто систему публічних закупівель як один із інструментів підтримки та захисту національних фармацевтичних виробників. Надано рекомендації для України, реалізація яких дозволить прискорити ендогенізацію економічного розвитку через розбудову національних високотехнологічних фармацевтичних виробництв і суміжних секторів економіки.

Ключові слова: державна допомога, публічні закупівлі, інновації, фармацевтичне виробництво, розвиток.

Бібл.: 27.

Саліхова Олена Борисівна – доктор економічних наук, провідний науковий співробітник, відділ моделювання та прогнозування економічного розвитку, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Email: [email protected]
Гончаренко Дар’я Олегівна – головний спеціаліст, відділ розвитку реального сектору економіки головного управління реального сектору економіки директорату цінової політики та розвитку реального сектору економіки, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (вул. М. Грушевського, 12/2, Київ, 01008, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Pharmaceutical Industry: A Strategic Sector for the European Economy / European Commission. Commission Staff Working Document, SWD (2014) 216 final/2. 25 p. URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xfPDNHF4iwcJ:https://ec.europa.eu/docsroom/documents/7649/attachments/1/translations/en/renditions/native+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
European Council meeting (21 and 22 March 2019) – Conclusions. Brussels, 22 March 2019. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/38789/22-euco-final-conclusions-en.pdf
A Union that strives for more. My agenda for Europe / By candidate for President of the European Commission Ursula von der Leyen. Political guidelines for the next European Commission 2019–2024. URL: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf
Mission letter Stella Kyriakides, Commissioner-designate for Health Brussels, 10 September 2019. URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-stella-kyriakides_en.pdf
Саліхова О. Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні : монографія. Київ, 2012. 624 с.
European Commission. Commission Regulation (EU) No. 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty Text with EEA relevance. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.187.01.0001.01.ENG
Die neue Hightech-Strategie Innovationen f?r Deutschland. URL: https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub_hts/HTS_Broschure_Web.pdf
Nationale Industriestrategie 2030 Strategische. Leitlinien fur eine deutsche und europaische Industriepolitik. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/nationale-industriestrategie-2030.html
Гиршфельд А., Салихова Е. Вредит ли бизнесу господдержка // Левый берег. 21 ноября 2018 г. URL: https://lb.ua/economics/2018/11/21/412912_vredit_li_biznesu_gospodderzhka.html
Innovation durch Biotechnologie. Zehn Jahre KMU-innovativ: Biotechnologie – BioChance. URL: https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Innovation_durch_Biotechnologie.pdf
Staatliche Beihilfe N 528/2007 – Deutschland. Verlangerung und Anderung der Beihilferegelung N 372/1999 – Arbeitsgrundsatze zur Forderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet der Bio- und Gentechnologie – BayBIO. Brussel, den 12.XII.2007. K(2007)6462. URL: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/221993/221993_1153978_26_2.pdf
Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EU) No. 651/2014 of 17 June 2014. URL: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/278386/278386_2043015_11_1.pdf
Neufassung der Richtlinie "Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)" – Kerninhalte. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/neue-richtlinie-zentrales-innovationsprogramm-mittelstand-zim.pdf?__blob=publicationFile&v=6
Bundeshaushalt 2020. Einzelplan 09. Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/H/haushalt-bmwi-2020-eckpunkte.pdf?__blob=publicationFile&v=8
Regionalpolitischer Bericht der Bund-Lander-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. 2016. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/regionalpolitischer-bericht-bund-laender-gemeinschaftsaufgabe-verbesserung-regionale-wirtschaftsstruktur-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Bade F.-J. Bedeutung und Wirksamkeit der Forderung grosserer Unternehmen durch den gewerblichen Investitionszuschuss im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/grw-folgestudie-tu-dortmund.pdf?__blob=publicationFile&v=3
State aid SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP) – Germany Alleged aid to German pharmaceutical companies in financial difficulties through the exemption from mandatory rebates. Brussels, 24.07.2013 C(2013) 4775 final. URL: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249522/249522_1452631_13_2.pdf
Commission decision of 27.03.2015 on the Aid scheme Aid to German pharmaceutical companies in financial difficulties through the exemptions from mandatory rebates SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP). URL: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249522/249522_1646264_383_2.pdf
State aid SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP) – Germany Alleged aid to German pharmaceutical companies in financial difficulties through the exemption from mandatory rebates. URL: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249522/249522_1452631_13_2.pdf
Preismoratorium f?r Arzneimittel. URL: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/preismoratorium.html
Wenzl M., Paris V. Pharmaceutical reimbursement and pricing in Germany. OECD. June 2018. URL: https://www.oecd.org/health/health-systems/Pharmaceutical-Reimbursement-and-Pricing-in-Germany.pdf
Wood Review. Investigating UK business experiences of competing for public contracts in other EU countries / by Alan Wood supported by the Office of Government Commerce November 2004. URL: https://www.bipsolutions.com/docstore/pdf/8756.pdf
Гиршфельд А., Салихова Е. Любить по-немецки // Левый берег. 29 октября 2019 г. URL: https://lb.ua/economics/ 2019/10/29/440825_lyubit_ponemetski.html
Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177, opracowane na podstawie: t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 z 2019 r. poz. 53). URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040190177
Гиршфельд А. Гамбит османского тигра // Левый берег. 27 февраля 2018. URL: https://ukr.lb.ua/blog/anatoliy_girshfeld/ 391344_gambit_osmanskogo_tigra.html
Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 1 липня 2014 р. № 1555-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
Саліхова O. Б., Крехівський О. В. Новий механізм державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості. Статистика України. 2018. № 2. C. 30–35. DOI: 10.31767/su.2(81)2018.02.04

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру