УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Особливості планування виведення на ринок нового продукту
Оберемчук В. Ф., Саміло Т. О.

Оберемчук В. Ф., Саміло Т. О. Особливості планування виведення на ринок нового продукту. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 81–87.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-81-87

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.8:658.589

Анотація:
Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних основ планування виведення нового продукту на ринок і розробленні практичних рекомендацій щодо його здійснення на підприємствах. Задля досягнення мети доведено важливість для вітчизняних підприємств здійснення подібних проектів у рамках інноваційної діяльності; визначено основні етапи планування виведення на ринок нового продукту; наведено ключові заходи щодо розроблення, виведення та просування нового продукту на ринок. Описано результати апробації пропонованих заходів для досліджуваного підприємства та їх вплив на діяльність підприємства в цілому. У результаті дослідження встановлено ключові етапи планування виведення на ринок нового продукту, а саме: аналіз внутрішніх і зовнішніх тенденцій і можливостей; аналіз і тестування зразків товару; оцінка ефективності проекту з виведення на ринок нового продукту; ідентифікація потенційних ризиків виведення нового продукту; планування обсягів випуску нового продукту; планування заходів інформаційно-маркетингових комунікацій щодо підтримки просування нової продукції на ринку; контроль виконання розроблених планів, аналіз результатів та встановлення завдань на майбутні періоди. Розглянуто найефективніші заходи в рамках описаних етапів. Результати досліджень авторів було апробовано на базі підприємства ТОВ «Торговий дім «Пірана». Здійснена оцінка ефективності рекомендованих заходів вказує на позитивний вплив на процес розвитку підприємства. Встановлено, що планування виведення на ринок нового продукту сприяє зміцненню конкурентної позиції підприємства, досягненню поставлених перед ним цілей, підвищенню ефективності інноваційної діяльності. Подальші дослідження варто спрямувати на пошук нових шляхів щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах, зокрема в напрямку продуктових інновацій, і створення умов для їх розроблення, а також на вдосконалення методів і інструментів формування інноваційної стратегії підприємства.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, планування, новий продукт, ефективність.

Табл.: 2. Бібл.: 12.

Оберемчук Валентина Феодосіївна – кандидат економічних наук, доцент, викладач, кафедра бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Саміло Тетяна Олександрівна – магістр, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Телишевська Л. І., Птащенко О. В., Колєдіна К. О. Інновації: сутність та правові засади їх реалізації. Бізнес Інформ. 2014. № 12. С. 142–146. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-12_0-pages-142_146.pdf
Єрмолаєва В. В. Теоретичні дослідження інновацій. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 683. С. 268–273. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20291/1/54-268-273.pdf
Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. № 40-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15
Стельмащук А. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2000. 315 с.
Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Цвик О. Г. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 5–8. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14832/3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Воеводина Н. А., Кулагина А. В., Логинова Е. Ю., Толберг В. Б. Бенчмаркинг – инструмент развития конкурентных преимуществ : учебное пособие. URL: https://biznesbooks.com/components/com_jshopping/files/demo_products/benchmarking-instrument-razvitiya-konkurentnykh-preimushchestv.pdf
Кравчук Ю. С. Новий товар та сучасні методи його тестування // Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва. Київ, 2017. С. 97–98. URL: http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/6125/1/6702p.pdf
Кігель В. Р., Мусієнко К. С. Ризики в інноваційній діяльності виробничо-торговельного підприємства. Вчені записки Університету «КРОК». 2014. Вип. 38. С. 136–143. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n38.pdf
Волков О. І., Денисенко М. П., Гречан А. П. Інноваційний розвиток промисловості України: навч. посіб. Київ : КНТ, 2006. 648 с.
Ільченко Т. В. До питання маркетингового забезпечення планування збуту продукції підприємства. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 57–60. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2016/13.pdf
Солнцев С. О., Грібініченко О. П. Особливості digital-маркетингу на промисловому ринку побутової хімії. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2018. № 15. С. 431–442. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/139966/137025
Костевко В. І. Методологічні питання оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 698. C. 66–72. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/11075/1/10.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру