УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні аспекти функціонування підприємств сфери харчування на засадах сталого розвитку
Синицина Г. А., Зубков С. О.

Синицина Г. А., Зубков С. О. Теоретичні аспекти функціонування підприємств сфери харчування на засадах сталого розвитку. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 208–216.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-208-216

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 640.45:005.41

Анотація:
У статті вирішено важливе науково-практичне завдання: визначення функцій підприємств сфери харчування та дослідження тенденцій їх розвитку в контексті стратегії сталого розвитку. Узагальнюючи наукові підходи вітчизняних і зарубіжних учених до визначення функцій підприємств сфери харчування, з’ясовано, що їх трактують як функції суб’єктів підприємництва в контексті взаємодії соціально-економічної та виробничої інфраструктур АПК. Доведено, що систему функцій підприємств сфери харчування доцільно розглядати відповідно до положень концепції сталого розвитку суспільства. Запропоновано розділити ці функції на економічні, соціальні та екологічні. Проаналізовано показники діяльності галузей «харчового ланцюга» за 2016–2019 рр. для визначення перспектив їх збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку. У результаті дослідження визначено, що сучасна державна політика розвитку аграрного сектора спрямована на створення організаційно-правових та економічних умов розвитку фермерських господарств і сільськогосподарської кооперації, удосконалення процесів управління земельними відносинами. Обґрунтовано необхідність модернізації та реконструкції підприємств харчової промисловості на основі використання інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, впровадження конкурентоспроможних кластерів. Згідно з результатами теоретичного аналізу та маркетингових досліджень визначено пріоритетні завдання сталого розвитку складових споживчого ринку, а також перспективні для України напрями розвитку у сфері ресторанного бізнесу. Запропоновано систему заходів сталого розвитку підприємств сфери харчування, орієнтовану на досягнення головної мети, – забезпечення продовольчої безпеки країни, високого рівня та якості життя населення.

Ключові слова: сфера харчування, підприємства, функції, сталий розвиток, стратегія, система заходів.

Рис.: 2. Бібл.: 16.

Синицина Галина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра підприємництва та біржової діяльності, Державний біотехнологічний університет (вул. Алчевських, 44, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Зубков Сергій Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки та управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Яцун Л. М. Управління підприємствами сфери харчування : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04. Харків, 2016. 41 с.
Яцун Л. М. Сфера харчування населення як природно-соціально-економічна система : методологія формування та розвитку. Економічний аналіз. 2014. Т. 16. № 1. С. 155–166. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/527/470
Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект – 2017). URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf
Закон України «Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин» від 18 травня 2017 р. № 2042-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19
Основні показники соціально-економічного розвитку України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Ведення агробізнесу в Україні / Український клуб аграрного бізнесу, 2018 р. URL: http://ucab.ua/files/Survey/Doing/DoingAgribusinessInUkraine_2018.pdf
Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». Київ : НІСД, 2018. 688 с.
Губіна В. В. Механізми підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості : монографія. Харків, 2015. 204 с.
Собкевич О. В., Шевченко А. В., Сухоруков А. І., Бєлашов Є. В. Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України : аналітична доповідь. Київ : НІСД, 2014. 57 с.
Інформаційно-аналітичний звіт про ринки кондитерських виробів. 24.05.2018 р. URL: http://ukrainian-food.org/uk/post/new-informacijno-analiticnij-zvit-konditerskih-virobiv-ukrainskij-rinok
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі. 2018 р. URL: http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/statinf/vttr/sootp/spissootp18.htm
Обсяги і структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі за видами економічної діяльності (клас за КВЕД-2010) за 9 місяців 2019 року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Топ-5 продуктових мереж України за кількістю магазинів і темпам відкриттів у 2018 році. URL: https://rau.ua/novyni/top-5-produktovyh-setej
Бум концептуальных ресторанов заканчивается. Что дальше? – обзор ресторанного рынка. URL: https:delo.ua/lifestyle/sytnyj-god-obzor-restorannogo-rynka-329410
Гірняк Л. І. Глагола В. А. Сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 16. С. 71–78. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/13.pdf
Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг різним споживачам за видами економічної діяльності за ІІІ квартал 2019 року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру