УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Проблеми та перспективи державного фінансування соціальних послуг у світлі сучасних реформ в Україні
Жеребило І. В., Коваль В. М.

Жеребило І. В., Коваль В. М. Проблеми та перспективи державного фінансування соціальних послуг у світлі сучасних реформ в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 366–372.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-366-372

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 3336.14:314.17:364(477)

Анотація:
У статті розкрито проблеми державного фінансування соціальних послуг в Україні. Виявлено особливості фінансування соціальної сфери до та після початку секторальних реформ. У регіональному розрізі проаналізовано видатки місцевих бюджетів на соціальний захист і соціальне забезпечення. Виявлено зростання регіональних асиметрій як за основними отримувачами соціальних допомог, пільг і послуг, так і за розподілом використаних бюджетних ресурсів. Показано, що зростання соціальних видатків не відповідає можливостям економіки, а їх номінальне збільшення обсягів не завжди означає покращення якості соціальних послуг для населення. Доведено, що даний факт вказує на необхідність урахування регіональної специфіки при формування та реалізації соціальної політики. Серед інших проблем державного фінансування соціальних послуг у результаті дослідження встановлено: недосконалі механізми фінансування соціальних пільг; неефективне використання бюджетних коштів, спрямованих у галузь; нераціональна мережа закладів та установ, що надають соціальні послуги. Окреслено напрями модернізації державного фінансування соціальних послуг. Серед заходів, здатних покращити дані процеси, визначено такі: законодавче врегулювання питань розподілу повноважень та відповідальності щодо державних соціальних гарантій; створення конкурентних позицій неурядовим організаціям на ринку соціальних послуг і впровадження ефективних механізмів фінансової підтримки громадських ініціатив у частині надання соціальних послуг на місцевому рівні; перехід від фінансування установ до фінансування витрат на надання соціальних послуг; визначення чіткого переліку базових соціальних послуг і кола осіб, на яких вони поширюються.

Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальна послуга, державні фінанси, фінансування.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 8.

Жеребило Ірина Владиславівна – кандидат філософських наук, доцент, директор, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» (вул. В’ячеслава Чорновола, 61, Львів, 79019, Україна)
Email: zherebі[email protected]
Коваль Василь Михайлович – аспірант, Університет банківської справи (вул. Андріївська, 1, Київ, 04070, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Степанова О. В. Фінансування соціального захисту в умовах децентралізації: зарубіжний досвід та національні реалії. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 73–79. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2016/16.pdf
Кравченко М. Механізми децентралізації соціальних послуг в Україні. Демократичне врядування. 2014. Вип. 14. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/kravchenko.pdf
Пігуль Н., Люта О., Бойко А. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні. Вісник Національного банку України. 2015. № 1. С. 30–35.
Ezcurra R., Rodriguez-Pose A. Decentralization of Social Protection Expenditure and Economic Growth in the OECD. Publius. The Journal of Federalism. 2011. Vol. 41. Issue 1. Р. 146–157. DOI: https://doi.org/10.1093/publius/pjp042
Офіційні дані про виконання місцевих бюджетів / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/
Соціальний захист населення України : статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 122 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_szn_2017.pdf
Соціальний звіт за 2015 рік / Міністерство соціальної політики України. URL: https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=http://www.msp.gov.ua/files/zvitu/2015.doc
Реформування системи управління у сфері соціальної політики в рамках децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування / Міністерство соціальної політики України. URL: http://www.zoda.gov.ua/images/article/original/000052/52486/reform%1Esys%1Eupr.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру