УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретико-методологічні особливості парадигми сталого розвитку компанії
Зайцева Л. О.

Зайцева Л. О. Теоретико-методологічні особливості парадигми сталого розвитку компанії. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 409–416.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-409-416

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330:34

Анотація:
Метою статті є дослідження теоретичних концепцій сталого розвитку для подальшого формування напрямів удосконалення процесів управління функціонуванням компанії в економічному просторі. У статті через структуру «дисциплінарної матриці» наведено розуміння парадигми сталого розвитку. Визначено формальний апарат, який орієнтується на базові аспекти сталого розвитку; метафізичні компоненти, якими виступають протиріччя розвитку сучасної цивілізації; цінності (в даному контексті – відповідальний бізнес). На основі системного підходу запропоновано історично-контентну модель розвитку компанії на теоретичних засадах сталого розвитку. Категорії моделі відображають закономірний процес розширення та поглиблення елементів парадигми сталого розвитку. Охарактеризовано елементи запропонованої моделі, що розкривають: зміст протиріччя розвитку сучасної цивілізації; трансформацію ресурсів навколишнього середовища в соціальні блага; сфери розвитку людського буття; етапи, аспекти, чинники, принципи, імперативи концепції сталого розвитку; особливості залучення бізнесу в процеси сталого розвитку; напрямки реалізації, етапи впровадження концепції сталого розвитку в діяльність компанії; фактори впливу, потенціал і результати впровадження потенціалу сталого розвитку компанії та їх поєднання з історично-часовими характеристиками. Дана модель дозволяє виділити стратегічну глобальну парадигму сталого розвитку компанії та сформулювати її теоретико-методологічні особливості.

Ключові слова: парадигма сталого розвитку компанії, дисциплінарна матриця, модель розвитку компанії, потенціал сталого розвитку компанії, відповідальний бізнес.

Рис.: 2. Бібл.: 8.

Зайцева Людмила Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, обліку та банківської справи, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, Луганська обл., 92703, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Андрейчук Н. Парадигма як термін. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620 : Проблеми української термінології. С. 254–257. URL: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk620/TK_wisnyk620_andrejchuk.htm
Грицина Л. Принципи сталого розвитку підприємств: порівняльний аналіз. Економічний дискурс. 2017. Вип. 1. С. 33–41. URL: http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127289/122059
Дерев’янко Ю., Піддубна Т. Аналіз показників сталого розвитку підприємства // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДу (м. Суми, 3–5 квітня 2012 р.). Суми : СумДу, 2012. Т. 2. С. 55–57.
Марченко Н. Загадочный цикл Деминга, чем он может быть полезен? https://ipland.com.ua/ru/blog/zagadochnyj-cikl-deminga-chem-mozhet-byt-polezen/
Кун Т. Структура наукових революцій / пер. з англ. О. Васильєва. Київ : Port-Royal, 2001. 228 c.
Морщенок Т. С. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємницьких структур. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 533–540. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/92.pdf
Сайт компанії «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна» https://bakertilly.ua/services/консалтингові-послуги/сталий-розвиток
Хазан В. Б. Академик В. И. Вернадский и парадигма устойчивого развития. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія «Екологія». 2015. Т. 256. Вип. 244. С. 19–23.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру