УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інноваційна ємність підприємств: методичні положення з аналізування та оцінювання
Кузьмін О. Є., Жигало О. Ю.

Кузьмін О. Є., Жигало О. Ю. Інноваційна ємність підприємств: методичні положення з аналізування та оцінювання. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 59–66.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-59-66

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.012.32:658.589

Анотація:
У статті розглянуто ємність підприємства як комплекс його неявних можливостей, які перебувають у площині застосовуваних технологій, використовуваної техніки, знань, умінь та здібностей працівників. Зважаючи на сутнісний зміст поняття, у статті визначено, що інноваційна ємність підприємств не може бути виміряна лише за допомогою показників вмісту компонентів (концентрація, площа, маса) або функціональних змінних, що мають кореляційний зв’язок із характеристиками компонентів. Для оцінювання та аналізування ємності підприємства у статті виділено дві групи методів: 1) пов’язані із вивченням окремих складових ємності, а саме: інформаційної, ресурсної, бюджетної та боргової, фінансової ємності та ємності приміщень (складів) підприємства; 2) передбачають комплексне оцінювання ємності підприємств, для чого можна використати AHР-модель (аналітично-ієрархічну модель), здійснити розробку розгорнутого ланцюга розвитку підприємства, застосувати ANP-модель (модель аналітичного мережевого процесу) чи забезпечити комплексне аналізування ємності підприємства та попиту. У статті надано рекомендації з формування методу оцінювання інноваційної ємності підприємства. Зокрема, з метою підвищення результативності процесів оцінювання слід забезпечити: достовірність процесу оцінювання, що визначається шляхом використання додаткових критеріїв оцінки, показників узгодженості тощо; оперативність; багатокритеріальність та ієрархічність процесу оцінювання, що можливо завдяки формуванню системи показників (ієрархії), виявленню їх критеріальних значень, методів узагальнення тощо; повноту процесу оцінювання, яка виникає внаслідок використання кількісних та якісних показників, інтеграції показників із різним рівнем агрегації; простоту, чіткість, єдність вимог до оцінювання; економічну ефективність.

Ключові слова: ємність, інноваційна діяльність, підприємство, оцінювання, аналізування, методичні підходи.

Табл.: 1. Формул: 8. Бібл.: 15.

Кузьмін Олег Євгенович – доктор економічних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]
Жигало Оксана Юріївна – аспірант, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Маликов О. Б. Определение параметров механизированных складов штучных грузов : метод. указ. по курсовому и дипломному проектированию. Л. : ЛИИЖТ, 1989. 37 с.
Гриневич Г. П. Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте : учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Транспорт, 1981. 343 с.
Темченко Г. Шляхи зниження ресурсоємності продукції промислових підприємств. Економічний аналіз. 2010. Вип. 7. С. 346–349. URL: https://econa.at.ua/Vypusk_7/temchenko.pdf
Сегеда І. В. Особливості та критерії параметризації використання природно-ресурсних комплексів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 12. С. 152–156. URL: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/12-2015/35.pdf
Барун М. В. Ресурсоємність виробництва як узагальнюючий показник ефективності використання ресурсів підприємства. Коммунальное хозяйство городов. 2009. № 89. С. 160–163. URL: https://core.ac.uk/reader/11322923
Лозовський О. М., Горшков М. А. Принципи формування та стратегія реалізації механізму управління процесами відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки. Економіка: реалії часу. 2017. № 2. С. 64–71. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/64.pdf
Почему коэффициент использования ресурсов так важен для оценки рентабельности. URL: https://www.wrike.com/ru/blog/pochemu-koeffitsient-ispolzovaniya-resursov-tak-vazhen-dlya-otsenki-rentabelnosti
Кондратюк С. Я., Дзюбенко Л. М. Парадигма бюджетної ємності // Економіка підприємства: теорія і практика : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 жовтня 2014 р.). Київ : КНЕУ, 2014. С. 243–247. URL: https://core.ac.uk/reader/32610517
Paradissopoulos I. K. Railway Management: An Evaluation of Management Cybernetics in a Public Enterprise : PhD Thesis. 1989. Vol. 1. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/139374.pdf
Wang Y., Zhu Z., Ma Z. Eco-efficiency evaluation of petrochemical enterprises: An application of 3D state-space model. Energy Science & Engineering. 2018. Vol. 6. P. 272–280. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ese3.205
Chen Z.-H., Zhou Z.-J. Research on the Evaluation Index System for Patent Financing Capacity of High-tech Enterprises // Proceedings of the 2018 4th International Conference on Social Science and Higher Education (ICSSHE 2018). Series : Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR). Vol. 181. URL: https://doi.org/10.2991/icsshe-18.2018.159
Wang T., Xin B. Ch., Qin L. J. AHP-Based Capacity Evaluation of Enterprise Development. Procedia Engineering. 2011. Vol. 15. P. 4693–4696. URL: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.08.878
Humble J., Farley D. Continuous Delivery: Reliable Software Releases Through Build, Test, and Deployment Automation. AddisonWesley Professional, 2010. 463 p.
Zhang H., Zhou B. The Research on Evaluation of Technological Innovation Capability Based on ANP // International Conference on Management Science and Engineering 2007. P. 328–332. URL: http://www.seidatacollection.com/upload/product/201001/1264474043g0gz7icg.pdf
Turner P. An evaluation of an enterprise framework for performance improvement in the emergency department of a rural district general hospital : PhD Thesis. University of Lincoln, 2016. 248 p. URL: http://eprints.lincoln.ac.uk/id/eprint/23724/1/23724%20An%20Evaluation%20of%20an%20Enterprise%20Framework%20for%20Performance%20Improvement%20in.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру