УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Моделювання виникнення світових фінансових криз у системі забезпечення фінансової безпеки країн
Шабельник Т. В., Марена Т. В., Шабельник М. М.

Шабельник Т. В., Марена Т. В., Шабельник М. М. Моделювання виникнення світових фінансових криз у системі забезпечення фінансової безпеки країн. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 75–82.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-75-82

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.4:[339.7]

Анотація:
Метою роботи є розробка та апробація економіко-математичної моделі контролю виникнення світових фінансових криз на основі реалізації точок контролю макроекономічних індикаторів фінансових криз. На основі ретроспективного дослідження історії розвитку світових фінансових криз і аналізу наукових джерел виділено основні макроекономічні індикатори, які можуть сигналізувати про розвиток фінансової кризи: сальдо платіжного балансу; відношення зовнішнього боргу до ВВП країни; волатильність обмінного курсу; співвідношення темпів зростання міжнародних резервів країни та імпорту. Запропоновано економіко-математичну модель контролю виникнення світових фінансових криз на основі реалізації точок контролю макроекономічних індикаторів фінансових криз, яка може стати основою формування систем раннього попередження світових фінансових криз для забезпечення фінансової безпеки країн. Модель дозволяє здійснювати моніторинг і розрахунок основних оціночних індикаторів і формувати інформаційний базис для розробки управлінських рішень з метою уникнення настання фінансових криз або зниження негативних наслідків завдяки їх ранньому виявленню. Практичну апробацію запропонованої моделі проведено на прикладі розвинутих країн і країн, що розвиваються та відіграють системно важливу роль у світовій економіці, а також на прикладі України. Побудовано матрицю відповідності оптимальних значень основних макроекономічних індикаторів фінансових криз і визначено найбільш імовірні джерела розвитку фінансової кризи.

Ключові слова: світові фінансові кризи, фінансова безпека, система контролю, модель контролю, макроекономічні індикатори.

Рис.: 1. Табл.: 5. Формул: 4. Бібл.: 10.

Шабельник Тетяна Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної кібернетики і системного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Марена Тетяна Василівна – кандидат економічних наук, доцент, проректор, Маріупольський державний університет (вул. Преображенська, 6, Київ, 03037, Україна)
Email: [email protected]
Шабельник Микола Миколайович – магістрант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Метеленко Н. Г., Хацер М. В. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2016. № 4–5. С. 69–73.
Eichengreen B., Rose A. K. Staying Afloat When the Wind Shifts: External Factors and Emerging-Market Banking Crises. NBER Working Paper. 1998. No. 6370. 45 p. URL: https://www.nber.org/papers/w6370.pdf
Береславська О. І. Сучасні банківські кризи: причини та ймовірність повторення. Науковий вісник Національного університету ДПС України. Серія «Економіка, право». 2013. № 3. С. 78–84.
Богдан Т. Глобальні ризики боргового «нависання» у розвинутих країнах і засоби їх мінімізації. Вісник НБУ. 2014. № 6. С. 39–46.
Вовк В. Я., Дмитрик Ю. В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід. Вісник НБУ. 2013. № 3. С. 20–25.
Кончин В. І., Максименко М. В. Причини та прояви боргової кризи в ЄС і суперницькі підходи антикризової політики. Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. 2012. № 2. С. 19–30.
Пластун О. Л., Макаренко І. О. Роль індикаторів фондового ринку у прогнозуванні економічних криз. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2018. № 3. С. 70–77. URL: https://economics.opu.ua/ejopu/2018/No3/70.pdf
Bulatova O., Shabelnyk Т., Chentukov Yu., Marena Т. Modeling of the Control System of Business Processes of Management of Region as an Economic Entity // Advances in Economics, Business and Management Research : 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System. Atlantis Press, 2019. Vol. 99. P. 206–211. URL: https://www.researchgate.net/publication/336724044_Modeling_of_the_Control_System_of_Business_Processes_of_Management_of_Region_as_an_Economic_Entity
Статистичні дані сервісу Knoema. URL: https://knoema.com
Статистичні дані агентства Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/graphics/global-risk-briefing/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру