УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Громадянська координація як фактор ефективності надання локальних суспільних благ
Пилипенко Ю. І., Пилипенко Г. М., Алєксєєнко Д. Д.

Пилипенко Ю. І., Пилипенко Г. М., Алєксєєнко Д. Д. Громадянська координація як фактор ефективності надання локальних суспільних благ. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 8–15.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-8-15

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.544.2:338.242

Анотація:
Стаття присвячена пошуку соціального механізму, здатного впливати на виробництво суспільних благ і забезпечувати зростання його ефективності. Поряд з існуючими в економічній теорії аргументами про «провали держави» у виробництві суспільних благ (неможливість виявлення дійсних суспільних переваг, рентоорієнтована поведінка урядовців) виокремлено проблему поєднання інтересів суб’єктів заради досягнення колективних цілей і, відповідно, характеру та механізмів їх узгодження при виробництві суспільних благ. Проаналізовано механізми ринкової та державної координації та показано їхню обмеженість у вирішенні проблеми узгодження індивідуальних дій у сфері виробництва суспільних благ. Доведено зростання соціально-економічного ефекту від використання в даній сфері громадянської координації, за якої економічні суб’єкти об’єднуються в одну спільноту та приймають на себе зобов’язання щодо звуження варіантів дій до певного, етично виправданого набору. Показано, що механізмом узгодження діяльності суб’єктів за такої координації є слідування загальновизнаним нормам і правилам поведінки, що зменшує вірогідність фрирайдерства та сприяє зниженню трансакційних витрат. На основі порівняння цільових функцій груп М. Олсон і Р. Патнема виокремлено якісні параметри спільноти, яка здатна генерувати колективний інтерес у виробництві локальних суспільних благ. З метою підвищення ефективності запропоновано звузити сферу надання суспільних благ до локального рівня, виходячи з критерію інституціональної близькості суб’єктів, і перевести ряд товарів, які традиційно надавалися державою, у зону контролю та/або виробництва місцевими спільнотами.

Ключові слова: локальні суспільні блага, ринкова координація, державна координація, громадянська координація, інституціональна локальність, групи М. Олсон, групи Р. Патнема, соціальний капітал.

Бібл.: 13.

Пилипенко Юрій Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (пр. Дмитра Яворницького, 19, Дніпро, 49005, Україна)
Email: [email protected]
Пилипенко Ганна Миколаївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра туризму та економіки підприємства, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (пр. Дмитра Яворницького, 19, Дніпро, 49005, Україна)
Email: [email protected]
Алєксєєнко Дар’я Дмитрівна – здобувач, кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (пр. Дмитра Яворницького, 19, Дніпро, 49005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Четверте всеукраїнське муніципальне опитування / Результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» від імені IRI, 20 січня – 10 лютого 2018 р. 213 с. URL: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/municipal_survey_2018_final_ua.pdf
Боуз Д. Либертарианство: история, принципы, политика / пер. с англ. А. Куряева. М. : Социум, 2014. 392 с.
Varian H. R. Markets for Public Goods? Critical Review. 1993. Vol. 7. Issue 4. P. 539–557. DOI: https://doi.org/10.1080/08913819308443317
Фавро О. Экономика организаций. Вопросы экономики. 2000. № 5. С. 4–17.
Акерлоф Дж., Крэнтон Р. Е. Экономика идентичности. М. : Карьера Пресс, 2011. 224 с.
Остром Э. Управляя общим. Эволюция институтов коллективной деятельности. М. : ИРИСЭН; Мысль, 2010. 447 c.
Самуэльсон П. Э. Общественные кривые безразличия // Вехи экономической мысли. Том 4. Экономика благосостояния и общественный выбор / под общ. ред. А. П. Заостровцева. СПб. : Экономическая школа, 2004. С. 135–164.
Тевено Л. Рациональность или социальные нормы: преодоленное противоречие? Экономическая социология. 2001. Т. 2. № 1. С. 88–122.
Шаститко А. Механизм обеспечения соблюдения правил (экономический анализ). Вопросы экономики. 2002. № 1. С. 32–49.
Олейник А. Модель сетевого капитализма. Вопросы экономики. 2003. № 8. С. 132–149. DOI: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2003-8-132-149
Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М. : Ad Marginam, 1996. 287 с.
Длугопольський О. В. Реформування суспільного сектору економіки та нові підходи до управління публічними фінансами : монографія. Київ : ДННУ «Академія фінансового управління», 2012. 278 с.
Петрушенко Ю. М. Партисипативна модель управління та фінансування в міжнародних програмах технічної допомоги як фактор розвитку соціального капіталу територіальних громад. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2015. № 2. С. 31–37.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру