УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Використання економіко-математичних і статистичних методів у дослідженні мезоекономічної динаміки
Крамчанінова М. Д., Вахлакова В. В., Паничок М. Ю.

Крамчанінова М. Д., Вахлакова В. В., Паничок М. Ю. Використання економіко-математичних і статистичних методів у дослідженні мезоекономічної динаміки. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 143–149.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-143-149

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.4

Анотація:
Метою статті є практичне застосування інструментарію економіко-математичних і статистичних методів з метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень у контексті розвитку регіону. У статті розглянуто складові регіонального розвитку, визначено показники, які характеризують стан зазначених складових, і наведено їх динаміку за період 2006–2018 рр. За допомогою інструментарію кореляційного аналізу визначено щільність зв’язку між цими показниками та валовим регіональним продуктом (ВРП) як показником регіонального розвитку. Виявлено найбільш впливові чинники регіонального розвитку, що надало можливість обґрунтувати напрямки динамічних позитивних мезоекономічних перетворень. Зокрема, зазначено, що здебільшого на зміну індексу реального ВРП впливають рівень зайнятості населення, частка новітніх технологій, впроваджених у регіоні у відповідному періоді, а також обсяг споживання основного капіталу. Інакше кажучи, найбільш впливові контрольовані чинники регіонального розвитку визначають обсяг залучених трудових і капітальних ресурсів, а також рівень технологічного укладу. За допомогою регресійного аналізу побудовано модель регіонального розвитку, незалежними змінними у якій обрано раніше виявлені найбільш впливові його чинники. Доведено, що ця модель відповідає критерію адекватності, а отже, може застосовуватися у подальших прогнозних розрахунках для обґрунтування рішень щодо економічного розвитку Луганської області.

Ключові слова: економіко-математичні методи, статистичні методи, мезоекономічна динаміка, кореляційно-регресійний аналіз, прийняття рішень.

Рис.: 1. Табл.: 4. Формул: 3. Бібл.: 9.

Крамчанінова Майя Джемалівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та підприємництва, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (пр. Центральний, 59a, Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна)
Email: [email protected]
Вахлакова Вікторія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та підприємництва, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (пр. Центральний, 59a, Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна)
Email: [email protected]
Паничок Марина Юріївна – студент, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (пр. Центральний, 59a, Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бондар О. А. Роль економіко-математичних методів ефективного управління підприємством. Ефективна економіка. 2013. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2072
Гончаренко Я. В. Економіко-математичні методи та моделі в системі підготовки студентів економічних спеціальностей. Didactics of mathematics: Problems and Investigations. 2011. № 36. С. 48–53. URL: http://dm.inf.ua/_36/48-53.pdf
Економіко-математичне моделювання : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Вітлінського. Київ : КНЕУ, 2016. 536 с.
Клейнер Г. Б. Экономика. Моделирование. Математика. Избранные труды. М. : ЦЭМИ РАН, 2016. 856 с.
Середюк В. Б. Застосування економіко-математичних методів для розв’язання економічних задач. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. № 1 (52). С. 69–73.
Шикин Е. В., Чхартишвили А. Г. Математические методы и модели в управлении : учеб. пособие. М. : Дело, 2000. 440 с.
Економічна статистика Луганської області. Наука, технології та інновації // Головне управління державної статистики в Луганській області. URL: http://www.lg.ukrstat.gov.ua/sinf/nauinv/rnauinv.php.htm
Основні показники ринку праці Луганської області // Головне управління державної статистики в Луганській області. URL: http://www.lg.ukrstat.gov.ua/
Основні показники розвитку Луганської області // Головне управління державної статистики в Луганській області. URL: http://www.lg.ukrstat.gov.ua/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру