УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасна практика управління закупівельною логістикою на підприємстві
Третяк В. П., Гармаш Ю. О.

Третяк В. П., Гармаш Ю. О. Сучасна практика управління закупівельною логістикою на підприємстві. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 200–205.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-200-205

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 9

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.71:005.932

Анотація:
Закупівельна логістика розглядається як один із основних напрямів діяльності, який впливає на ефективність підприємства. Проведено аналіз робіт економістів за темою дослідження та розглянуто різні трактування поняття «закупівельна логістика». Зазначено, що не існує єдиного правильного визначення, проте всі науковці схиляються до думки, що закупівельна логістика – це комплекс активностей, спрямованих на забезпечення підприємства матеріальними ресурсами, вибір джерел постачання, контроль виконання замовлень.Надано характеристику кожному етапу закупівельної логістики підприємства. Окрему увагу приділено етапу вибору джерел постачання, оскільки саме від постачальника залежить виконання цілей як закупівельної логістики, так і підприємства в цілому. Детальне дослідження цього процесу дозволяє більш ефективно визначити шляхи удосконалення логістичної діяльності на підприємстві.Розглянуто процес розробки логістичної стратегії, коли менеджери намагаються досягнути компромісу між трьома основними цілями закупівельної логістики: зменшенням капіталу, зниженням витрат і підвищенням рівня обслуговування. Запропоновано включати деякі аспекти управління закупівельною логістикою, які притаманні одній із найвідоміших транснаціональних корпорацій (ТНК) Nestle, у діяльність інших підприємств для підвищення їх ефективності. ТНК Nestle розробила стандарт із відповідального сорсингу (англ. Nestl?ResponsibleSourcing Standard), який відображає сучасні тенденції закупівельної логістики щодо пошуків надійного постачальника та визначає критерії, яким повинен задовольняти постачальник. Визначено вектори управління закупівельною діяльністю на підприємстві, які мають універсальний характер і дозволять підприємствам підвищити ефективність управління логістичною діяльністю, а також мінімізувати витрати.

Ключові слова: закупівельна логістика, постачання, матеріальні ресурси, підприємство, бізнес-процеси.

Рис.: 2. Бібл.: 10.

Третяк Віктория Павлівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Гармаш Юлія Олегівна – магістр, кафедра управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Гаторна Дж. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower. М. : ИНФРА-М, 2008. 670 с.
Гудзь П. В., Остапенко Т. І. Аналіз зарубіжного досвіду застосування системного управління логістичною діяльністю. Бізнес Інформ. 2011. № 4. С. 139–142.
Денисенко М. П. Організація та проектування логістичних систем : підручник. Київ : Центр навч. літ., 2010. 336 с.
Джонсон Дж. С., Вуд Д. Ф., Вордлоу Д. Л., Мерфи-мл. П. Р. Современная логистика. М. : Вильямс, 2002. 624 с.
Лайсон К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок. М. : ИНФРА-М, 2005. 798 с.
Линдерс М. Р., Фирон Х. Е. Управление снабжением и запасами. Логистика. СПб. : ООО «Виктория плюс», 2002. 768 с.
Ballou R. Business Logistics Management: Planning, Organizing, and Controlling the Supply Chain. New York : Prentice Hall, 1998. 167 p.
Bowersox D., Closs D., Cooper M. B. Supply Chain Logistics Management. Boston : McGraw-Hill Education, 2012. 496 p.
Responsible sourcing standard // Nestle. URL: https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/documents/suppliers/nestle-responsible-sourcing-standard-english.pdf
Annual financial report for investors // Nestle. URL: https://www.nestle.com/investors/annual-report

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру