УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг
Атаманчук З. А.

Атаманчук З. А. Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 21–27.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-21-27

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.487-027.543(045)

Анотація:
Метою статті є висвітлення сучасних тенденцій розвитку світового ринку послуг, обґрунтування специфіки та напрямів динаміки ринкової кон’юнктури безпосередньо міжнародного ринку туристичних послуг у глобальній площині. Обґрунтовано підвищення ролі міжнародної торгівлі послугами як результат змін у технологіях, попиті та структурі світових трендів. Наведено наявні системи класифікацій послуг. Висвітлено сучасні тенденції розвитку світового ринку послуг і визначено місце міжнародного туризму як пріоритетної сфери економіки багатьох країн, що забезпечує левову частку сукупного національного доходу держав, стає напрямом міжнародної спеціалізації, сприяє всебічному сталому економічному розвитку, соціальному залученню, зростанню зайнятості та подоланню бідності, ефективному використанню ресурсів, охороні навколишнього середовища, розвитку міжкультурних комунікацій, збереженню миру та безпеки як важливих компонент суспільної взаємодії світового масштабу. На основі виділених чинників глобалізації світового господарства визначено особливості розвитку міжнародного туризму в умовах процесів глобалізації і регіоналізації. Проаналізовано типи організаційних моделей мережевої інтеграції у сфері міжнародного туризму, масштаби діяльності готельних ланцюгів, ресторанних мереж, глобальних партнерських об’єднань авіакомпаній, онлайн-агентств подорожей та їх роль у глобалізації туризму. Доведено, що глобальний і регіональний вектори сучасного міжнародного туризму роблять його як унікальним і потужним чинником економічного поступу держав, так і водночас залежним від наявних викликів і загроз.

Ключові слова: світовий ринок послуг, міжнародний туризм, глобалізація, регіоналізація, інтеграція, організаційні моделі мережевої інтеграції, сталий економічний розвиток.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 27.

Атаманчук Зорина Асланівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, Донецький національний університет імені Василя Стуса (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

International Trade Centre. URL: http://www.intracen.org/itc/sectors/services/
Атаманчук З. А., Макогін З. Я. Глобалізація світових ринків товарів та послуг. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління.Серія: «Економіка». 2019. Вип. 314.URL: https://dsum.edu.ua/fahove-vydannya-zbirnyk-naukovyh-prats/
World Trade Report 2019. The Future of Services Trade. URL: https://www.wtoorg/english/res_e/booksp_e/01_wtr19_0_e.pdf
Носач Л.Л. Світовий ринок товарів та послуг : навч.-метод. посіб. Харків : Форт, 2014. 295 с.
World Bank Group. URL: https://www.worldbank.org/
Генеральна угода про торгівлю послугами. Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. Київ : Вимір, 1998. 520 с.
Побоченко Л. М., Федорова І. К. Глобалізаційні тенденції розвитку світового ринку послуг. Стратегія розвитку України.2015. № 1. С. 113–118.
World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/
Атаманчук З. А., Дем’янова Ю. О.Міжнародний туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку держав світу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2019. № 2 (54). С. 23–28.
World Economic Forum. URL: http://edclub.com.ua/tegy/vsesvitniy-ekonomic-forum
Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua
Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. М. : Финансы и статистика, 2013. 304 с.
Згуровський О. Війни глобалізації. URL: http://www.dt.ua/1000/1600/54652/
Atamanchuk Z., Yavorovenko N. Hotel chains in the global tourism space. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія : «Економіка».2019. Т. ХХ. Вип. 312. URL: https://dsum.edu.ua/fahove-vydannya-zbirnyk-naukovyh-prats/
Безручко Л., Жук Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку готельних мереж у світі та Україні. Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. 2018. №45. С. 273–280.
Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг в умовах посилення глобалізаційних процесів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. C. 86–89.
Босовська М. В. Інтеграційні процеси в туризмі: теорія та практика розвитку. Вісник ДІТБ. 2013. № 17. С. 129–135.
Атаманчук З. А. Формування мережевої туристичної індустрії як форма глобальної інтеграції країн. Економічний простір.2019. № 141. С. 49–64.
Фалько Є. А. Розвиток інформатизації міжнародного туристичного бізнесу в умовах глобалізації: дис. … канд. екон. наук: 08.00.02. Дніпропетровськ, 2014. 296 с.
Папп В. В., Бошота Н. В. Роль соціальних та бізнес-мереж у діяльності туристичних підприємств. Економіка і суспільство. 2018. № 3. С. 24–32.
Атаманчук З. А. Перспективи розвитку міжнародного туризму в умовах цифровізації економіки // Сучасні проблеми розвитку туризму в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16–17 травня 2019 р.). Львів: ЛІЕТ, 2019. C. 111–119.
Коронавірус і світова економіка: які наслідки матиме епідемія. URL:https://www.radiosvoboda.org/a/koronavirus-i-svitova-ekonomika/30420833.html
«Черный лебедь». В Moody?s оценили вред коронавируса для мировой экономики //НВ-Бизнес. 31 января. URL:https://nv.ua/biz/economics/koronavirus-v-kitae-v-moody-s-ocenili-vred-koronavirusa-dlya-mirovoy-ekonomiki-novosti-mira-50067596.html
World Travel & Tourism Council. URL:https://www.wttc.org/
Oxford Economics.URL: https://www.oxfordeconomics.com/
Туризм в нокдауне. Потери отрасли оценивают в $22 млрд и это не предел // Ліга. Бізнес. 28 лютого. 2020. URL: https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/vsemirnyy-sovet-po-turizmu-otsenil-vozmojnyy-uscherb-ot-koronavirusa-v-22-mlrd
ІІ Messaggero. URL: https://www.ilmessaggero.it/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру