УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз проблем і тенденцій розвитку сільських територій України
Полякова О. Ю., Хаустова В. Є., Леванда О. М.

Полякова О. Ю., Хаустова В. Є., Леванда О. М. Аналіз проблем і тенденцій розвитку сільських територій України. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 229–250.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-229-250

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 56

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 316:322

Анотація:
Метою дослідження є визначення проблем і тенденцій розвитку сільських територій України. Згідно з поставленою метою досліджено: структуру земель України та структуру населення за типами поселень, населеність сільських територій України, причини скорочення сільського населення в Україні, споживання основних продуктів харчування та витрати домогосподарств у сільській місцевості, віковий склад населення, процеси міграції сільського населення, зайнятість і доходи населення у сільській місцевості, інфраструктурні проблеми розвитку сільських територій в Україні, освітній простір у сільській місцевості, кількість і стан лікарняних закладів у ній, інфраструктуру закладів культури та умови проживання у сільській місцевості. Проведений аналіз дозволив обґрунтувати, що в Україні має місце цикл зворотного зв’язку за типом «порочне коло», за якого незадовільний стан соціальної інфраструктури підвищує міграційні настрої сільського населення, яке залишає сільські населенні пункти через малу кількість шкіл, дошкільних закладів і лікарняних закладів, які укрупнюються або закриваються, що погіршує рівень надання соціальних послуг і звужує соціальну інфраструктуру. Разом економічні й інфраструктурні причини підвищення міграції, зменшення сільського населення та його старіння призводять до погіршення демографічної ситуації в країні. Таким чином, при розробці ефективних економічних підходів до стимулювання розвитку сільських територійсільські поселення країни треба розглядати як цілісну систему. Тільки таким чином можна буде досягти збалансованого розвитку, подолати міжгалузеві, внутрішньо- та міжрегіональні диспропорції, інтегрувати сільську та міську підсистеми суспільства на рівних умовах.

Ключові слова: сільські території, сільське населення, проблеми розвитку, внутрішньо- та міжрегіональні диспропорції, соціальна інфраструктура, соціальні послуги, міграційні процеси, зайнятість.

Рис.: 23. Табл.: 4. Бібл.: 59.

Полякова Ольга Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач, сектор макроекономічного аналізу та прогнозування відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Леванда Олена Михайлівна – кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник, сектор макроекономічного аналізу та прогнозування, відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Трансформація сільського розселення в Україні : кол. моногр. / за ред. Т. А. Заяць. Київ : ІДСД ім. М.В. Птухи НАН України, 2017. 298 с.
Бородіна О. М. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/Borodina_AcademHearing2015.pdf
Статистичний щорічник України за 2016 рік / Державна служба статистики України. Київ. 611 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm
Сільське господарство України : стат. зб. за 2017 рік. Київ, 2018. 245 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf
Населення (1990–2018) // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Україна – 2017 (2010–2016) : стат. зб. 34 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_ukraina2017.pdf
Статистичний щорічник України за 2015 рік / Державна служба статистики України. Київ. 575 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm
Статистичний щорічник України за 2009 рік / Державна служба статистики України. Київ. 567 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm
В Україні поступово вимирають села. 15 вересня 2018 // Сьогодні. URL: https://ukr.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-postepenno-vymirayut-sela-1171110.html?utm_sourse=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=life
Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України : стат. зб. Київ, 2014. 187 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publzahist_u.htm
Україна. Огляд процесів урбанізації / Міжнародний банк реконструкції та розвитку. URL: https://www.slideshare.net/Mistosite/ss-66014065
Населення України за 2017 рік : демографічний щорічник / Державна служба статистики України. Київ, 2018. 138 с. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2018/zb_dy_2017.pdf
Населення України за 2010 рік : демографічний щорічник / Державна служба статистики України. Київ, 2011. 442 с. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/13/Arch_nasel_zb.htm
Населення України за 2012 рік : демографічний щорічник / Державна служба статистики України. Київ, 2013. 449 с. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/13/Arch_nasel_zb.htm
Населення України за 2013 рік : демографічний щорічник / Державна служба статистики України. Київ, 2014. 296 с. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/13/Arch_nasel_zb.htm
Населення України за 2014 рік : демографічний щорічник / Державна служба статистики України. Київ, 2015. 118 с. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/13/Arch_nasel_zb.htm
Населення України за 2015 рік : демографічний щорічник / Державна служба статистики України. Київ, 2016. 120 с. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/13/Arch_nasel_zb.htm
Шликова В. О., Леванда О. М. Порівняльний аналіз рівня доходів, умов харчування й тривалості життя в Україні та країнах ЄС. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 1. С. 140–152. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2018_1_12
Оголошені результати дослідження Глобального індексу продовольчої безпеки 2018 // Агробізнес Сьогодні. URL: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/11949-oholosheni-rezultaty-doslidzhennia-hlobalnoho-indeksu-prodovolchoi-bezpeky-2018.html
Global Food Security Index 2012. 37 р. URL: https://foodsecurityindex.eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=EIU%20Global%20Food%20Security%20Index%20-%202012%20Findings%20%26%20Methodology.pdf
Global Food Security Index 2013. 44 р. URL: https://foodsecurityindex.eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=EIU%20Global%20Food%20Security%20Index%20-%202013%20Findings%20%26%20Methodology.pdf
Global Food Security Index 2014. 70 р. URL: https://foodsecurityindex.eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=EIU%20Global%20Food%20Security%20Index%20-%202014%20Findings%20%26%20Methodology.pdf
Global Food Security Index 2015. 25 р. URL: https://foodsecurityindex.eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=Global%20Food%20Security%20Index%202015%20launch%20presentation.pdf
Global Food Security Index 2016. 42 р. URL: https://foodsecurityindex.eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=EIU%20Global%20Food%20Security%20Index%20-%202016%20Findings%20%26%20Methodology.pdf
Global Food Security Index 2017. 56 р. URL: https://foodsecurityindex.eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=EIU%20Global%20Food%20Security%20Index%20-%202017%20Findings%20%26%20Methodology.pdf
Global Food Security Index 2018. 49 р. URL: https://foodsecurityindex.eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=EIU%20Global%20Food%20Security%20Index%20-%202018%20Findings%20%26%20Methodology.pdf
Аграрний сектор України. URL: http://agroua.net/statistics/
Економічний дискусійний клуб. URL: http://edclub.com.ua/
Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 780. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF
Витрати і ресурси домогосподарств України у 2010–2011 рр. : стат. зб. Київ, 2012. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_vrd_zb.htm
Витрати і ресурси домогосподарств України у 2012–2016 : стат. зб. Київ, 2017. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_vrd_zb.htm
Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2007 року : стат. зб. Київ, 2017. 345 с. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2017/zb_rpnu2017.pdf
Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2010 році : стат. зб. Київ, 2010. 77 с.
Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2012 році : стат. зб. Київ, 2012. 81 с.
Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2014 році : стат. зб. Київ, 2014. 87 с.
Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2016 році : стат. зб. Київ, 2016. 87 с.
Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2017 році : стат. зб. Київ, 2017. 86 с.
Економічна активність населення України 2014 : стат. зб. Київ, 2015. 206 с.
Економічна активність населення України 2016 : стат. зб. Київ, 2017. 205 с.
Зайнятість та безробіття // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm
Економічна активність населення України 2011 : стат. зб. Київ, 2012. 203 с.
Економічна активність населення України 2015 : стат. зб. Київ, 2016. 201 с.
Економічна активність населення України 2017 : стат. зб. Київ, 2018. 205 с.
Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці. Оплата праці та соціально-трудові відносини // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/dem/r_pr.htm
Технічний стан автомобільних доріг загального використання // Міністерство інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/content/tehnichniy-stan-avtomobilnih-dorig-avtomobilnih-dorig-zagalnogo-vikoristannya.html
Діти, жінки та сім’я в Україні : стат. зб. Київ, 2018. 320 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/DJS_2018_pdf
Дошкільна освіта в Україні у 2017 році : стат. зб. Київ, 2018. 96 с.
Загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади України, 2017 рік. Київ, 2018. 134 с.
Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 12 лютого 2018 року // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: http://www.minregion.gov.ua/decentralization/presentation/
Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». Київ : Медінформ, 2017. 458 с.
Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України у 2010–2016 рр. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_zozd_bl.htm
Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2017 році (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2017 року) : стат. зб. Київ, 2018. 148 с.
Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
Поліщук М. С. Щодо розміру норми жилої площі, яка надає право на поліпшення житлових умов. URL: http://r250.sudu.edu.ua/bitstream/123456789/63455/6/ Polishuk_1_2011.pdf
Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 № 2482-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2482-12
Діти, жінки та сім`я в Україні 2011 р. : стат. зб. Київ, 2012. 349 с.
Діти, жінки та сім`я в Україні 2013 р. : стат. зб. Київ, 2014. 364 с.
Діти, жінки та сім`я в Україні 2015 р. : стат. зб. Київ, 2016. 330 с.
Житловий фонд України : стат. зб. Київ, 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_jf_2017_xls.xls

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру