УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Модернізація фінансової архітектури суб’єктів господарювання в Україні під впливом глобальних фінансових перетворень
Житар М. О.

Житар М. О. Модернізація фінансової архітектури суб’єктів господарювання в Україні під впливом глобальних фінансових перетворень. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 340–350.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-340-350

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.763

Анотація:
У статті проведено аналіз фінансової архітектури суб’єктів господарювання в Україні. Доведено, що сформована на сьогодні фінансова архітектура економіки України може розглядатись як підґрунтя для розробки та впровадження більш ефективної фінансової системи, яка буде надійною основою економіки та забезпечить життя населення на належному рівні. А функції фінансової системи нашої держави ще раз підтверджують важливість запровадження ефективної фінансової архітектури, яка зможе керувати та забезпечувати нормальну діяльність усіх органів та інститутів, а також забезпечить здійснення необхідних фінансових процесів та операцій. Тобто фінансова архітектура України знаходиться на етапі становлення і вдосконалення. За результатами дослідження виявлено, що найважливішими проблемами її розвитку є: зміцнення фінансів суб'єктів господарювання з метою посилення мотивацій до ефективної роботи, інвестиційної діяльності; налагодження фінансового механізму діяльності бюджетних установ, пошук нових джерел фінансових ресурсів в умовах дефіциту бюджетних коштів; реформа бюджетної системи, практична реалізація всіх положень чинного бюджетного законодавства; економне витрачання бюджетних коштів, посилення контролю за їх цільовим використанням; реформа системи оподаткування в напрямку послаблення податкового тиску; зменшення кількості та розмірів відрахувань у державні цільові фонди, відокремлення їх від бюджету; раціональне використання коштів, залучених з допомогою державного кредиту, зміцнення довіри до державних цінних паперів.

Ключові слова: фінансова архітектура, фінансова система, суб’єкти господарювання, активи підприємств, макроекономічні індикатори.

Рис.: 8. Табл.: 5. Формул: 3. Бібл.: 17.

Житар Максим Олегович – доктор економічних наук, доцент, заступник директора, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, корп. В, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Amadeus. Database financial information for public & private companies in Europe. URL: https://amadeus.bvdinfo.com
Процентні ставки за кредитами та депозитами. Цінні папери резидентів. Індекс ПФТС // Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xls
Аналітичний огляд банківської системи України за результатами 2016 року. URL: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_4_kv_2016.pdf
Венцковський Д. Ю. Зовнішньоекономічна безпека України: стан та напрями забезпечення. Стратегічні пріоритети. 2015. № 3. С. 56–63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2015_3_10
Україна серед найбідніших країн за обсягом ВВП на душу населення. URL: http://pravda.press/news/economic/ukraina–sered–naybidnishikh–krain–za–obsyagom–vvp–na–dushy–naselennya––26028/
Житар М. О. Сутність фінансової архітектури та її значення в теоретичній та практичній площинах сучасної фінансової науки. Бізнес Інформ. 2019. № 7. C. 8–13.
Samorodov B. V., Sosnovska O. O., Zhytar M. O., Ananieva J. V. Methodical approach to the Quantification of Enterprise Financial Security Level. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol. 32. P. 269–277.
Лук'яненко І. Г., Семко Р. Б. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 1. С. 303–319.
Бойко Я. М., Гапак Н. М. ВВП України: рівень та тенденції динаміки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 25 (1). С. 69–72.
Украина – ВВП на душу населения.URL: https://knoema.ru
Іmore – Reform Monitoring Index. URL: http://imorevox.org
Steven J. Pilloff, Anthony M. Santomero. The value effects of bank mergers and acquisitions. Financial institutions Centre, Jul., 1997.
Євдокимов В., Грицищен Д., Грищенко О., Баришнікова О. Міжнародні моделі регулювання звітності сталого розвитку: аналіз сучасного стану : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2013. 200 с.
Мельник В. М., Житар М. О. Роль, особливості та напрямки фінансової архітектури національної економіки. Бізнес Інформ. 2019. № 8. C. 175–181.
Fedyshyn M. F., Abramova A. S., Zhavoronok A. V., Marych M. G. Management of competitiveness of the banking services. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 1 (28). Р. 64–74.
Halushchak I., Kuzheliev M., Melnyk V., Myhovych T., Zhytar M. Methodical Aspects of Evaluation of Financial Architecture of Economy. WSEAS Transactions on Business and Economics. 2020. Vol. 17. Art. #27. Р. 260–268.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру