УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Фактори, що визначають структуру капіталу вітчизняних підприємств у мінливих умовах господарювання
Ковальчук Н. О., Федорук Ю. І.

Ковальчук Н. О., Федорук Ю. І. Фактори, що визначають структуру капіталу вітчизняних підприємств у мінливих умовах господарювання. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 364–370.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-364-370

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.647./648

Анотація:
Метою статті є дослідження факторів, що впливають на структуру капіталу вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання. Узагальнено наявні наукові підходи до визначення чинників, які обумовлюють структуру капіталу, та на цій основі з’ясовано, які з них наразі мають місце при формуванні джерел фінансування на вітчизняних підприємствах, зокрема, через аналіз статистичної інформації щодо структури капіталу підприємств України. Вказано конкретні чинники, що наразі впливають на структуру капіталу вітчизняних підприємств у розрізі зовнішніх і внутрішніх, виробничих, економічних і організаційних. Враховуючи мінливі умови господарювання, вітчизняним підприємствам необхідно особливу увагу звернути на внутрішні чинники, оскільки вплив на зовнішні фактори та законодавчі обмеження щодо формування фінансових ресурсів підприємств України з боку підприємств є обмеженим. Основними факторами, на які має вплив підприємство, та які суттєво впливають на співвідношення між різними джерелами формування фінансових ресурсів, є: дивідендна політика, менталітет власників і керівників, використання виробничих потужностей, рівень прогнозування та здатність швидко реагувати на зовнішні загрози та виклики. Вітчизняним підприємствам слід формувати структуру капіталу залежно від виду економічної діяльності, організаційно-правової форми та мінливих умов економіки України, постійно відслідковуючи зміни даних факторів і вносячи корективи в процесі здійснення діяльності. Варто знаходити компроміс між прибутковістю та ризиковістю, обираючи оптимальне співвідношення між власним і позиковим капіталом, оперативно реагуючи на наявні виклики сьогодення.

Ключові слова: структура капіталу, оптимізація структури капіталу, пасив суб’єктів господарювання України, прибутковість, ризик.

Табл.: 1. Бібл.: 9.

Ковальчук Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, асистент, кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, Чернівці, 58012, Україна)
Email: [email protected]
Федорук Юлія Ігорівна – студент, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, Чернівці, 58012, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Беренда Н. І., Редзюк Т. Ю., Ворона К. В. Управління структурою капіталу підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 19. Ч. 1. С. 14–18.
Державна служба статистики України. URL: http//www.ukrstat.gov.ua
Дрига С. Г. Диспропорції в структурі капіталу підприємства та їх вплив на фінансові показники роботи підприємства. Молодий вчений. 2017. № 8 (48). С. 441–445.
Ковальчук Н. О., Райлян Ю. С. Концептуальні засади оптимізації структури капіталу вітчизняних підприємств. Економічний простір. 2017. № 117. С. 161–171.
Kovalchuk N. O., Marych M. G., Popova L. V., Viknianska A. O. Modeling of the optimal structure of meat processing enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4 (31). Р. 270–278.
Пономарьов Д. Е. Капітал підприємства: сутність та аналіз формування і використання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 53–58.
Столяров В. Ф., Островецький В. І. Основні фактори формування структури фінансового капіталу підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 2 (44). С. 87–94.
Швець Ю. О., Кузнецова А. В. Особливості управління структурою капіталу промислового підприємства в умовах кризи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. 2019. Вип. 35. С. 77–81.
Щербань О. Д., Невдачина О. І. Теоретичні аспекти визначення сутності та структури капіталу підприємства. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 3 (14). С. 284–289.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру