УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Економічне обґрунтування управління бізнес-проєктами підприємств
Шпак Н. О., Будинський Р. З.

Шпак Н. О., Будинський Р. З. Економічне обґрунтування управління бізнес-проєктами підприємств. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 498–504.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-498-504

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.4:[658:005.8]

Анотація:
Розглянуто економічне обґрунтування управління бізнес-проєктами підприємств. Зокрема, зроблено висновок про необхідність виокремлення основних груп витрат, пов’язаних із таким управлінням, а саме: витрати на розроблення бізнес-плану проєкту (чи аналогічного документа); витрати на пошук виконавців бізнес-проєкту; витрати на підготовку документації, пов'язаної з управлінням бізнес-проєктом; витрати на реалізацію бізнес-проєкту; витрати на підтримку підприємства за результатами реалізації бізнес-проєкту; витрати, пов'язані з навчанням персоналу за результатами реалізації бізнес-проєкту. Розглянуто й інші ознаки такого групування, зокрема, за елементами витрат (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати) чи за статтями калькуляції (сировина та матеріали, напівфабрикати, комплектувальні, паливо й енергія на технологічні цілі, основна та додаткова заробітна плата тощо). Також здійснено структурування витрат на управління бізнес-проєктом за особливостями їхнього здійснення. Виокремлено витрати, безпосередньо пов'язані з управлінням бізнес-проєктом; витрати, пов'язані з виконанням додаткових угод щодо бізнес-проєкту; витрати, безпосередньо не пов'язані з управлінням бізнес-проєктом, однак понесені підприємством для забезпечення ефективності бізнес-проєктування. При здійсненні економічного обґрунтування управління бізнес-проєктами наголошено на важливості групування відповідних витрат управління за можливістю їхнього віднесення на окремий бізнес-проєкт (витрати, що безпосередньо відносяться на окремий бізнес-проєкт (прямі витрати), та витрати, що безпосередньо не відносяться на окремий бізнес-проєкт (непрямі витрати)). Таким чином, маючи інформацію про різні види структурування витрат на управління бізнес-проєктами, суб’єкти господарювання можуть усебічно їх діагностувати, формувати кошториси та бюджети, розширювати перелік місць виникнення витрат, прораховувати вартість альтернативних варіантів бізнес-проєктів тощо.

Ключові слова: бізнес-проєкт, бізнес-проєктування, витрати, економічне оцінювання, оптимізування витрат, підприємство, проєктний менеджмент.

Рис.: 2. Формул: 1. Бібл.: 11.

Шпак Нестор Омелянович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]
Будинський Ростислав Зеновійович – аспірант, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Полковников А. В., Дубовик М. Ф. Управление стоимостью проекта: действия менеджера и команды. 2013. URL: https://www.cfin.ru/management/finance/capital/valman.shtml
Carlsson R. M. Economic assessment of municipal waste management systems – case studies using a combination of life cycle assessment (LCA) and life cycle costing (LCC). Journal of Cleaner Production. 2005. Vol. 13 (3). P. 253–263.
Farr J., Faber I. Engineering economics of life cycle cost analysis. Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2018.
Honchar M., Kuzmin O., Zhezhukha V., Ovcharuk V. Simulating and Reengineering Stress Management System—Analysis of Undesirable Deviations. Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. 2019. Vol. 20. P. 311–330.
Kuzmin O., Ovcharuk V., Zhezhukha V. Economic evaluation of administration systems in the context of management business processes reengineering. Economics, Entrepreneurship, Management. 2019. Vol. 6. No. 1. P. 1–12.
Шемаєв В. В., Ромодан О. О. Оцінка фінансової ефективності інвестиційних проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. Фінанси України. 2014. № 5. С. 96–105.
Смолич Д. В. Інноваційні методи управління проектами. Економічний форум. 2019. № 4. С. 50–53.
Саричев Д. О. Оцінювання зрілості процесів управління проектами: теорія і практика. Економіка та управління підприємствами. 2014. № 3. С. 131–144.
Ortynska N., Kuzmin O., Ovcharuk V., Zhezhukha V. Assessment of the Formation of Administration Systems in the Enterprise Management. Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. 2020. Vol 30. P. 161–178.
Kuzmin O., Ovcharuk V., Zhezhukha V., Mehta D., Gregus J. Diagnosing the Administration Systems as a Prerequisite for Enterprises Business Processes Reengineering // Advances in Intelligent Networking and Collaborative Systems. INCoS 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020. Vol. 1035. P. 513–524.
Шевкунов Н. О. Качественная трансформация метода внутренней нормы доходности инновационно-инвестиционного проекта. Вестник евразийской науки. 2016. № 8. URL: https://naukovedenie.ru/index.php?p=vol8-4-economics-management

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру