УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Ринок інтелектуальної власності в Україні: проблеми та перспективи
Гусаковська Т. О., Рибалко-Рак Л. А., Кужель Н. Л.

Гусаковська Т. О., Рибалко-Рак Л. А., Кужель Н. Л. Ринок інтелектуальної власності в Україні: проблеми та перспективи. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 71–79.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-71-79

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 8

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.13.017

Анотація:
Метою статті є аналіз структури й індикаторів функціонування ринку інтелектуальної власності в Україні, виявлення основних проблем і перспектив щодо їх вирішення. Ринок об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) формується в процесі їх комерціалізації та являє собою систему економічних взаємовідносин із приводу їх купівлі або продажу. Результати оцінки основних індикаторів функціонування ринку ОІВ дозволили дійти нижченаведених висновків. Так, спостерігається позитивна динаміка зростання інноваційної діяльності шляхом освоєння нових видів продукції на промислових підприємствах за суттєвого відставання впровадження прогресивних технологічних процесів, зокрема ресурсозберігаючих технологій. Здебільшого впроваджуються поліпшуючі та часто «запозичені» інновації. Рівень фінансування досліджень і розробок є вкрай низьким і не досягає навіть 0,5% валового внутрішнього продукту. Винахідницька активність вітчизняних розробників має негативну тенденцію, натомість зростає кількість зареєстрованих ОІВ від іноземних заявників. Для забезпечення дієвості ринку інтелектуальної власності в Україні необхідним є створення сприятливих умов усім його учасникам для максимально прозорого здійснення всіх операцій та отримання вигоди за мінімальної участі органів державного управління та контролю. Держава має забезпечити інвестування науково-технічної та інноваційної сфери діяльності завдяки збільшенню фінансового забезпечення, використанню механізмів приватизаційної, податкової, амортизаційної та фінансово-кредитної політики.

Ключові слова: ринок, об`єкти інтелектуальної власності, ліцензія, інноваційна діяльність, комерціалізація.

Рис.: 6. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Гусаковська Тетяна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: [email protected]
Рибалко-Рак Леся Андріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: [email protected]
Кужель Наталія Леонідівна – старший викладач, кафедра менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Коваля, 3, Полтава, 36014, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Savitz Е. The emerging global market for intellectual property. URL: https://www.forbes.com/sites/ciocentral/2012/04/18/the-emerging-global-market-for-intellectual-property/#172c81951cfc
Кудашов В. И. Методы продвижения результатов интеллектуальной деятельности на рынок. Труды БГТУ. Серия 5: Экономика и управление. 2016. № 7 (189). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-prodvizheniya-rezultatov-intellektualnoy-deyatelnosti-na-rynok
Haley C. Improving the market for intellectual property. URL: https://www.nesta.org.uk/blog/improving-the-market-for-ip/
Пічкурова З. В. Сучасний стан і тенденції розвитку світового ринку інтелектуальної власності. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 9–1. Ч. 2. С. 22–25.
Економіка інтелектуальної власності / за ред. Л. С. Шевченко. Харків : Право, 2015. 120 с.
Дюндін В. Д. Інтелектуальна власність як головна складова інтелектуального потенціалу суспільства. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3021
Мастило А. Я., Голубка С. М. Аналіз ринку інтелектуальної власності в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 8 (218). С. 43–52.
Курило Л. І. Проблеми формування ринку інтелектуальної власності в аграрній сфері. Економіка АПК. 2015. № 10. С. 49–53.
Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2018 рік. Аналітична довідка. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/2019/07/12/kmu2018final.pdf
Eurostat. Your key to European statistics. Gross domestic expenditure on R&D (GERD) % of GDP. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets//t2020_20&lang=en
Річний звіт ДП «Український інститут інтелектуальної власності» за 2018 рік. URL: https://ukrpatent.org/atachs/zvit-ukr-2018.pdf
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру