УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Довіра як базовий елемент інституціонального середовища виробництва локальних суспільних благ
Алєксєєнко Д. Д.

Алєксєєнко Д. Д. Довіра як базовий елемент інституціонального середовища виробництва локальних суспільних благ. Бізнес Інформ. 2020. №4. C. 8–14.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-8-14

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.544.2:338.242

Анотація:
У статті проаналізовано роль довіри у підвищенні ефективності виробництва локальних суспільних благ з огляду на проблеми управління контрактним процесом і рівнем трансакційних витрат. Розкрито механізм імпліцитної контрактації між виробником (державою) і споживачем (громадянами) щодо виробництва певного обсягу суспільних товарів і послуг відповідної якості в обмін на неявну їх оплату через процедуру оподаткування. Ідентифіковано цей тип контракту як форму контракту відносин, яка, на відміну від стандартних угод, характеризується певними особливостями. Охарактеризовано специфіку контракту відносин у сфері виробництва суспільних благ і виокремлено його особливості, які полягають у: невизначеності, асиметричності інформації, обмеженості свободи вибору споживача, наявності часового розриву у можливості реалізації стратегічних переваг сторін. Показано, що такий контракт створює широкі можливості для реалізації перед- і постконтрактного опортунізму органами державної влади і призводить до зростання трансакційних витрат. Запропоновано вирішення проблем колективної взаємодії при виробництві суспільних благ через переведення виробництва якомога більшого обсягу суспільних благ на місцевий рівень і включення у ці відносини поряд із державою локальних спільнот, які характеризуються інституціональною близькістю своїх членів, заснованій на довірі. Розглянуто механізми формування довіри у локальних спільнотах через створення асоціацій, альянсів, уведення в дію проєктних відносин. На основі аналізу досвіду реалізації в Україні спільного проєкту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ) продемонстровано більш високу ефективність виробництва локальних суспільних благ у тих спільнотах, які мали високі показники довіри та зуміли самоорганізуватися для вирішення проблем місцевого розвитку.

Ключові слова: локальні суспільні блага,довіра, соціальний капітал, інституціональне середовище, контрактні відносини.

Табл.: 2. Бібл.: 10.

Алєксєєнко Дар’я Дмитрівна – здобувач, кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (пр. Дмитра Яворницького, 19, Дніпро, 49005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Вільямсон О. Економічні інституції капіталізму: фірми, маркетинг, укладання контрактів. Київ : Артек, 2001. 472 с.
Дементьев В. В. Институты, поведение, власть. Донецк : ГВУЗ ДНТУ, 2012. 310 с.
Дементьев В. Е. Доверие – фактор функционирования и развития современной рыночной экономики. Российский экономический журнал. 2004. № 8. С. 46–65.
Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І. Інституціональні чинники розвитку соціально-економічних систем. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2015. № 4. С. 26–36.
Пилипенко А. Н., Пилипенко Ю. И. Роль гражданского общества в институциональной трансформации экономики Украины. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : економічна. 2014. № 2. С. 56–77.
Про Проект МРГ ІІІ. URL: http://cba.org.ua/ua/pro-nas/proekt-cba
Оптимізація діяльності громад за підтримки проекту ЄС/ПРООН «МРГ-ІІІ. URL: https://drive.google.com/file/d/0B38yW_liDT9aRDdNSTZYT08wNVU/view
Прес-анонс результатів соціологічного дослідження ефективності реалізації проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» у Дніпропетровській області «Dnipro-Future». URL: https://drive.google.com/file/d/0B38yW_liDT9ac1o5dDFwV1RrOFE/view
Результати соціологічного дослідження «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ. Підсумки та перспективи реалізації» (Львівська область). URL: https://drive.google.com/file/d/0B38yW_liDT9aRDJEcTBGMS1DQk0/view
Результати наукового соціологічного дослідження «Оцінка ефективності реалізації спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ» у Вінницькій області. URL: https://drive.google.com/file/d/0B38yW_liDT9aUGdtdnQ4V0RaMkE/view

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру