УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Цифровий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку
Бут-Гусаiм О. Г., Ковтуненко К. В.

Бут-Гусаiм О. Г., Ковтуненко К. В. Цифровий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку. Бізнес Інформ. 2020. №6. C. 297–304.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-6-297-304

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658:004

Анотація:
У статті досліджено актуальність цифрового менеджменту, сутність даного поняття та основні підходи, що визначають поняття цифровізації. Проведено дослідження наукової літератури, що визначає напрями розвитку процесів цифровізації менеджменту та значення в цьому процесі трудових ресурсів, що мають достатній рівень кваліфікації та вміють застосовувати творчі та новітні підходи до вирішення проблем. За результатами дослідження визначено основні сильні сторони цифрового менеджменту, що здатні вирішити ряд проблем сучасного бізнесу. Разом із цим показано і проблеми цифрового менеджменту. До них слід віднести зменшення важливості людини в бізнес-процесах, оскільки в умовах автоматизації роль керівника стає все менш визначеною. Виникають додаткові ризики того, що менеджер може втратити здатність мислити критично та ставити перед собою чіткі завдання. Дуже важливо не переоцінювати роль автоматизації, адже вона, перш за все, має бути спрямована на допомогу, а не на негнучке управління діяльністю компаній у межах закладених шаблонів. Через недостатній рівень компетенцій спеціалісти не можуть оперативно взаємодіяти із автоматизованими системами, що створюватиме додаткові труднощі управління. Розвиток технологій цифрового менеджменту направлений на вирішення завдання зі створення програми повної автоматизації бізнес-процесів, що будується на основі ретельного аналізу діяльності бізнес-процесів, які відбувалися в минулих періодах. Важливим у цьому є визначення ролі персоналу, особливостей формування матеріальних, фінансових потоків та потоків грошових коштів. Для того, щоб реалізувати такі програмні комплекси, доведеться створити теоретичне, методологічне та технологічне підґрунтя. У роботі визначено основні завдання, реалізація яких допоможе в складанні алгоритму програми комплексної цифровізації менеджменту.

Ключові слова: цифровий менеджмент, цифровізація, алгоритм, бізнес-процеси.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 18.

Бут-Гусаiм Олександр Геннадійович – аспірант, кафедра міжнародного менеджменту та інновацій, Інститут економіки та менеджменту Національного університету «Одеська політехніка» (просп. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: [email protected]
Ковтуненко Ксенія Валеріївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра міжнародного менеджменту та інновацій, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Келлі К. Невідворотне. 12 технологій, що формують наше майбутнє. Київ : Наш формат, 2018. 364 с.
Hayles N. K. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago & London : The University of Chicago Press, Ltd., 1999. 364 p.
Роджерс Е. М. Дифузія інновацій / пер. з англ. В. Старко. Kиїв : Києво-Могилянська академія, 2009. 591 с.
Форд М. Пришестя роботів. Техніка і загроза майбутнього безробіття / пер. з англ. В. Горбатько. Київ : Наш формат, 2016. 400 с.
О'Райлі Т. ХЗ. Хто знає, яким буде майбутнє / пер. з англ. Ю. Кузьменко. Київ : Наш формат, 2018. 448 с.
Бріньолфссон Е., Макафі Е. Друга епоха машин. Робота, прогрес та процвітання в часи надзвичайних технологій. Kиїв : FUND, 2016. 236 с.
Флоріда Р. Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. 2-ге вид. / пер. з англ. М. Яковлев. Київ : Наш формат, 2018. 432 с.
Shetty R., Rohrbach M., Hendricks L. A., Fritz M., Schiele B. Speaking the same language: matching machine to human captions bt adversarial training // In: IEEE International Conference of Computer Vision (ICCV). 2017. Р. 4155–4164. URL: https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2017/papers/Shetty_Speaking_the_Same_ICCV_2017_paper.pdf
Glasgow A. H. Glasow's Gloombusters. Freeport, iL: Gloombuster, 1995. 124 p.
Громов А., Фляйшман А., Шмидт В. Управление бизнес-процессами: современные методы : монография. М. : Юрайт, 2019. 367 с.
Воронкова В. Г. Формування smart-суспільства як фактор сталого розвитку та його вплив на становлення нової освітянської парадигми. Гілея. 2017. Вип. 117 (2). С. 189–193.
Старжинский В. П., Цепкало В. В. На пути к обществу инноваций : монография. Mинск : РИВШ, 2016. 445 с.
Самосудов М. В. К вопросу о моделировании корпоративных систем: Модель «Эволюция корпорации». Вестник университета (Государственный университет управления). 2011. № 22. С. 193–197.
Юргутіс І. А., Кравчук І. І. Основи менеджменту : навч. посіб. Київ : Освіта, 1998. 256 с.
Гірняк О. М., Лазановськии? П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. Київ : Магнолія плюс, 2003. 336 с.
Гуренко А. В., Гашутіна О. Е. Напрями розвитку систем управління в умовах діджиталізації бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 739–745. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-113
Вомак Дж. П., Джонс Д. Т., Рус Д. Машина, що змінила світ: Історія лін-виробництва – таємної зброї «Тойоти» в автомобільних війнах / пер. з англ. Kиїв : Pabulum, 2017. 388 с.
Ковтуненко К. В., Бут-Гусаiм О. Г. Використання блокчейн-технологій у договірних відносинах міжнародної торгівлі. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 6/1. С. 16–20. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2020.6(1).3

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру