УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Вплив державної підтримки на формування конкурентних переваг суб’єктів аграрного бізнесу
Орел А. М.

Орел А. М. Вплив державної підтримки на формування конкурентних переваг суб’єктів аграрного бізнесу. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 147–153.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-147-153

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 351.82

Анотація:
Метою статті є детермінація сучасного стану державної підтримки суб’єктів аграрного бізнесу в контексті створення конкурентних переваг. Розглянуто основні нормативні документи, які регулюють державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників. Визначено класифікацію форм підтримки на прямі, непрямі й опосередковані та методів на адміністративні і економічні. Визначено ключову роль суб’єктів інституційного регулювання державної підтримки. Розглянуто основні напрями фіскальної, бюджетної та кредитної політики підтримки аграрного сектора. Проведено аналіз динаміки витрат на підтримку аграрного сектора з 2013 по 2019 рр. Визначено, що питома вага витрат на сільське господарство за досліджуваний період у загальному обсязі витрат бюджету скоротилася з 1,2% до 0,55%, що свідчить про недостатність асигнувань. Проведено аналіз динаміки структури витрат на підтримку аграрного сектора, що дозволило визначити невпорядкованість основних напрямів. Зазначено неповне використання запланованих коштів за цільовим спрямуванням на окремі напрями підтримки аграрних виробників за 2019 р. Розглянуто тенденції динаміки сум підтримки на 2020 р.: скорочення втричі асигнувань на тваринництво, значне зростання відшкодувань на здешевлення кредитів і введення нового напряму доступного кредитування для мікро- та малого підприємництва (5–7–9%). Це свідчить про зміщення пріоритету державної підтримки з прямих на непрямі та опосередковані методи. Розглянуто використання квот за Поглибленою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі між Україною та ЄС при експортуванні окремих продуктів. Доведено важливу роль збільшення обсягу квоти та їх номенклатури при створенні цінових конкурентних переваг для вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників. Негативна тенденція щодо подальшого скорочення поголів’я великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, яка спостерігається протягом тривалого періоду, вимагає перегляду державної політики щодо цієї підгалузі. Доведено необхідність збільшення обсягів державного фінансування сільськогосподарських товаровиробників для підвищення їх конкурентоспроможності та створення конкурентних переваг.

Ключові слова: державна підтримка, суб’єкт аграрного бізнесу, аграрний сектор, сільськогосподарські підприємства, методи, форми, державний бюджет, квоти.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 15.

Орел Анна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, старший викладач, кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка (вул. Алчевських, 44, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» (зі змінами від 10.07.2018 р., ВВР, 2018, № 37, ст. 276) від 24.06.2004 р. № 1877-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text
Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою». (зі змінами від 12.09.2019 р., ВВР, 2019, № 44, ст. 277) від 09.02.2012 р. № 4391-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4391-17#Text
Ільчук О. М. Державна підтримка сільського господарства в Україні. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 93–98. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902093
Галицький О. М., Лівінський А. І., Дяченко О. П. Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Укрaїнi. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 93–98. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.3.93
Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (з додатками зі змінами) від 06.12.2012 р. № 5515-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5515-17#Text
Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (з додатками зі змінами) від 16.01.2014 р. № 719-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-18#Text
Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (з додатками зі змінами) від 28.12.2014 р. № 80-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-19#Text
Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (з додатками зі змінами) від 25.12.2015 р. № 928-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-19#Text
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (з додатками зі змінами) від 21.12.2016 р. № 1801-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19#Text
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (з додатками зі змінами) від 07.12.2017 р. № 2246-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19#Text
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (з додатками зі змінами) від 23.11.2018 р. № 2629-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19#Text
3,4 млрд гривень державної підтримки отримають аграрії у 2019 році / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=74440381-5246-4bc5-86cb-f5f3e896bf73&title=3-4-MlrdGrivenDerzhavnoiPidtrimkiOtrimaiutAgrariiU2019-Rotsi
Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Таран С. Час переглядати: як Україні вести діалог з ЄС про збільшення безмитних квот // Європейська правда. 25.05.2020 р. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/05/25/7110262/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру