УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Удосконалення професійних вимог до аудиторів за умов реформування незалежного аудиту в Україні
Фабіянська В. Ю.

Фабіянська В. Ю. Удосконалення професійних вимог до аудиторів за умов реформування незалежного аудиту в Україні. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 189–199.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-189-199

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.6

Анотація:
Метою статті є вдосконалення професійних вимог до аудиторів у контексті реформування незалежного аудиту в Україні. Методологія дослідження ґрунтується на теоретичних узагальненнях і використанні наукових інструментів, включаючи порівняльний аналіз та аналіз положень чинного законодавства України у сфері регулювання незалежного аудиту. Наведено результати дослідження та рекомендації щодо перспектив підвищення професійних якостей аудиторів завдяки сукупності заходів, запропонованих автором. Проведено дослідження особливостей нової системи атестації аудиторів, що запроваджується Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» і деталізована в проєктах наказів Міністерства фінансів України, спрямованих на виконання вимог статті 19 Закону. У результаті проведених досліджень виділено шляхи вдосконалення професійних якостей аудиторів, що стосуються, зокрема: практичної направленості завдань кваліфікаційного іспиту; набуття практичного досвіду кандидатів в аудитори; удосконалення професійних навичок аудиторів; наявності в обов’язковому порядку сертифікатів (дипломів) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності для аудиторів, які проводять обов’язковий аудит фінансової звітності та обов’язковий аудит фінансової звітності суб’єктів, які становлять суспільний інтерес. Зазначено, що необов’язково, щоб всі вимоги були реалізовані одночасно, можливий варіант послідовного їх впровадження. Практичне значення розроблених рекомендацій полягає в тому, що їх урахування під час набуття та підтримання професійних якостей аудиторів дасть змогу забезпечити якісно новий рівень вітчизняного аудиту, здатного конкурувати із міжнародними аудиторськими фірмами.

Ключові слова: атестація аудиторів, теоретичний іспит, кваліфікаційний іспит, професійні якості.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 15.

Фабіянська Вікторія Юхимівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет (вул. Сонячна, 3, Вінниця, 21008, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
Khorunzhak N., Belova I., Zavytii O., Tomchuk V., Fabiianska V. Quality Control of Auditing: Ukrainian Prospects. Independent Journal of Management & Production. 2020. Vol 11. No. 8. P. 712–726. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1229
Бондар В. П. Проблеми застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2017. № 1. С. 3–10. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-3-10
Красильникова И. В., Мельник М. В., Казакова Н. А. Развитие системы квалификационной аттестации аудиторов в Российской Федерации: проблемы и решения. Учет. Анализ. Аудит. 2017. № 5. С. 18–29. URL: https://accounting.fa.ru/jour/article/view/181/182
Кашперська А. І. Сучасний стан та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 19. С. 1272–1281. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-190
Лиско Н. А., Хуторний Д. В. Науковий підхід до видозміни аудиту в умовах його реформування в Україні. Економіка, фінанси, право. 2015. № 10/1. С. 44–53.
Назарова К. О., Федоренко О. П. Аудит діяльності мережевих ритейлерів в умовах економіки з відкритим доступом. Бізнес Інформ. 2020. №1. C. 284–290. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-284-290
Шульга С. В. Напрями удосконалення регулювання аудиторської діяльності в контексті глобальних змін. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2019. № 3. С. 67–75. DOI: 10.31767/nasoa.3.2019.06.
Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання іспитів при атестації аудиторів» від 18.03.2020 р. URL: https://mof.gov.ua/uk/regulatory_acts_draft_for_discussion_2020-408 (дата звернення – 11.07.2020).
Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проходження стажування» від 21.11.2019 р. URL: https://mof.gov.ua/uk/draft-laws-and-regulations-in-2019
Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку безперервного професійного навчання аудиторів» від 18.03.2020 р. URL: https://mof.gov.ua/uk/regulatory_acts_draft_for_discussion_2020-408
Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку зарахування теоретичних знань» від 21.11.2019 р. URL: https://mof.gov.ua/uk/draft-laws-and-regulations-in-2019
Мета і завдання діяльності Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. URL: http://federation.faaf.org.ua/pro-federatsiyu/meta-i-zavdannya-diyalnosti-fabf.html
Аудит фінансової звітності МСФЗ (IFRS, GAAP). URL: http://www.credo-audit.com.ua/ua/content/index/830
Перелік професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності для цілей виконання статті 23 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»: рішення Ради нагляду ОСНАД від 07.11.2018 р. № 4. URL: https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/07.11.2018-Рішення-ОСНАД-Перелік-профорганізацій-converted.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру