УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Страхові посередники в Україні: функціональні особливості, проблеми та перспективи розвитку
Татаріна Т. В.

Татаріна Т. В. Страхові посередники в Україні: функціональні особливості, проблеми та перспективи розвитку. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 236–242.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-236-242

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 17

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 368.023.5

Анотація:
Мета статті полягає у визначенні особливостей функціонування страхових посередників в Україні, проблем в їх діяльності та перспектив подальшого розвитку. Обґрунтовано особливості в діяльності страхових посередників, зокрема страхового агента, страхового та перестрахового брокера шляхом порівняння їх функцій за рядом ознак: напрямком просування страхової послуги; видом діяльності; організаційно-правовою формою; участю в організації проведення страхових операцій. Розглянуто досвід розвинених країн у посередницькій діяльності, визначено чисельність посередників на європейських національних страхових ринках. Проведено порівняння за основними показниками (частка премії, отриманої через посередників, у загальній страховій премії по ринку, динаміка кількості брокерів в Україні за 2015–2019 рр., динаміка кількості укладених договорів через посередників у розрізі добровільного і обов’язкового страхування) діяльності брокерської мережі в Україні. У сегменті страхування життя зазвичай вітчизняні страхові компанії залучають послуги агентської мережі, кількість договорів з брокерськими представництвами щорічно зменшуються. Крім страхування, послуги посередників залучаються і в перестрахуванні, але їх сконцентрованість притаманна тільки для галузі добровільного майнового страхування. За результатами здійсненого аналізу посередницької діяльності в Україні визначено низку проблем. Обґрунтовано напрями їх вирішення та створення сприятливих умов для подальшої розбудови вітчизняного страхового ринку.

Ключові слова: ринок страхування, страхові посередники, страховий і перестраховий брокер, страховий агент, комісійна винагорода посередників.

Рис.: 1. Табл.: 5. Бібл.: 8.

Татаріна Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра страхування, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Business Insurance ranks the 100 largest U. S. insurance brokerage firms. URL: https://www.businessinsurance.com/article/00010101/NEWS06/912325911/BI-Top-100#
Insurance Fact Book 2019: Top 10 Global Insurance Brokers By Revenues. URL: https://www.iii.org/sites/default/files/docs/pdf/insurance_factbook_2019.pdf
Figures on insurance intermediaries in Europe: BIPAR Report 2019. URL: https://brokersireland.ie/wp-content/uploads/2020/01/BIPAR-report-Figures-on-insurance-intermediaries-Dec2019.pdf
Підсумки діяльності страхових компаній / Офіційний сайт Нацкомфінпослуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/
Шолойко А. С. Ринок страхування життя в Україні та його інфраструктура. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 32–36. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2018/8.pdf
Ткаченко Н. В., Рябоконь Н. П. Системний підхід до реалізації страхових продуктів. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 36. Ч. 1. Т. 1. С. 42–48. URL: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/85683/81347
Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від. 01.07.2004 р. № 1961-IV. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1961-15?Find=1&text=%EA%E2%E0%EB%B3%F4%B3%EA#w12
Тимчак М., Легеза Н. Основні проблеми розвитку страхових посередників в Україні та можливі шляхи їх вирішення в сучасних умовах // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти» (м. Ужгород, 23 листопада 2016 р.). Ужгород, 2016. С. 381–384.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру