УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Шляхи вирішення проблем податкового консультування в Україні з використанням досвіду зарубіжних країн
Ізмайлов Я. О., Єгорова І. Г.

Ізмайлов Я. О., Єгорова І. Г. Шляхи вирішення проблем податкового консультування в Україні з використанням досвіду зарубіжних країн. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 262–269.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-262-269

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 46

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 351.713

Анотація:
Метою статті є аналіз теоретичних і практичних засад функціонування національного інституту податкового консультування та можливості впровадження передового досвіду розвинутих країн Європи для імплементації організаційно-правового регулювання та визначення вектора розвитку ринку податкового консалтингу в Україні. Визначено, що податкове консультування є видом професійної діяльності щодо надання замовнику (особі, яка потребує консультацій) на оплачуваних засадах послуг, сприяння належному виконанню платниками податків і зборів, податковими агентами та іншими особами обов’язків, передбачених законодавством про податки та збори. Доведено, що інститут податкового консультування в Україні знаходиться на етапі зародження. Тому важливим є вивчення особливостей досвіду зарубіжних країн щодо застосування такого консультування. Обґрунтовано, що в країнах Європейського Союзу законодавчо врегульовані майже всі процеси організації податкового консультування, яке виступає значною частиною ділової інфраструктури, а також однією з конкурентних переваг для розвитку бізнесу. Визначено, що міжнародний інститут податкового консультування в Європі представлений двома професійними організаціями: Європейською Конфедерацією податкових консультантів та Європейською федерацією податкових радників, до складу яких входять 33 національні організації з 26 європейської держав, що об’єднують більше, ніж 200 000 фахівців. Визначено та згруповано основні проблеми та фактори, які суттєво гальмують розвиток національної індустрії податкового консультування в Україні. Враховуючи досвід зарубіжних країн Європи для розвитку національної консалтингової індустрії в контексті підвищення її конкурентоспроможності та забезпечення розвитку, запропоновано основні заходи з удосконалення податкового консультування в Україні.

Ключові слова: оподаткування, податки, податкове консультування, податковий консультант, Європейський Союз.

Бібл.: 15.

Ізмайлов Ярослав Олексійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра фіскального адміністрування, Державний податковий університет (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08205, Україна)
Email: [email protected]
Єгорова Ірина Геннадіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки, Державний університет економіки і технологій (вул. Медична, 16, Кривий Ріг, 50005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Андрущенко В. Л., Тучак Т. В. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція) : монографія. Київ : Алерта, 2013. 310 с.
Буссе Р. Налоговое консультирование и его общественная выгода: опыт Германии. URL: https://kapital-rus.ru/articles/article/nalogovoe_konsultirovanie_i_ego_obschestvennaya_vygoda_opyt_germanii/
Гудков Ф. А. Об организации рынка услуг по налоговому консультированию. Ваш налоговый адвокат. 2007. № 7. С. 12–14.
Даниленко Ю. В., Оганесян Р. Е. Вітчизняна та зарубіжна практика регулювання податкового консультування. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. № 2. С. 85–103.
Дондоков З. Б.-Д., Матвеева Ю. Д. Пути решения проблем налогового консалтинга на рынке России. Вестник ВСГУТУ. 2007. № 4. С. 29–34.
Смірнова О. М. Організаційно-правове регулювання податкового консультування: зарубіжний досвід. Формування ринкових відносин в Україні. 2010. № 7–8. С. 47–52.
Смірнова О. М. Податкове консультування: зміст і стан розвитку. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 2011. № 2. С. 84–90.
Шувалова Е. Б., Ефимова Т. А. Налоговое консультирование (правовой аспект) : учебное пособие. М. : Изд. центр ЕАОІ, 2011. 136 с.
Консультування // Академічний тлумачний словник української мови : в 11 т. Київ, 1973. Т. 4. С. 267. URL: http://sum.in.ua/s/konsuljtuvannja
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI / редакція від 20.02.2020 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Проект Закону України «Про податкове консультування в Україні» № 2745 від 10 липня 2008 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF24900B.html
Офіційний сайт Європейської конфедерації податкових консультантів. URL: http://www.cfe-eutax.org/
Офіційний сайт Федеральної палати податкових консультантів Німеччини. URL: https://www.bstbk.de/de/steuerberater/
Офіційний сайт палати податкових консультантів Франції. URL: http://www.iacf.fr/presentation-de-l-iacf/
Офіційний сайт PricewaterhouseCoopers. URL: https://www.pwc.com/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру