УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Концептуальні засади стратегії розвитку високотехнологічної індустрії лікарських засобів та медичних виробів в Україні до 2030 р.
Саліхова О. Б., Гончаренко Д. О.

Саліхова О. Б., Гончаренко Д. О. Концептуальні засади стратегії розвитку високотехнологічної індустрії лікарських засобів та медичних виробів в Україні до 2030 р.. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 28–35.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-28-35

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 29

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341:336.5:338.45

Анотація:
Мета статті полягає у визначенні концептуальних засад Стратегії розвитку високотехнологічної індустрії лікарських засобів та медичних виробів в Україні до 2030 р., виходячи із сучасних викликів та загроз, а також загальносвітових тенденцій розвитку технологій. Спираючись на аналіз та узагальнення наукових здобутків українських учених та практиків, а також попередні результати та висновки авторських досліджень, у статті наведено ендогенні та екзогенні бар’єри, що перешкоджають інноваційному розвитку та розширенню фармацевтичного виробництва в Україні; визначено мету, пріоритети, ключові напрями науково-технічної та інноваційної діяльності, а також заходи державної політики в інтересах розвитку фармацевтики України. Акцентовано увагу на необхідності комплексного підходу до реалізації пріоритетів, що охоплюватиме: розробку та випуск нових біологічних і хімічних лікарських засобів; медичних виробів; наповнювачів і пакувальних матеріалів; а також обладнання для фармацевтичного виробництва. Обґрунтовано, що це дозволить сформувати ресурси для випуску високотехнологічних фармацевтичних товарів на базі ендогенних інновацій з високим рівнем локалізації, доданої вартості, експортного потенціалу та зменшить залежність від імпорту технологій і засобів виробництва. Надано рекомендації щодо: покращення нормативно-правових та інституційних засад розбудови фармацевтичної індустрії; посилення співпраці держави, академічного, освітнього, приватного секторів та громадськості; створення стабільних джерел фінансування програм і проектів на засадах державно-приватного партнерства. Запропоновано запровадити ідентифікацію та сертифікацію фармацевтичних товарів, що відповідатимуть критеріям «високотехнологічний продукт, створений на базі ендогенних інновацій», та надання преференцій при їх закупівлях.

Ключові слова: фармацевтична промисловість, лікарські засоби, медичні вироби, технології, інновації, стратегія, державна політика.

Бібл.: 17.

Саліхова Олена Борисівна – доктор економічних наук, провідний науковий співробітник, відділ моделювання та прогнозування економічного розвитку, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна)
Email: [email protected]
Гончаренко Дар’я Олегівна – головний спеціаліст, відділ розвитку реального сектору економіки головного управління реального сектору економіки директорату цінової політики та розвитку реального сектору економіки, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (вул. М. Грушевського, 12/2, Київ, 01008, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Kyriakides S. Commissioner-designate for Health. Brussels, 10 September 2019. URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-stella-kyriakides_en.pdf
Pharmaceuticals – safe and affordable medicines (new EU strategy). URL: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
Саліхова О. Б., Гончаренко Д. О. Ендогенізація економічного розвитку через розбудову високотехнологічних фармацевтичних виробництв: досвід Європи, уроки для України. Бізнес Інформ. 2020. № 2. C. 49–56. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-49-56
Геєць В. М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності відносин держави, бізнесу та суб’єктів голосування. Економіка України. 2018. № 7. С. 3–19.
Промышленная политика и управление развитием промышленности в условиях системных дисбалансов: концептуальные основы : монография / Вишневський В. П., Амоша А. И., Збаразская Л. А. и др. Донецк, 2013. 180 с.
Новицький В. С. Нова індустріалізація – реальний шанс для України. Київ : Аванпост-прим, 2019. 80 с.
Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія. Київ, 2013. 536 с.
Доровський О. В. Обґрунтування вибору стратегії розвитку фармацевтичної галузі України : автореф. дис ... д-ра екон. наук : 08.00.03. Харків, 2015. 32 с.
Голубка В. М. Механізми регулювання фармацевтичного ринку в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03. Львів, 2016. 20 с.
Костюк Г., Маргітич В. Про національну стратегію забезпечення ліками в Україні // Дзеркало тижня. 20 січня 2017 р. URL: https://zn.ua/ukr/promyshliennost/pro-nacionalnu-strategiyu-zabezpechennya-likami-v-ukrayini-_.html
Обговорення проекту Стратегії розвитку фармацевтичної промисловості України на 2010–2020 роки. 18 травня 2010 р. URL: https://oormmpu.at.ua/news/obgovorennja_proektu_strategiji_rozvitku_farmacevtichnoji_promislovosti_ukrajini_na_2010_2020_roki/2010-05-18-124
Саліхова О. Б. Ренесанс державної інтервенції у промисловий розвиток: останні світові тенденції та уроки для України. Економіка України. 2015. № 9. С. 19–38.
Саліхова О. Б., Гончаренко Д. О. Політика ендогенного розвитку фармацевтики в Китаї: уроки для України. Економіка та прогнозування. 2020. № 2. С. 139–157. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2020.02.139
Саліхова О. Б., Гончаренко Д. О. Фармацевтична промисловість Франції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія «Економічні науки». 2020. № 2. С. 67–84. DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(109)05
Honcharenko D. O. New Approaches to the Assessment of Foreign Trade in High-Tech Pharmaceuticals. Статистика України. 2020. № 1. С. 35–41. DOI: 10.31767/su.1(88)2020.01.04
Regulation (EU) 2019/933 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EC) No 469/2009, concerning the supplementary protection certificate for medicinal products. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:153:FULL&from=EN
Fajnzylber F. La industrializacion trunca de America Latina. Centro de Economia Transnacional, 1984. 359 р.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру