УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз прогнозів впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн
Бояринова К. О., Дергачова В. В., Кравченко М. О., Копішинська К. О.

Бояринова К. О., Дергачова В. В., Кравченко М. О., Копішинська К. О. Аналіз прогнозів впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 6–15.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-6-15

Розділ: Глобалізаційні процеси в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.2:338.124.4

Анотація:
Статтю спрямовано на аналіз прогнозів та сценаріїв розвитку економіки України та країн-сусідів за наслідками пандемії коронавірусу, а також на розгляд наявних підходів міжнародних і спеціальних організацій до прогнозування та порівняльний аналіз прогнозів. Досліджено прогнози Міжнародного валютного фонду щодо впливу пандемії COVID-19 на зміну ВВП і рівень безробіття України та сусідніх країн: Російської Федерації, Білорусі, Румунії, Польщі, Болгарії, Угорщини. Проаналізовано прогнози Світового банку для зазначених країн. Розглянуто підходи до прогнозування наслідків впливу коронавірусної хвороби та карантинних заходів Організації економічного співробітництва та розвитку на основі сценарію подвійного удару пандемії та сценарію разового удару. Обґрунтовано необхідність розробки і третього – «мікс» – сценарію розвитку подій для сусідніх країн і країн, що провадять тісні торговельні відносини або мають трудову міграцію населення. Розглянуто сценарний підхід у прогнозуванні наслідків пандемії, використовуваний Світовою організацією торгівлі та Агентством Bloomberg (V-подібний сценарій, U-подібний сценарій, L-подібний сценарій, W-подібний сценарій, сценарій «Tick-Shape»), а також проаналізовано сценарії розвитку ситуації за даними аналітики компанії Capital Times, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Здійснено компаративний аналіз прогнозів зміни ВВП України під впливом пандемії COVID-19, а також обсягів підтримки антикризових заходів в Україні та країнах-сусідах. Досліджено специфіку економік сусідніх країн і здійснених ними заходів протидії поширенню коронавірусної хвороби та антикризових заходів подолання її наслідків. Виявлено та обґрунтовано чинники, які забезпечують вищі показники прогнозів макроекономічних показників, зокрема, ВВП: збалансований розподіл надходжень до ВВП з різних видів економічної діяльності; високий рівень внутрішнього споживання; розвинений внутрішній ринок; провадження політики антикризових заходів, спрямованих на збереження малого, середнього бізнесу та підтримки базових для економік країн галузей промисловості.

Ключові слова: пандемія, COVID-19, прогноз, міжнародні організації, Україна, ВВП, сценарії впливу пандемії.

Рис.: 6. Табл.: 7. Бібл.: 20.

Бояринова Катерина Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічної кібернетики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]
Дергачова Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]
Кравченко Марина Олегівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]
Копішинська Катерина Олександрівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Майстро Р. Г., Назаренко Д. С. Антикризова стратегія України подолання негативних економічних наслідків запровадження карантину. Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Серія «Економічні науки». 2020. № 2. DOI: 10.20998/2519-4461.2020.2.115
Олешко А. А., Ровнягін О. В. Антикризова політика національних держав у контексті подолання соціально-економічних наслідків COVID-19. Ефективна економіка. 2020. № 4. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.9
Мороз О. С. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в умовах економічної кризи 2020 року. Економічний простір. 2020. № 154. С. 46–50. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/154-8
World Economic Outlook: The Great Lockdown; Chapter 1: Global Prospects and Policies / IMF. April 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
Global Economic Prospects. А World Bank Group Flagship Report. June 2020. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748
OECD Economic Outlook. Volume 2020. Issue 1: Preliminary version. 2020. No. 107. OECD Publishing, Paris. URL: https://doi.org/10.1787/0d1d1e2e-en
Methodology for the wto trade forecast of April 8, 2020. URL: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/methodpr855_e.pdf
Кошельник Д. 5 сценариев восстановления мировой экономики после пандемии // Vector. 02.04.2020. URL: https://vctr.media/vsya-economica-tolko-grafik-39394/
Kennedy S., Jamrisko M. V, L or ‘Nike Swoosh’? Economists Debate Shape of Global Recovery. 02.04.2020 р. // Bloomberg. 02.04.2020. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-02/economists-debate-shape-of-a-global-recovery-after-coronavirus
Mакропрогноз по экономике Украины на 2020–23 годы // Capital Times. URL: https://www.capital-times.com/insights/macro-forecast-2020
Україна у 2020–2021 роках: наслідки пандемії. Консенсус-прогноз. 21.04.2020 / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Konsensus-prognoz
«Антикризовий» бюджет України: без затягування пасків і з надією на МВФ // Deutsche Welle. 14.04.2020. URL: https://www.dw.com/uk/antikrizovij-bjudzhetukra%D1%97ni-bez-zatjaguvannja-pask%D1%96v-%D1%96-z-nad%D1%96jejuna-mvf/a-53117130
Офіційний веб-сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555» від 29 березня 2020 р. № 253. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/253-2020-%25D0%25BF%20#Text
Executive Board Approves 18-month US$5 Billion Stand-By Arrangement for Ukraine / IMF. June 9, 2020. URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/09/pr20239-ukraine-imf-executive-board-approves-18-month-us-5-billion-stand-by-arrangement
Ребрик М. Заходи Урядів та ЦБ у відповідь на рецесію (міжнародний та український контекст) : семінар для викладачів ЗВО. Київ. 03.06.2020 р. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Measures_of_Governments_Rebryk_2020-06-03.pdf?v=4
Ліхачов Д. Щит проти епідемії: як Польща планує врятувати економіку від коронавірусу // Європейська правда. 26.03.2020. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/03/26/7107946/
Валева Т. Э. Ускорение экономического развития Болгарии: тенденция или эпизод? Актуальные проблемы Европы. 2019. № 3. С. 191–216. DOI: 10.31249/ape/2019.03.09
Угорщина. Загальна довідка. Державна підтримка українського експорту / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/z_info/hun/1024.html
Как страны Центральной Европы остаются без поддержки во время пандемии // Baltnews. 14.04.2020. https://lv.baltnews.com/ekonomika_online_novosti/20200414/1023831446/Kak-strany-Tsentralnoy-Evropy-ostayutsya-bez-podderzhki-vo-vremya-pandemii.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру