УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Реінвестування доходів як основний компонент прямих іноземних інвестицій у промисловість України
Чекмасова І. А.

Чекмасова І. А. Реінвестування доходів як основний компонент прямих іноземних інвестицій у промисловість України. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 77–82.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-77-82

Розділ: Інвестиційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.3

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні стану та динаміки потоків прямих іноземних інвестицій до промисловості України за період 2015–2019 рр. з урахуванням реінвестованих доходів іноземних інвесторів. Розглянуто методологічні підходи до статистичного обліку прямих іноземних інвестицій, які відповідають міжнародним стандартам і рекомендаціям Міжнародного валютного фонду. Визначено сутність і зміст реінвестованих доходів як економічної категорії та ключового компонента прямих іноземних інвестицій. Проведено аналіз статистичної звітності щодо структури та динаміки прямих іноземних інвестицій до промислового сектора Украіни за 2005–2015 рр. Виявлено, що галузевий розподіл інвестиційних ресурсів орієнтований на низькотехнологічні галузі сировинно-добувної промисловості та не відповідає потребам структурної та технологічної модернізації виробництва. Визначено галузі, де спостерігається значне вилучення іноземного капіталу у вигляді реінвестованих доходів, що свідчить про низьку ефективність ведення бізнесу та потребує особливої уваги. Зупинити відплив коштів із ключових галузей промисловості України та залучити нових реальних інвесторів можна через удосконалення державної політики, спрямованої на оздоровлення інвестиційного клімату, оновлення індустріальної економіки та сприяння інноваційним перетворенням. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення взаємозв’язку між реінвестованими доходами та фінансовими результатами підприємств промислових галузей України.

Ключові слова: реінвестування доходів, прямі іноземні інвестиції, промисловість України, залучення іноземних інвестицій, інвестиційний клімат.

Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 1. Бібл.: 11.

Чекмасова Ірина Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Навроцька Н. А. Систематизація інвестицій у міжнародному інвестиційному процесі. Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». 2012. № 2. С. 94–99.
Удосконалення статистики прямих іноземних інвестицій (ПІІ): передавання Національному банку функції публікації даних та врахування реінвестованих доходів реального сектору / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/udoskonalennya-statistiki-pryamih-inozemnih-investitsiy-pii
Статистика зовнішнього сектору України за методологією 6-го видання «Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції» (МВФ, 2009) / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#5
Balance of Payments and International Investment Position Manual. 6th ed. Washington, D. C. : International Monetary Fund, 2009. 351 p. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf
Patterson N., Montanjees M., Motala J., Cardillo C. Foreign Direct Investment: Trends, Data Availability, Concepts, and Recording Practices. Washington, D. C. : International Monetary Fund, 2004. 36 р. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fdi/2004/fditda.pdf
Lundan S. M. Reinvested earnings as a component of FDI: an analytical review of the determinants of reinvestment. Transnational Corporations. 2006. Vol. 15. No. 3. Р. 35–66. URL: https://unctad.org/en/docs/iteiit20063a2_en.pdf
Говеля А. В., Чекмасова І. А. Проблеми та шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія «Економічні науки». 2020. № 1. С. 84–87. DOI: 10.20998/2519-4461.2020.1.84
Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : науково-аналітична доповідь / за ред. Л. В. Дейнеко. Київ : ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2018. 158 с. URL: http://ief.org.ua/docs/sr/301.pdf
Vlasova N. A., Chekmasova I. A. Foreign Economic Activity and Financial Results of Machine-Building Enterprises of Ukraine. Бізнес Інформ. 2016. № 12. С. 36–41. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-12_0-pages-36_41.pdf
КВЕД: навіщо він підприємцеві та нові умови зміни. URL: https://kved.biz.ua
Переверзєва А. В. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в економіку України. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки». 2016. № 1. С. 74–81.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру