УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінка тенденцій і структурних змін у зовнішньоекономічній діяльності міст регіону
Жабинець О. Й.

Жабинець О. Й. Оцінка тенденцій і структурних змін у зовнішньоекономічній діяльності міст регіону. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 13–19.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-13-19

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 9

Завантажити статтю (pdf) -

УДК [332:911.375]:339.9 (477.8)

Анотація:
У статті здійснено оцінку тенденцій і структурних змін у зовнішньоекономічній діяльності міст обласного значення Західного регіону України. Зокрема, проаналізовано основні показники зовнішньоекономічної діяльності міст за період 2012–2017 рр.; здійснено рейтингування міст за темпами приросту експорту, імпорту та прямих іноземних інвестицій, а також питомою вагою експорту товарів і послуг у загальному експорті міст, швидкістю та інтенсивністю структурних трансформацій. Виявлено зміни у структурі зовнішньоекономічної діяльності міст і в рівні їх імпортозалежності. Окреслено проблеми, що визначають стан зовнішньоекономічної діяльності в містах обласного значення Західного регіону України та запропоновано ключові напрями їх вирішення. Встановлено, що структура експорту аналізованих міст протягом 2012–2017 рр. представлена переважаючою часткою товарного експорту (в середньому більше 80% у 2012 р. і більше 75% у 2017 р.). На фоні зростання обсягів експорту послуг частка експорту товарів у 2017 р. дещо знизилася, однак залишилася вагомою складовою експортної діяльності. Доведено зростання обсягів експорту в містах обласного значення Західного регіону України та зниження імпортозалежності їх економіки. Підтверджено значний внесок міст обласного значення в нарощення експорту послуг і зниження обсягів надходження прямих іноземних інвестицій в економіку переважної більшості міст Західного регіону України.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, міста обласного значення, Західний регіон України, експорт, імпорт, прямі іноземні інвестиції, структурні зміни.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 11.

Жабинець Ольга Йосифівна – кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, відділ просторового розвитку, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Гордополов В. Ю. Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності резидентів України. Ефективна економіка. № 11. 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5264
Головне управління статистики у Львівській області. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/
Головне управління статистики у Волинській області. URL: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/
Головне управління статистики в Закарпатській області. URL: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/
Головне управління статистики в Івано-Франківській області. URL: http://www.ifstat.gov.ua/
Головне управління статистики в Рівненській області. URL: http://rv.ukrstat.gov.ua/
Головне управління статистики в Чернівецькій області. URL: http://www.cv.ukrstat.gov.ua/
Жабинець О. Й. Зовнішня торгівля товарами в містах обласного значення Західного регіону України: тенденції та структурні зміни. Бізнес Інформ. 2019. № 8. С. 26–33. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-26-33
Промисловий комплекс м. Івано-Франківська у 2017 році. URL: http://www.mvk.if.ua/uploads/files/47990.pdf
Жабинець О. Й., Сухий О. О. Міста обласного значення у міжнародній торгівлі послугами в умовах глобалізації: регіональний зріз. Проблеми економіки. 2019. № 4. С. 62–71. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-4-62-71
Структурна трансформація економіки міст Західного регіону України: передумови, чинники та особливості : наукова доповідь / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. редактор М. І. Мельник. Львів, 2020. 163 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру